RAADSPLEIN

 

Komt u ook meepraten op het Raadsplein?

Op 17 februari a.s. in het gemeentehuis van Haaren

 

Wat is (het doel van) het Raadsplein?

Op de eerste plaats wordt er informatie gegeven over één of meer onderwerpen. Op 17 februari a.s. staan onderwerpen met betrekking tot Sociale Zaken en Centrumplan Helvoirt centraal.

Na de informatieronde, kunt u met de raads- en commis   ieleden van gedachten wisselen hierover.

De gemeenteraad vindt het belangrijk goed geïnformeerd te zijn voordat hij een besluit neemt. Daarom wil hij op dit Raadsplein graag uw mening of die van uw vereniging of organisatie horen.

Het Raadsplein is een bijeenkomst voor iedereen.

 

Twee onderwerpen

 

Tijd:

Plaats:

Onderwerp:

19.30-20.30 uur

Raadszaal

Sociale Zaken

20.30-20.45 uur

Pauze

 

20.45-21.45 uur

Raadszaal

Centrumplan Helvoirt

 

Sociale Zaken

Waarvoor kunt u terecht bij Loket WegWijs van de gemeente Haaren? Wat doet sociale zaken precies? Minimabeleid en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wat is dat nu eigenlijk? De Wmo is volop in ontwikkeling. Heeft dat invloed op de voorzieningen die u nu krijgt?

Wij nodigen u uit op het Raadsplein op 17 februari om 19.30 uur in de Raadzaal. Een van de onderwerpen die dan aan de orde komt is Sociale Zaken, toegespitst op zorg en inkomen. Word geïnformeerd en geprikkeld, kom ook!

 

Centrumplan Helvoirt: een update

In samenwerking met ’t Heem en Bouwfonds Ontwikkeling hebben we de afgelopen tijd het centrumplan Helvoirt verder vormgegeven. Graag brengen we u en de Raad op het Raadsplein van 17 februari 2011 vanaf 20.45 uur hiervan op de hoogte. We presenteren in ieder geval de sportzaal en de brede school als schetsontwerp en het eerste ontwerp van het openbaar gebied. De Leyenhof en de uitrukpost worden als het even kan ook meegenomen in de presentatie.

 

Uiteraard kunt u zelf kiezen bij welk onderwerp (of onderwerpen) u aanwezig wilt zijn.

 

Zelf onderwerp aandragen is mogelijk

Het Raadsplein biedt u de mogelijkheid om uitgebreid stil te staan bij een onderwerp. Wilt u zelf een onderwerp aandragen voor een Raadsplein. Dat kan! Meld dit bij de Griffier (Anja Tissen, tel. 0411-627282) of via een gemeenteraadslid.

 

Volgende Raadsplein

Het volgende Raadsplein is gepland op 7 april 2011.

 

 

UITNODIGING: Praat (verder) mee over de toekomst van de gemeente Haaren.

 

Eind 2010 vonden in ieder dorp van de gemeente bijeenkomsten met inwoners plaats over de toekomst van Haaren. Hoe ziet de gemeente eruit in 2022, welke ontwikkelingen zijn van invloed, welke thema’s zijn belangrijk? Daarover gingen de gesprekken in de dorpen. De bijdragen van de deelnemers aan die avonden vormden belangrijke bouwstenen voor het opstellen van een concept toekomstvisie.

 

De verslagen van de bijeenkomsten in de dorpen vindt u op www.haaren.nl > visie en beleid > toekomstvisie > bijeenkomsten inwoners.

 

Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt over de toekomstvisie, willen we graag weer met u in gesprek over de conceptvisie en over de keuzes die nog gemaakt moeten worden. Ook als u niet in de gelegenheid was om een van de vorige bijeenkomsten bij te wonen, bent u van harte welkom om alsnog uw mening te geven en uw keuzes kenbaar te maken.

 

Wij nodigen u daarvoor graag uit op 24 februari 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

 

 

 

 

 

 

Stempassen

Op dinsdag 8 februari zijn de stempassen bezorgd. Heeft u geen stempas ontvangen, dan kunt U een vervangende stempas aanvragen. Dit doet u bij balie 1 van de gemeentewinkel.

U kunt alleen voor uzelf een vervangende stempas aanvragen . Vergeet uw legitimatiebewijs niet. Een vervangende stempas kunt u tot en met dinsdag 1 maart 12.00 uur aanvragen.

 

 

 

Op 2 maart, de dag van de provinciale verkiezingen, zijn alle balies in ons gemeentehuis van 8.00 tot 20.00 uur geopend.

 

U kunt er met alle vragen terecht!

 

 

 

Op 2 maart, de dag van de provinciale verkiezingen, kunt u in de hal extra informatie krijgen over Loket WegWijs en over Vrijwilligers.

 

2011 is het jaar van de Vrijwilligers.

 

Kom gerust langs! Uiteraard staat ook de koffie klaar.

 

 

 

Onderzoek tevredenheid cliënten Wmo gemeente haaren

 

De gemeente Haaren biedt ondersteuning aan mensen met een beperking. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel nodig om zich te kunnen verplaatsen. Anderen hebben hulp bij het huishouden nodig.

 

De gemeente levert deze ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van de ondersteuning vindt. Daarom voeren wij  een onderzoek uit.

 

Het onderzoek is een korte schriftelijke vragenlijst met vragen over verschillende aspecten van de ondersteuning. De enquête sturen wij half februari naar willekeurig gekozen cliënten in de gemeente Haaren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het SGBO, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. Naar verwachting maken wij in juni de uitkomsten van het onderzoek bekend.

 

Wij hopen dat u, als u een vragenlijst ontvangt, de tijd neemt deze in te vullen en terug te sturen. Wij hebben immers uw mening nodig om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften.

 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de vragenlijsten? Ouderenadviseurs van de KBO willen u graag helpen. De namen en telefoonnummers staan in de brief vermeld.

 

Voor meer informatie over het onderzoek of voor vragen over ondersteuning kunt u terecht bij Loket WegWijs via telefoonnummer (0411) 63 45 90.

 

 

 

Wist u dat…

 

… u een afspraak kunt maken om bij ons langs te komen als u niet in de gelegenheid bent om tijdens de reguliere openingstijden langs te komen?

 

U kunt hiervoor bellen tijdens openingstijden met het gemeentehuis (073) 62 72 82

 

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

  • 17 februari: raadsplein met als thema centrumplan Helvoirt en Sociale Zaken

vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis

  • 24 februari: praat mee over de toekomstvisie van de gemeente Haaren!

Aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis

  • 2 maart: provinciale staten verkiezingen

alle balies in het gemeentehuis Haaren open van 08.00 tot 20.00 uur.

  • 3 maart: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 12 maart: nationale Zwerfafvaldag
  • 23 maart: nationale Boomfeestdag

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *