De provincie wil een procesbegeleider en een concrete datum voor de opsplitsing.

Vorige maand stuurde het Haarens College een reactie aan Gedeputeerde Staten over “Veerkrachtig Bestuur”. Het College schrapte echter de volgende passage uit de conceptbrief:
“Wij vragen u, provincie, een regierol te vervullen en heldere keuzes te maken in welke vormen van samenwerking wel en welke niet bijdragen aan een toekomstbestendige en bestuurskrachtige inrichting van dit deel van Brabant.”
Maar zoiets schrappen; zo werkt dat niet, is inmiddels gebleken:
Er kwam één week na het bezoek van de Commissaris van de Koning (CdK), de heer van den Donk, een indringend gesprek tussen gedeputeerde mevrouw. Spierings en het College. Resultaat: De provincie wil dat er een procesbegeleider aangesteld wordt met als doel “het komen tot een concrete datum voor de opsplitsing”.
En het is goed dat de provincie meestuurt, want …
1. Als de CdK in een brief d.d. 9 mei 2016 het Gemeentebestuur oproept om de Belangengroep te blijven betrekken in het proces;
2. Maar burgemeester Jeannette Zwijnenburg en de beide wethouders 13 juli 2016 tijdens de persconferentie met droge ogen en vol verbazing zwijgen als de Commissaris vragen stelt over de Belangengroep: “de belangengroep?? Is dat een krant ??”;
3. Als de Belangengroep, zelfs met één vertegenwoordiger, geweigerd wordt bij de persconferentie, omdat “het geen professionele journalist is die zijn inkomsten grotendeels uit journalistiek haalt”, terwijl andere vrijwillige journalisten (LoHa, HOS) wel mochten komen;
4. De Belangengroep steeds vaker en krachtiger in woord (b.v. inspreekbeurt, die afgekapt wordt, aanvallende en cynische opmerkingen door de wethouder na het inspreken of aan de ronde tafel bij het Raadsplein) en in geschrift in een hoek gedrukt wordt, die niet de onze is.
Toekomst Haaren doodlopemdDan is het heel zwaar om door te blijven gaan. Maar we doen het wel!
Het doet onze democratische harten pijn, dat de politiek (wat dat ook mag zijn) ons niet ziet als een coöperatieve meedenkende groep betrokken burgers uit vier mooie dorpen.
Veel van de posters die er in de dorpen hingen zijn weggehaald, veel mensen hebben alle geloof in de wil van het gemeentebestuur verloren. Maar nog wekelijks krijgen we steunbetuigingen (mondeling, per mail) van mensen die nog steeds vrezen dat het gemeentebestuur helemaal niet gaat opsplitsen, maar t.z.t. de oude weg richting fusie met Boxtel en St.Michielsgestel in zal gaan. Hoe? Via de 5 van de Meierij en via het ’toch’ aangaan van samenwerkingsverbanden, die een opsplitsing per 1.1.2019 wel degelijk in de weg staan. En door als College niet aan te geven zelf actief met Oisterwijk, Tilburg en Vught in gesprek te gaan.
Maar wij zullen nooit vergeten wat 4.000 mensen aangaven op de vragen: “In welk dorp woont u, waar ligt uw oriëntatie en bij welke gemeente wilt u aansluiten?”. Dat is onze legitimatie, een basis die daarna bij elk officieel onderzoek en alle georganiseerde informatiebijeenkomsten bevestigd werd. De legitimatie van het College kennen we niet meer.
In juli is het zomerreces. Donderdag 13 oktober is de eerstvolgende raadsvergadering. Daarin zal het College met een voorstel komen. Misschien al wel met een concrete datum voor de opsplitsing (1 januari 2019). Want zoiets belangrijks als de toekomst van onze dorpen, houdt het Gemeentebestuur toch het liefste in eigen hand?
Belangengroep Toekomst Haaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *