Woonstichting ’ t Heem moet alles in het werk stellen om een nieuw zorgcentrum in Haaren te bouwen. Ook moet de woonstichting de gemeente een schadevergoeding van 1.750.000 euro betalen. Dit heeft een adviescommissie beslist.

De gemeente Haaren en ’ t Heem besloten in november tot het instellen van een adviescommissie nadat ’t Heem in maart vorig jaar bekend maakte het centrumplan van Haaren niet te kunnen uitvoeren. Dat plan omvatte behalve een zorgcentrum ook de bouw van twee scholen, een gemeenschapshuis, sporthal en woningen. Het project zou financieel niet uitvoerbaar zijn, volgens de woonstichting. Na lange tijd van onenigheid kwamen beide partijen overeen een adviescommissie te laten bepalen op welke wijze de overeenkomst, die ’ t Heem eenzijdig had opgezegd, kon worden ontbonden.

De adviescommissie besliste verder dat, als die bouw van het zorgcentrum niet op 1 januari 2015 is gestart, ‘ t Heem aan de gemeente naast de schadevergoeding nog eens 750.000 euro betaalt. 

De gemeente en ’t Heem hebben afgesproken het advies van de commissie na te komen, tenzij zeer zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten.

tekst: P. Corvers

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *