De Haarense gemeenteraad heeft donderdag 29 december in een extra raadsvergadering de Wmo-verordening aangenomen. Dit betekent dat in Haaren compenserende maatregelen vanaf 1 januari in werking treden voor mensen met een beperking. Vier amendementen van Progressief 96 en CDA, kregen geen steun. Die behelsden onder meer een tegemoetkoming in eigen vervoer en het voorkomen dat individuele voorzieningen worden stopgezet voordat nieuwe regelingen in werking treden.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *