kansen voor 5 1Gemeenten hebben te maken met een snel veranderende samenleving. Dit zorgt niet alleen voor vernieuwing in de ambtelijke organisatie, maar ook in de bestuurlijke organisatie en in de samenwerking met andere gemeenten. Door samen kansen en uitdagingen aan te gaan, staan we sterker. De Vijf van de Meierij, de gemeenten Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Vught, hebben samen nagedacht over de toekomstige kansen en uitdagingen.

Meer informatie leest u hieronder in het bericht en KLIK HIER de bijbehorende visie.

 

Gemeenten hebben te maken met een snel veranderende samenleving. Dit zorgt niet alleen voor vernieuwing in de ambtelijke organisatie, maar ook in de bestuurlijke organisatie en in de samenwerking met andere gemeenten. Door samen kansen en uitdagingen aan te gaan, staan we sterker. De Vijf van de Meierij, de gemeenten Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch, SintMichielsgestel en Vught, hebben samen nagedacht over de toekomstige kansen en uitdagingen.
Samen sterker De gemeenten kwamen er al snel achter dat samenwerken veel voordelen met zich meebrengt. Zij kunnen winst behalen wanneer bepaalde zaken in gezamenlijkheid worden opgepakt en zij nog meer gebruik maken van elkaars sterktes. De provincie Noord-Brabant moedigt deze samenwerking aan. Daarom hebben de gemeenten de Toekomstagenda Vijf van de Meierij opgesteld. Met deze agenda spelen ze in op een aantal kansen en uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen. Deze agenda is nooit af en blijft doorontwikkelen, net als onze samenleving. De agenda beschrijft een lange termijn visie voor de regio met daarbij een uitvoeringsagenda voor de korte termijn.
In de maanden mei en juni spreken de gemeenteraden van de vijf gemeenten over de toekomstagenda. Middels een raadsvoorstel kunnen zij instemmen met de verdere uitwerking van de toekomstagenda.
Maatschappelijke partners Bij de uitvoering van de Toekomstagenda Vijf van de Meierij betrekken de gemeenten ook de maatschappelijke partners uit het gebied: de ondernemers, het onderwijs en overige maatschappelijke organisaties. Daar waar andere gemeenten willen aansluiten, is ruimte. De gemeente Heusden wil op een aantal onderdelen aanhaken. Ook Oisterwijk is, gelet op de discussie over de toekomst van Haaren, welkom.
Aanvullend en verdiepend op bestaande samenwerkingsverbanden De vijf gemeenten werken al in verschillende verbanden met elkaar samen. Bijvoorbeeld in een breder samenwerkingsverband voor de zorg en met een gezamenlijke pool waarbij er een uitwisseling plaatsvindt van buitengewoon opsporingsambtenaren. Ook de opvang van vluchtelingen wordt al door de vijf samen met Heusden opgepakt. In het kader van de Groene Delta en de Linie 1629 werken ’sHertogenbosch, Heusden, Vught en Sint-Michielsgestel al geruime tijd samen. In Streeknetwerk ‘Het Groene Woud’ vinden de gemeenten elkaar in allerlei projecten en initiatieven.
De Vijf van de Meierij betekent een verdieping van en aanvulling op deze samenwerkingsverbanden. Deze verdieping zoeken de gemeenten vooral op de onderdelen afval, wonen en bedrijventerreinen. Met deze toekomstagenda willen de vijf ook een stevigere positie innemen in de grotere regio zoals bij de samenwerking Noordoost Brabant.
Waarom deze vijf? De uitgangspositie van de Vijf van de Meierij is gunstig en biedt veel kansen. Het gebied is via weg, spoor en water verbonden met elkaar en met andere stedelijke en economische concentratiegebieden. Met aantrekkelijke kernen, een bruisende stad en een mooie, groene omgeving is er sprake van een aantrekkelijk woonklimaat en goede kwaliteit van leven. Voor verdere benutting van deze goede uitgangsituatie en als reactie op alle uitdagingen, is een samenwerking tussen de Vijf van de Meierij en met name tussen stad en omliggend gebied een voordehand liggende keuze.

AAA reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *