Info: www.progressief96.nl
Reactie: progressief96@planet.nl

Geliegetoch …

Vorige week dinsdag een heerlijke avond gehad. Met volle teugen genoten!
Even een korte uitleg vooraf. Zelfs Samenwerking, beide eenmansfracties van de VVD en het CDA begrepen dat er iets moest gebeuren. De druk van buitenaf, met name die van de Haarense inwoners, werd te groot. Er werd dan ook een motie aangenomen dat Haaren opgesplitst moest worden. Onderschat echter de slimheid van onze politici niet. In de hele kleine lettertjes stond immers dat dit pas op termijn kon geschieden en dat de ons omringende gemeenten voldoende bestuurskrachtig en toekomstbestendig zouden moeten zijn. Hadden ze ons even bij de neus!
Er kwam echter een briefje van de Provincie die graag behulpzaam wilde zijn om het gestelde doel, herindeling door opsplitsing te realiseren op afzienbare termijn. En toen was de tent te klein. Waar bemoeiden die idioten van de Provincie zich mee. Onze Raad ging daarover en de Provincie had er geen donder mee te maken. Met name het college gebruikte grote woorden. Stoere jongens waar we als inwoners trots op kunnen zijn.
Annemarie Spierings, charmante gedeputeerde kwam dus langs om met de Raad van gedachten te wisselen. De burgemeester opende de vergadering en beantwoordde direct aan de gespannen verwachtingen voor een vrolijke avond. Zij legde uitvoerig de vergaderorde uit zodat niemand in de war kon raken wanneer iemand aan het woord was en wie. Met nadruk wees ze erop dat tekenen van instemming of afkeuring van de volgepakte publieke tribune niet zouden worden getolereerd. Ik heb toen even om me heen gekeken: keurige Haarense mensen. Geen hooligan te bekennen.
Daarna vijf insprekers waarvan er een bepleitte Haaren te laten zoals het is. De andere vier waren uitstekend.
Het hoogtepunt was de discussie tussen Raad en gedeputeerde. Progressief ’96 was snel klaar. Zij aanvaardden dankbaar elke denkbare hulp om zo snel mogelijk door opsplitsing tot herindeling te komen. De overige partijen waren het roerend met elkaar eens en hadden wederom beter één woordvoerder kunnen kiezen. “Hoe zat het nu met de wens vanuit die fracties nu nog geen tijdpad en einddatum vast te stellen?” Kort en glashelder antwoord van mevrouw Spierings. “Als u uw eigen besluit tot opsplitsing maar enigszins serieus neemt, hoort daar een tijdpad en een einddatum bij.” “Zijn de omringende gemeenten wel mans genoeg om Haaren te verwelkomen in een bestuurskrachtige en toekomstbestendige omgeving?” Antwoord zonder er niet eens bij te lachen. “Nog nooit signalen ontvangen dat dit de krachten van omliggende gemeenten te boven zou gaan.” Steeds radelozer stonden de kopjes van de raadsleden en steeds dieper zakten ze weg in hun hun zetels waaraan ze zo gehecht zijn. Ons eens zo ferme College zweeg in alle talen.
En toen werd het gebod van de burgemeester overtreden. We hadden ons goed gehouden bij de onnozele bijdragen van een aantal raadsleden. Er was niet geapplaudisseerd bij de heldere antwoorden van de gedeputeerde. Maar toen Marcel Nelissen van Samenwerking vroeg wat er zou gebeuren als Haaren er pas in 2050 of 2060 geestelijk aan toe was op te splitsen, hielden we het niet meer. We vielen van het lachen van onze stoel. Sorry voorzitter.
Jos Barends
Progressief ‘96

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *