BTH; een club betrokken inwoners met een lange adem ….

Twee jaar geleden werd de Belangengroep Toekomst Haaren uitgenodigd voor een gesprek door de burgemeester.
Uiteraard gaven we daar gehoor aan en gingen met 8 van de BTH-mensen naar het gemeentehuis.
Het voltallige College inclusief twee communicatie-adviseurs was aanwezig.
We wisselden toekomstbeelden uit en waren het op een aantal terreinen niet eens met elkaar. Dat mag.
Het officiële persbericht, op de gemeentesite geplaatst, gaf aan dat het
1. een constructieve bijeenkomst was en
2. het een eerste gesprek zou zijn van een reeks.
Nooit meer iets gehoord !
Vorig jaar gaf de Commissaris van de Koning in een brief aan dat hij de betrokkenheid van de belangengroep zeer waardeert.
Hij riep de gemeente op de belangengroep te blijven betrekken bij het proces.
De gemeente gaf wederom geen gehoor !
“We zijn rupsje nooit genoeg. We zijn respectloos en ongemanierd,
We twitteren bijna iedere dag en we applaudisseren als het niet mag.
We hebben het niet gesnapt. Ze leggen het nog één keer uit,
We hebben niet met ze aangepapt en floten niet op hun fluit.
Nu heeft bijna de gehele raad een hekel aan ons. We doen procedureel soms wat fout,
De wethouders pakken ons dan snel bij onze lurven en de burgemeester wordt dan héél stout.
De provincie en procesbegeleider zijn nu aan het werk, ontvangen als welkome vrind,
Maar O wee als deze niet doen wat men wil; dan reageert men verontwaardigd en eensgezind.
We gaan het weer zien. We gaan het beleven,
Gedeputeerde Spierings kreeg van ons een tien; de raad een magere zeven.
Ook al is het soms lastig en op gezette tijden heel vermoeiend,
De lokale politiek blijft op deze manier in elk geval nog een beetje boeiend!”
PS: Inmiddels heeft de provincie op 1 december naar ons gebeld voor een gesprek.
Wat een verademing, politici die onze betrokkenheid en inzet benutten i.p.v. bestrijden. Wie is er nou gek.
Belangengroep Toekomst Haaren,
een club betrokken inwoners met een lange adem …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *