Aangifte

De Stichting Comité N65 heeft aangifte gedaan van strafbare feiten, die zouden zijn gepleegd door het College van B&W van de gemeente Haaren. De gemeente zou, ingevolge artikel 2 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, niet voldoen aan haar plicht om bedreigingen voor het recht op leven te voorkomen. De Stichting is van mening dat het College dit verbod overtreedt omdat ze weigert aangifte te doen van een strafbaar feit. En ook omdat het College toestaat dat via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, bij de N65 in Helvoirt veel verder van de wegrand wordt gemeten dan wettelijk is toegestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *