Slider1
slider2

PvdA-GroenLinks: "Vóór ombouw N65, wél zorgen over verkeerstoename"

‘Fractie draagt tevens drie verbetervoorstellen aan’

VUGHT/HELVOIRT – 9 mei 2020. Vrijdagavond 8 mei sprak de raadscommissie Ruimte via Zoom opiniërend over het voorgenomen gewijzigde bestemmingsplan N65 Vught.

Een onderwerp dat leeft, want een avond eerder lieten zo’n 34 insprekers de raad weten wat zij ervan vinden. PvdA-GroenLinks staat positief tegenover het genoemde gewijzigde bestemmingsplan, maar de partij deelt de zorgen over de toename van het verkeer in verschillende straten en buurten in Vught, Cromvoirt en Helvoirt.

Veel bereikt
Woordvoerder Ton van der Vossen zei tevreden te zijn over het feit dat na 13 jaar discussie de besluitvorming over de N65 in een definitief stadium is aanbeland. Ook wees hij nadrukkelijk op de punten die wél zijn bereikt gedurende de afgelopen jaren. Namelijk: een betere en veiligere oversteekbaarheid van de N65, geen 4 m hoge geluidsschermen dwars door het dorp en verbetering van de lucht- en geluidskwaliteit. Vergeleken met het door de voltallige raad omarmde voorstel VKA zijn de verbeteringen wat PvdA-GroenLinks betreft fors.

Voorspelde verkeersdrukte
Als gevolg van de reconstructie neemt de verkeersdrukte in Vught toe. Zeker voor de Helvoirtseweg en omgeving is de toename in absolute getallen stevig. PvdA-GroenLinks vindt dat daar niet aan voorbij mag worden gegaan en dat er moet worden gezocht naar maatregelen. De door één van de insprekers gestelde vraag over waarom Vught zoveel op- en afritten nodig heeft, en of het afsluiten van de oprit Olmenlaan wellicht een optie is, vindt de fractie zo gek dan ook nog niet. In de wetenschap dat er in 2022 een nieuw Verkeers- en Vervoersplan (VVP) moet komen, zou wat PvdA-GroenLinks betreft een verkenning hiertoe in het voorbereidende verkeersonderzoek moeten worden opgenomen. Hiervoor gaat de partij volgende week donderdag bij de raadsvergadering een motie indienen.

Compensatie gekapte bomen
Om realisatie van de weg mogelijk te maken is het kappen van bomen helaas onvermijdelijk. PvdA-GroenLinks vindt dat er compensatie moet komen voor deze gekapte bomen. Op dit moment lijkt het erop dat lang niet alle bomen herplant kunnen worden en dat daarom een storting in het Groenfonds als compensatie moet dienen. Een plan waar de fractie niet voor op de banken staat en zij gaf volgende week bij de raadsvergadering een motie in te gaan dienen om de herplant van de gekapte bomen feitelijk te realiseren.

Maatregelen geluidsoverlast
Doordat de spoor- en N65-maatregelen gescheiden plaatsvinden, moeten de bewoners in het gebied grenzend aan de N65 tussen het spoor en de A2 lang wachten op maatregelen tegen de geluidsoverlast. Té lang, vindt PvdA-GroenLinks, en daarom wil de partij dat al het mogelijke wordt gedaan die maatregelen, vooruitlopend op de planning, uit te laten voeren. Ook hier zal volgende week een motie over worden ingediend.

Kortom, PvdA-GroenLinks is voor de realisatie van de ombouw van de N65 en blij met het behaalde resultaat. Het proces stoppen of uitstellen is voor de fractie dan ook geen optie. Maar…zij wil wel dat er onderzocht wordt welke maatregelen er genomen kunnen worden om sluipverkeer binnen het dorp tegen te gaan, dat de bomen worden gecompenseerd en dat er versneld aan maatregelen tegen geluidsoverlast wordt gewerkt.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *