Zomerreces – tijd voor ontspanning en bezinning

Afgelopen maand was het zomerreces. Politiek gezien gebeurt er dan weinig, behalve in uitzonderlijke situaties, zoals bij een aanslag, een natuurramp of een andere dramatische gebeurtenis. Gelukkig is ons dat in Nederland bespaard gebleven.
Wel zijn de zomermaanden uitstekend geschikt om na te denken waar je door het jaar heen mee bezig bent en verder vooral te ontspannen.
Voor dat ontspannen gaan sommigen ver weg op vakantie, anderen blijven dichtbij. En als het weer enigszins meewerkt is dat laatste in de omgeving van onze 4 dorpen zo slecht nog niet. Het Strandhuys bij de IJzeren Man in Vught is een echte aanwinst, de terrassen in Oisterwijk blijven gezellig en voor wie nog dichter bij huis wil blijven, heeft elk dorp haar eigen zomerse festiviteiten, zoals Biezenmortel Bruist.
Het leven is goed in het Brabantse land! Dat was het vroeger, dat is het anno 2016 en dat zal het in de toekomst blijven. De toekomst van Haaren, Helvoirt, Biezenmortel en Esch. Daar is het fijn wonen, vanwege de mentaliteit van de mensen en door de burgerparticipatie, die er al was voordat het woord uitgevonden was. En door onze gezonde logica; ook wel GZB-verstand genoemd.
Dat gezond boerenverstand snapt ook heel goed dat de toekomst onderhevig is aan vernieuwing. En dat gemeentes een bepaalde schaalgrootte moeten hebben om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren. Of daarbij de ondergrens qua inwoners 30.000 is, of 50.000 of zelfs 100.000; daar zijn de geleerden het niet over eens. Maar een inwoneraantal van 13.588 inwoners is gewoon te klein. Dat vindt de politiek en dat snappen de inwoners en ondernemers heel goed. Bedrijven zijn zelf namelijk afgelopen decennia ook gegroeid. Dat hoeft niet tot in het oneindige door te blijven gaan, maar als je te klein bent overleef je niet. Voor een gemeente geldt hetzelfde. Vroeg of laat houdt de zelfstandigheid van de gemeente Haaren op.
En dan komt die gezonde logica weer van pas: “Stel je de toekomst uit of ga je ermee aan de slag”. De onderzoeken zijn uitgevoerd, de buurgemeentes heten ons welkom en de oriëntatie van de inwoners van elk dorp is bekend; dat laatste heeft het College ook zo gezegd.
Met andere woorden: de tijd is rijp en de procedures duren lang. Vandaar dat de belangengroep van mening is dat nu helderheid nodig is over het moment van opsplitsing, zodat hier op een zorgvuldige en slagvaardige manier naar toegewerkt kan worden. Gelukkig vindt de provincie dat ook.
Hopelijk is het zomerreces ook voor de bestuurders van onze gemeente een tijd van terugkijken en vooruitkijken geweest. We zijn met z’n allen al twee jaar aan het praten en onderzoeken; Waar zijn we (in godsnaam) mee bezig? Vasthouden aan wat was, nog meer onderzoeken uitvoeren, nog meer vragen stellen? Vragen aan wie; aan de provincie of aan onszelf.
Laten we gaan bouwen … bouwen aan een krachtige bestuurlijke organisatie voor onze 4 dorpen. En ons gelukkig prijzen dat we 4 mooie buurgemeentes hebben, die samen met onze dorpen een schaalgrootte hebben die in alle gevallen toekomstbestendiger is als onze gemeente.
Buurgemeentes die aangetoond hebben dat ze goed zorgen voor de ‘nieuwe’ dorpen en de inwoners uit die dorpen (zoals Cromvoirt, Moergestel, Udenhout en Liempde). En die handelen met respect voor de eigenheid van elk dorp en met financiële middelen en investeringen die nodig zijn voor de leefbaarheid.
Belangengroep Toekomst Haaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *