Slider1
slider2

SamenLokaal voor “een leefbare Zandleij”

HELVOIRT/CROMVOIRT/VUGHT – 9 april 2024. In de raadsvergadering van 4 april heeft SamenLokaal tezamen met Fractie Rasenberg en Progressief Leefbaar Vught een motie ingediend om het college van Vught op te roepen druk te zetten bij waterschap De Dommel voor de aanpak van De ZandLeij.

De Zandleij is in de afgelopen jaren verworden van een heldere beek met zichtbare vissen en planten, tot een donkere beek die een sterke weeïge, zeepachtige geur afgeeft. In 2017 is op het terrein van de zuivering in Tilburg een energiefabriek / biovergister gebouwd die slib van alle locaties van Waterschap De Dommel vergist. Vanuit de rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel wordt het afvalwater overgestort en juist dit afvalwater vormt de voornaamste bron voor de Zandleij. Maar ook de grootste vervuilingsbron!! Het (afval)water is niet schoon. Hoe belangrijk is schoon water!!!  Het bevat stoffen die er niet thuis horen, zoals medicijnresten en chemische stoffen. Het gaat dus bij de bron al mis. Bijvoorbeeld fosfaat. Een factor 11 aan de bron terwijl de norm 1 is. Bij de uitmonding in het Drongelens kanaal zit het nog steeds boven de norm, terwijl er in het gebied ook vermenging plaatsvindt. Dus niet direct vingerwijzen naar de landbouw die in het stroomgebied actief is, wat vaak verondersteld wordt. Daarom pleiten velen waaronder de Duinboeren ook voor concrete metingen. Metingen bij het begin in Tilburg aan de zuivering tot aan uitmonding met zijn gehele tussenliggende stroomgebied. Duidelijkheid over waar de oorzaken liggen en dan gericht samen in te grijpen of toe te wijzen.

De overheid stelt, onder andere via de kaderrichtlijn water (KRW) hoge eisen aan de waterkwaliteit. Voor de sectoren zoals landbouw, industrie en particulieren. Maar van het Waterschap zelf mag ook verwacht worden dat de waterkwaliteit in De Zandleij verbeterd gaat worden en voldoet. Het waterschap heeft aangekondigd de komende jaren de rioolwaterzuivering in Tilburg flink te gaan opknappen en extra zuiveringstechnieken te gaan bouwen. Maar dat duurt veel te lang. Agrariërs, ondernemingen en particulieren worden bij constatering van overtreding door de milieudienst ODBN of GGD bijna direct gesloten, maar hoe gaat dat met het Waterschap zelf?

Wethouder Nino de Lange van PvdA/GroenLinks, vond in zijn beantwoording de motie overbodig. We gaan niet over de Zandleij was zijn argument. Maar beste wethouder: “het is een lokaal probleem wat uw inwoners bezig houdt”. Zeker als volksgezondheid om de hoek komt is het wel degelijk een zaak van de gemeente. Gelukkig corrigeerde de voltallige gemeenteraad de wethouder door met motie een duidelijk signaal naar het waterschap af te geven. De wethouder vond het toen tijd om de motie te omarmen.

Martien Vromans
SamenLokaal

Download onze gratis app

3 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Nino de Lange , 9 april 2024 @ 12:19

  Beste Helvoirt.net, Het klopt niet geheel wat Samen Lokaal beweert. Het college heeft de motie omarmd en aangegeven dat met deze motie we een sterk signaal aan het waterschap kunnen afgeven. Wel heb ik namens het college aangegeven dat het waterschap hier primair voor verantwoordelijk is.

 • Martien Vromans , 9 april 2024 @ 13:46

  Pas na een schorsing omarmt. in eerste instantie was de motie volgens het college overbodig.

 • jan van engelen , 11 april 2024 @ 11:33

  Te gek voor woorden dat notabene Nino de Lange van Groenlinks/PvdA de motie niet nodig vind/vond!
  Dacht dat de mensen van die partij combinatie zo voor het milieu waren.
  Verkeerd gedacht van mij blijkt wel.Alleen als het in het straatje van die partij past blijkbaar.
  Schandalig gewoon!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *