OPEN DAG SANCTA MONICA: EEN UNIEKE KANS

 

Op zondag 16 mei vindt er een open dag plaats op Sancta Monica. Een unieke kans voor starters die op zoek zijn naar een betaalbare woning, maar ook voor iedereen die graag nog een keer een kijkje neemt in het voormalige klooster.

 

Plaats met historie

Op 4 mei 1895 is de eerste steen van het klooster gelegd. Klooster Sancta Monica is een oorspronkelijk ontwerp van architect J. de Vries-Paddenburg uit Boxtel. Op 30 maart 1896 verhuist de congregatie van ‘de Witte Zusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika’ naar Esch. Het klooster onderging diverse verbouwingen. Zo bouwde men in 1952 een nieuwe kapel met daarachter een sacristie. Het klooster, een gemeentelijk monument, is omringd door een prachtige landschappelijke tuin. De congregatie verkocht het klooster aan Cornelis Huygens Projectontwikkeling uit Vught.

 

Plaats met toekomst

Voor de toekomst is het behoud van het monumentale kloostercomplex en de kloostertuin belangrijk. Cornelis Huygens Projectontwikkeling zocht in overleg met de gemeente Haaren naar een nieuwe bestemming. Het resultaat is betaalbare woningen voor starters. In Woonstichting Woonwijze is een partner gevonden om de woningen in maatschappelijk gebonden eigendom te realiseren. De samenwerkende partijen zijn trots op het resultaat, 44 betaalbare woningen in en bij het voormalige klooster. Buitengewoon betaalbaar op Sancta Monica.

 

Verkoop

De verkoop van de woningen is inmiddels gestart. De doelgroep is starters. Iedereen die belangstelling heeft in het project dient dit kenbaar te maken bij de verkopend makelaar, te weten Rücker Raaijmakers Makelaardij, tel 073 – 6 13 15 15. De inschrijftermijn eindigt op 26 mei 2010. Om in aanmerking te komen voor één van de woningen is inschrijving bij de gemeente Haaren op de zogenoemde lijst van gegadigden vereist. Toewijzing vindt vervolgens plaats binnen de doelgroep op datum van inschrijving. Meer informatie vindt u op www.sanctamonica.nl en www.haaren.nl

 

Open dag.

Voordat de verbouw van het klooster tot woningen van start gaat is iedereen in de gelegenheid het klooster van binnen te bezichtigen. Ook kunt u een wandeling maken door de prachtige tuin. U bent van harte welkom tijdens de open dag op zondag 16 mei 2010 van 11.00 tot 14.00 uur. Klooster Sancta Monica is gelegen aan de Gestelseweg 8 in Esch. De ontvangst is in de kapel met koffie en thee. Ook is er informatie over de verkoop van woningen. Bent u geïnteresseerd in een woning op Sancta Monica of wilt u graag het klooster nog een keer bekijken, dan begroeten wij u graag tijdens de open dag.


 


BEWONERSAVOND LANGEWEG/KERKEIND

 

Op dinsdag 18 mei aanstaande is er weer een bewonersavond over de Langeweg/Kerkeind. Graag nodigen wij u, bewoners en omwonenden uit om over de nieuwe inrichting van uw straat te praten.

Begin 2009 was u bij diverse overleggen waarin we discussieerden over de vormgeving van deze straten. Tijdens deze overleggen begonnen we met een blanco papier. Na de tweede bewonersavond hebben we een schetsontwerp vastgesteld. Lange tijd is onduidelijk geweest hoe het project verder gefinancierd kon worden, maar hierover is nu meer duidelijkheid.

Tijdens de aanstaande bewonersavond op 18 mei gaan we verder in op het ontwerp. Waar we in het schetsontwerp alleen nog maar spraken over de hoofdlijnen, zoomen we nu al wat meer in op de plaatselijke situatie. Uiteraard is er weer ruimte voor discussie en zijn al uw opmerkingen en tips welkom.

Op 16 juni volgt er nog een bewonersavond waarin wij het aangepaste ontwerp presenteren. Dat is dan ook de laatste avond waarin u opmerkingen kunt geven over het ontwerp.

De bewonersavond van 18 mei vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis, van 19.00 tot 21.30 uur. Wij nodigen u hier van harte voor uit.

 

Informatie

Heeft u vragen over de Langeweg/Kerkeind kunt u contact opnemen met Remi Kok, bereikbaar via telefoonnummer : 06 52 68 46 79

 

 

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

 

Op woensdag 9 juni zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. U wordt van harte uitgenodigd om te gaan stemmen.

 

Stemmen in een willekeurig stemlokaal

Om het u als kiezer gemakkelijker te maken, mag u in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Om te stemmen, moet u de stempas en een legitimatiebewijs meenemen.

 

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing van de Tweede Kamer mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 9 juni 2010 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar verlopen is. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 10 juni 2005”of elke latere datum.Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, dan meldt u zich op het stembureau met het door de politie opgestelde proces-verbaal van vermissing of diefstal en een ander document waarop uw naam is vermeld en waarop een foto van u is afgebeeld. Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen, dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan tot en met 26 mei 2010.

 

Stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas mag u niet stemmen. Bent u de stempas kwijt of heeft u er geen ontvangen, vraag dan bij de gemeente een vervangende stempas aan. Dit kan tot en met dinsdag 8 juni 12.00 uur. Hierbij moet u zich legitimeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsdocument tonen: dat mag dus niet zijn verlopen!

 

Kiezerspas

Bent u op 9 juni niet in de gelegenheid uw stem in uw eigen gemeente uit te brengen, maar wel elders in Nederland? In dat geval vraagt u een kiezerspas aan bij uw eigen gemeente. Met de kiezerspas mag u stemmen in alle Nederlandse gemeenten. Het formulier hiervoor vraagt u aan bij balie

Bevolking. Zorg dat het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk 26 mei bij ons binnen is. U mag de aanvraag ook mondeling doen, dit kan dan tot en met 4 juni 2010.

 

Volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Met de stempas kunt u een volmacht geven aan iemand die in dezelfde gemeente woont. Dit wordt ook wel een ‘onderhandse volmacht’ genoemd. Ook is het mogelijk schriftelijk een volmacht aan te vragen. 

 

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Kiezer en gemachtigde moeten beiden tekenen. Bij het stemmen moet de gemachtigde een kopie van het geldig identiteitsbewijs van u, de volmachtgever laten zien. Dit mag ook een maximaal vijf jaar verlopen document zijn. Als u, de volmachtgever uiteindelijk toch in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U moet dan uw tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas wordt u tot de stemming toegelaten. Zonder stempas kunt u niet stemmen.

 

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, haalt u bij balie bevolking een groen formulier. U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. Als de gemachtigde niet in dezelfde gemeente staat geregistreerd, dan haalt hij bij zijn eigen gemeente een verklaring dat hij daar als kiezer staat geregistreerd. Deze verklaring en/of het machtigingsformulier moeten uiterlijk dinsdag 26 mei ingeleverd worden bij balie bevolking. Faxen of mailen is niet toegestaan. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.

 

De gemachtigde

De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal twee volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

 

 

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS 2010

 

Plaag

De eikenprocessierups is al een flink aantal jaren actief in Nederland. De eikenprocessierups komt vooral voor in Brabant en Limburg maar rukt elk jaar verder op naar het noorden. Sinds een aantal jaren is de rups ook actief in Gelderland, Utrecht en Zeeland.

Vanaf dat de rupsen in Nederland voorkomen, hebben gemeenten, provincies en andere overheden de bestrijding van de eikenprocessierups uitgevoerd door middel van branden, zuigen en de laatste jaren ook door spuiten van een chemisch of biologisch middel.

 

Gezondheid

Voor mens en dier kunnen de rupsen met hun brandharen huidirritaties en ontstekingen van luchtwegen en/of ogen veroorzaken. De rupsen geven niet alleen bij directe aanraking overlast. Ook mensen die in de nabijheid van de besmette boom komen, kunnen hinder ondervinden, omdat de brandharen zich ook door de lucht verspreiden. Ook brandharen van voorgaande jaren, die achterblijven in de spinselnesten op de eikenbomen, blijven nog jaren hinder opleveren.

 

Bestrijding

De gemeente Haaren gebruikt sinds 2004 verschillende methoden om de eikenprocessierups te bestrijden. Onder andere door het uitvoeren van preventieve bespuiting van de eikenbomen met een chemisch of biologisch rupsenbestrijdingsmiddel. Het middel wordt met speciale spuitapparatuur de boom in gespoten. Het spuitmiddel krijgt een elektrostatische lading mee waardoor verspreiding van het middel in de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft. Door het nuttigen van de bladeren worden de rupsen gedood voordat zij het stadium bereikt hebben waarin zij brandharen bezitten. De dode rupsen hoeven dan ook niet geruimd te worden.

 

De bomen langs doorgaande wegen en fietspaden in het buitengebied van de gemeente Haaren worden de komende weken behandeld met een biologisch rupsenbestrijdingsmiddel. Het betreft de volgende wegen: Biezenmortel: Winkelsestraat, Capucijnenstraat, de Pals, Hooghoutseweg, Gijzelsestraat, Runsvoort, Koolhofweg en Heideweg. Helvoirt: Oude Bosschebaan, Udenhoutseweg, Guldenberg,  Nieuwkuikseweg, Helvoirtsestraat, Hoenderstraat, Oude Rijksweg, Rijksweg en Loonsebaan. Haaren: Holstraat, Hogeweg, Holleneind, Oisterwijkseweg, Helvoirtseweg, Roonsestraat, Nemelaerstraat, Groenstraat, Noenes, Heesakker, Belversestraat, Mgr Zwijsenstraat, Kantstraat, Lage Raam, Oude Baan, Berktweg en Rijksweg. Esch: Haarenseweg, Ruiting, Witvensedijk, Broekstraat, Groenendaal, Leunisdijk, Smaldijkje en Heikant. Dit middel zorgt ervoor dat de rupsen gedood worden voordat ze hun brandharen hebben. Met deze methode wordt de overlast binnen deze trajecten voor mensen en dieren nagenoeg geheel voorkomen.

 

De bestrijding van de eikenprocessierups gebeurt louter uit oogpunt van volksgezondheid. De eikenbomen waar de eikenprocessierups in voorkomt ondervinden geen hinder van de rupsen. Daarom worden alleen de bomen langs fietspaden en drukkere doorgaande wegen in het buitengebied volgens deze methode behandeld. Binnen de bebouwde kom en op overige locaties wordt de eikenprocessierups bestreden door middel van branden.

 

Tijdstip van uitvoering

In weken 21 t/m 24 wordt de biologische bestrijding van de eikenprocessierups uitgevoerd. De datum van uitvoering is nog niet gepland. Dit is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en de ontwikkeling van de rups. In verband met weersomstandigheden kan het zijn dat de bespuiting in de avond en/of in de nacht wordt uitgevoerd.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijk Beheer van de gemeente Haaren, telefoon (0411) 62 72 82.

 

 

PROGRAMMAVERANTWOORDING EN -REKENING 2009

 

Met de Programmaverantwoording en de programmarekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de inkomsten en uitgaven in 2009. De programmaverantwoording geeft inzicht in de uitvoering van de voorgenomen activiteiten en beleid, de programmarekening bevat de financiële verantwoording (balans en rekening van baten en lasten over 2009). In de commissievergadering van 20 mei en de raadsvergadering van 3 juni worden de stukken behandeld door de raad.

 

U kunt de programmaverantwoording en de programmarekening vanaf heden inzien ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur en op donderdag van 15.00 – 19.00 uur). De twee boekwerken kunt u opvragen bij de balie van de receptie.

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Peter Toonen (beleidsmedewerker financiën), telefonisch te bereiken op 0411- 627216.

 

 

‘Fotografeer je eigen troep op een ludieke manier’

Fotowedstrijd in het kader van de campagne ‘Goed rioolgebruik’

 

Waterschap De Dommel organiseert met een aantal gemeenten, waaronder onze gemeente Haaren, een fotowedstrijd over ‘Goed rioolgebruik’.

Wil je meedoen? stuur je gemeente dan een foto, die op een ludieke manier laat zien welke troep je wel of juist niet door wc, schrobputje of gootsteen zou willen spoelen.

 

Met deze wedstrijd kun je een excursie winnen naar ‘het riool’.

 

Gooi geen troep in het riool

Van veel afval weten we waar we er mee naar toe moeten. Maar wat te doen met bijvoorbeeld vochtige toiletdoekjes, medicijnen, frituurvet en resten verf? Wegspoelen door gootsteen of wc lijkt voor de hand te liggen. De waterschappen reinigen het afvalwater immers in grote rioolwaterzuiveringen. Maar met medicijnen en verfresten weet de rioolwaterzuivering geen raad. En door textiel, vet en harde voorwerpen raken pompen, leidingen en roosters verstopt. Gelukkig zijn er alternatieven voor afvoer van deze stoffen. Maar dat moet je dan wel weten. Vandaar de campagne ‘Goed rioolgebruik’.

Voor meer informatie over deze campagne: kijk op www.nederlandleeftmetwater.nl.

 

Fotowedstrijd

Ieder huishouden produceert ongeveer 40 kilo troep per week. Dat is een hele berg met veel verrassingen. Maak een foto van situaties in huis, op straat, op school of op je werk van situaties met afval en vuil, liefst in combinatie met water of riool. Stuur die foto in een minimaal formaat van 2 MB (2000 x 1500 pix) tot 6 MB, of afgedrukt op fotopapier naar je gemeente. Op www.haaren.nl kun je lezen hoe je de foto precies kunt aanleveren en waaraan hij moet voldoen. De foto kun je tot en met 31 mei sturen. Het hoeft geen nieuwe foto te zijn. Het mag ook een toepasselijke foto zijn die je al eerder hebt genomen.

 

Waar kun je de foto naartoe sturen?

Digitale foto’s kun je mailen aan jan.van.der.zanden@haaren.nl met als onderwerp “Fotowedstrijd”.

Tijdens openingstijden van het gemeentehuis in Haaren kun je foto’s aan de balie afgegeven. Daarbij wél even aangeven dat het om de fotowedstrijd gaat.

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Jan van der Zanden, afdeling Ruimtelijk beheer/riolering. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0411 62 72 65 of via e-mail jan.van.der.zanden@haaren.nl

 

 

WMO ADVIESRAAD: WAT VINDT U BELANGRIJK?

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo heeft als doel mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven. De Wmo-adviesraad adviseert de gemeente Haaren over de uitvoering van deze wet.

 

Om de gemeente goed te adviseren, zijn we benieuwd naar uw ervaringen met de Wmo.

Hoe vindt u bijvoorbeeld:

– het advies van loket Wegwijs?

– de ondersteuning voor mantelzorgers of vrijwilligers?

– de opvang voor jongeren in de gemeente?

– de leefbaarheid in uw woonomgeving?

 

Wij zijn altijd bereikbaar via mail en telefoon, maar de komende tijd ook in de kernen. Graag zouden we u daar ontmoeten om te praten over de uitvoering van de Wmo:

 

 • 18 mei 2010 in het gemeentehuis in Haaren
 • 15 juni 2010 in de Vorselaer in Biezenmortel

 

Van 19.30 tot 20.30 staan wij met koffie voor u klaar!

 

Wmo-adviesraad Haaren

Harry van Hal, voorzitter.

 

 

AANLEVERING WIT- EN BRUINGOED

 

Wit- en bruingoed is de verzamelnaam voor ondermeer een kapotte wasmachine, een oude cassetterecorder, een televisie of magnetron maar ook voor mobiele telefoons, i-pods en de bijbehorende oplader; oftewel alle elektrische apparaten met een stekker of een batterij/accu. Voor de meeste elektrische apparatuur betaalt u bij de aanschaf van het artikel een verwijderingsbijdrage. Met deze bijdrage wordt het recyclingsproces van de elektrische apparaten gefinancierd. U kunt hierdoor uw oude vergelijkbare apparatuur kosteloos achterlaten in de winkel waar u uw nieuwe apparatuur hebt aanschaft.

 

Op de milieustraat in Haaren kunt u daarnaast wit- en bruingoed gratis afgeven. U dient wel rekening te houden met de volgende, landelijk geldende, aanleveringsvoorwaarden:

–       geen etensresten in koel- of vriesapparaten

–       geen kleine elektrische apparaten in koel- of vriesapparaten

–       stofzuigers dienen te zijn ontdaan van stofzuigerzakken

–       frietpannen dienen te zijn ontdaan van frituurvet

 

 

STEMPASSEN

 

Op woensdag 19 mei worden de stempassen bezorgd. Let dus goed op uw brievenbus.

Deze stempas heeft u nodig om op 9 juni te kunnen stemmen.

De stempas heeft een a5 formaat en is blauw met oranje van kleur. De stempas zit niet in een envelop.

 

 

Gemeentehuis gesloten

 

 • met Koninginnedag op vrijdag 30 april
 • met Bevrijdingsdag op woensdag 5 mei
 • met Hemelvaart op donderdag 13 mei en ook vrijdag 14 mei
 • met Pinksteren op maandag 24 mei

 

 

POLITIELOKET HAAREN GESLOTEN:

 

Op dinsdag 25 mei vanwege een teambuildingsdag

 

Voor het doen van aangifte of andere meldingen kunt u een afspraak maken via het bekende telefoonnummer 0900-8844.

 

Voor spoedzaken belt u natuurlijk altijd 112.

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

 • 16 mei: open dag bij Sancta Monica
 • 18 mei: bewonersavond over reconstructie Langeweg/Kerkeind

in de Raadzaal van het gemeentehuis, aanvang 19.00 uur

 • 18 mei: avond met de Wmo adviesraad

in de Heidekamer in het gemeentehuis in Haaren van 19.30 tot 20.30 uur

 • 20 mei: Raadscommissie

aanvang 19.30 uur in de raadzaal

 • 3 juni: vergadering gemeenteraad

aanvang 19.30 uur in de raadzaal

 • 15 juni: avond met de Wmo adviesraad

in de Vorselaer in Biezenmortel van 19.30 tot 20.30 uur

 

 

GEMEENTERAAD

 

Concept agenda raadscommissie d.d. 20 mei 2010

 

De raadscommissievergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

 

 1. Opening
 2. Spreekrecht (maximaal 30 minuten)
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Raadsvoorstel bijdrage grondwatersanering Achterstraat/Vincent van Goghplein Helvoirt
 5. Raadsvoorstel wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Haaren 2009
 6. Raadsvoorstel aanpassing legesverordening 2010 en tarieventabel 2010
 7. Raadsvoorstel Jaarrekening 2009, Begroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 8. Raadsvoorstel Verordening Wet inburgering Haaren 2010
 9. Raadsvoorstel Programmaverantwoording en – rekening 2009

10.  Raadsvoorstel de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)

11.  Raadsvoorstel bestemmingsplan “Kom Helvoirt”

12.  Raadsvoorstel van een BOA (Buitengewone Opsporingsambtenaar) binnen de gemeente Haaren ten behoeve van handhaving op de APV en bestrijding van overlast in de openbare ruimte

13.  Raadsvoorstel opnieuw beschikbaar stellen van budgetten uit 2009

14.  Raadsinfo en ingekomen stukken

15.  Sluiting

 

Toelichting op de agenda

Op de website van de gemeente vindt u via de vergaderkalender de stukken bij de verschillende agendapunten. U vindt deze onder Bestuur en organisatie > Vergaderingen.

 

Spreekrecht burgers Commissievergadering

Na opening van de vergadering om 19.30 uur krijgt een burger die spreekrecht heeft aangevraagd maximaal 5 minuten de gelegenheid om in te spreken over één of meer onderwerpen. Als u hiervan gebruik wil maken, dan meldt u zich uiterlijk 4 uur voor het begin van de vergadering bij de griffier, onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u spreekrecht aanvraagt (0411) 62 73 04.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *