Beste inwoners van de gemeente Haaren

 

Allemaal zijn we weer bezig om het in onze omgeving gezellig te maken. En bij gezelligheid denken we vaak aan ons gezin, onze familie, de eigen kleine omgeving. Een omgeving die zo belangrijk is voor onze samenleving.

In de gesprekken over de toekomstvisie van de gemeente Haaren, die we onlangs hadden in alle dorpen, komt telkens naar voren dat de leefbaarheid zo belangrijk is. Leefbaarheid, die maken we samen. Daar hoort bij dat iedereen meedoet en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat kan op vele manieren: als vrijwilliger bij verenigingen, bij instellingen of in het onderwijs. Maar ook als mantelzorger of als hulpje bij buren en bekenden. Volgens mij is er altijd wel iets te vinden waarmee je een bijdrage kunt leveren. Wij, als gemeentebestuur, doen ons best om de voorwaarden te scheppen, initiatieven te ondersteunen en mensen te stimuleren om hun bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in onze dorpsgemeenschappen.

Het gemeentebestuur zal zich ook in 2011 volop inzetten om de leefbaarheid te vergroten en dat doen we samen met u allen.

 

Namens het gemeentebestuur wens ik iedereen hele fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2011.

 

Frans Ronnes

Burgemeester

 

P.S.

Graag ontmoeten wij u persoonlijk op de nieuwjaarsontmoeting op 2 januari om 11.30 uur in het gemeentehuis om dan samen even terug te blikken en vooruit te kijken naar 2011.

 

 

Proefboring schaliegas in gemeente Haaren

 

Brabant Resources BV, de Nederlandse tak van het bedrijf Cuadrilla Resources Limited uit Engeland, gaat in 2011 een proefboring doen naar schaliegas. De proefboring in de gemeente is er een van een aantal testen in Brabant. De gemeente is bereid om voor deze proefboring een tijdelijke ontheffing te verlenen. Voorwaarde daarbij is wel dat uit nader onderzoek blijkt dat aan alle geldende wettelijke eisen wordt voldaan. Dat houdt onder andere in dat de boring moet voldoen aan alle regels en afstanden die gelden op het gebied van geluid, lucht, bodem, afval, energie, verkeer en externe veiligheid. Beweegredenen voor de boring zijn onder andere dat schaliegas een van de duurzaamste fossiele brandstoffen is, het feit dat een mogelijke gaswinning een economische impuls betekent en dat de test duidelijk in ruimte en tijd is begrensd. De gemeente Haaren hecht aan open en tijdige communicatie met de directe omgeving van dit project. Daarom is er voor alle inwoners van de gemeente op dinsdag 18 januari 2011 een informatiebijeenkomst in het Gastenbosch.

 

Wat is schaliegas?

Schaliegas is gewoon aardgas dat in de diepe ondergrond aanwezig is. Schalie is een hard kleiig gesteente. Schaliegas, ook wel ‘onconventioneel gas’ genoemd is wel moeilijker winbaar dan ‘normaal’ aardgas.

De verwachte boordiepte is ruim 4 kilometer. Om het gas uit de schalie te halen en de gaswinning te optimaliseren past men technieken toe om het gesteente te ‘stimuleren’. Bij deze techniek maakt men kunstmatig scheurtjes in het gesteente door onder druk water in het gesteente te spuiten. Om de scheurtjes open te houden gebruikt men zandkorrels. Op die manier stroomt het gas gemakkelijk vanuit de schalie naar de boorput.

 

Informatiebijeenkomst

U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdag 18 januari in het Gastenbosch in Helvoirt van 19.30 tot 22.00 uur. Op deze avond informeren medewerkers van Brabant Resources u over allerlei zaken zoals de uit te voeren werkzaamheden.

 

 

Gladheidsbestrijding

 

Het is koud en glad buiten. De afgelopen weken heeft de Gemeente Haaren daarom volop gestrooid. Helaas is het zout bijna op en kan de leverancier op dit moment niets leveren. Let daarom extra op want de gemeente kan voorlopig maar beperkt strooien.

 

Vorig jaar heeft ons land ook te kampen gehad met een tekort aan zout.De maatregelen die wij als gemeente kunnen nemen zijn beperkt. Wij zijn afhankelijk van onze leverancier. Wij werken met man en macht om de doorgaande wegen toch enigzins begaanbaar te houden.

 

De buitendienst van de Gemeente Haaren

 

 

Uitschrijving lijst van gegadigden (woningzoekenden) gemeente Haaren

 

Iedereen mag zich inschrijven bij de gemeente Haaren om in aanmerking te komen voor bouwgrond of een nieuwbouw koopwoning. Wij noemen dit de lijst van gegadigden.

Deze lijst moet zo actueel mogelijk blijven. Daarom houden wij om de zoveel tijd een opschoning om een goed beeld te houden van het aantal belangstellenden en de woning die zij zoeken.

 

Opschoning

Op 23 september is voor de opschoning van het woningzoekendenregister van de gemeente Haaren een brief gestuurd naar alle ingeschrevenen. Als men de inschrijving wilde verlengen, dan moest het opschoningformulier voor 15 oktober ingevuld worden en terug gestuurd. Ook het eventuele verschuldigde inschrijfgeld moest voor deze datum worden betaald. Dit laatste was niet van toepassing voor de ingeschrevenen die al 5 keer inschrijfgeld hadden betaald.

 

Herinnering

Op 18 november hebben wij een herinnering gestuurd naar degenen die nog niet hadden gereageerd. Men kon voor 15 december het formulier en/of inschrijfgeld opsturen c.q. overmaken.

 

Uitschrijving

In week 50 en 51 schrijven wij de personen uit die hebben aangegeven geen interesse meer te hebben in een inschrijving. Ook schrijven wij degenen uit die niet hebben gereageerd.

 

Hebt u nog vragen?

Aarzel dan niet contact op te nemen met Geertje Verkuijlen of Milia de Beer van de Gemeentewinkel. Zij zijn telefonisch te bereiken op (0411) 62 72 60 van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op donderdag zijn zij ook te bereiken tussen 15.00-19.00 uur. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis vanaf 12.00 uur gesloten.

 

 

HET GEBRUIK VUURWERK BIJ GEBOUWEN MET RIETEN DAKEN

 

Het is traditie in Nederland dat we het nieuwe jaar inluiden met vuurwerk. Volgens een landelijk geldende regeling mag vuurwerk worden afgestoken op 31 december van ’s morgens 10.00 uur tot 1 januari ’s nachts 02.00 uur.

Het is van belang om uitermate zorgvuldig en voorzichtig om te gaan met het vuurwerk. Immers ieder jaar gebeuren er weer ongelukken, ontstaat er schade, raken mensen gewond of overlijden zelfs.

 

Behalve aandacht voor uw eigen welzijn en gezondheid, is het ook van belang om rekening te houden met uw omgeving.

Het is bekend dat gebouwen met een rieten dak een verhoogd brandrisico hebben. Wanneer er vuurwerk op het dak terechtkomt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Daarom hebben burgemeester en wethouders van Haaren op basis van artikel 2.73 van de Algemene Plaatselijke Verordening Haaren 2004 (APV) besloten dat het gebruik van vuurwerk binnen een afstand van 150 meter van een gebouw met een rieten dak verboden is.

 

Vuurwerk is dit jaar bij de plaatselijke (vergunninghoudende) verkoper uitsluitend te verkrijgen op 29, 30 en 31 december.

 

Als we allemaal behoedzaam omgaan met het vuurwerk en ons aan de afgesproken regels houden, minimaliseren we de kans op ongelukken en kunnen we met z’n allen genieten van het feest rondom de overgang van 2009 naar 2010.

 

 

FEESTDAGEN EN OPENINGSTIJDEN GEMEENTE

 

Gemeentehuis tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Op de vrijdagen 24 en 31 december is het gemeentehuis gewoon open tot 12.00 uur, net als altijd.

De week tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het gemeentehuis ook gewoon open.

 

Gemeentehuis maandag 3 januari

Op maandag 3 januari 2011 is het gemeentehuis i.v.m. de nieuwjaarsviering van het personeel geopend vanaf 10.00 uur

 

Loket WegWijs maandag 3 januari

 • Op maandag 3 januari 2011 is Loket WegWijs geopend vanaf 10.30 uur.
 • Het loket is op deze dag telefonisch bereikbaar van 11:00 tot 12:30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur op (0411) 63 45 90

 

Sociale Zaken maandag 3 januari

Op maandag 3 januari vervalt het telefonisch spreekuur van Sociale Zaken van de gemeente Haaren

 

 

Inzameling kerstbomen

 

U kunt van maandag 3 januari tot en met maandag 10 januari uw kerst­boom op diverse locaties binnen de gemeente aanbieden. Op de onderstaande locaties plaatsen wij dranghekken waartussen u uit­sluitend kerstbomen mag deponeren. U kunt daarnaast uw kerstboom gratis op de milieustraat aanbieden.

 

Haaren:

 • Groenplein
 • De Zwartrijt/Biezen
 • Oude voetbalveld aan het Leypad

 

Helvoirt:

 • Rolschaatsbaan
 • Speelterrein Hazelaar
 • St. Jorisstraat 1
 • ’t Heike tegenover nr. 30

 

Esch:

 • Venakkers

 

Biezenmortel:

 • Kloosterstraat

 

 

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT EN INZAMELPUNTEN GROENAFVAL

TIJDENS DE FEESTDAGEN

 

 • De milieustraat is op zaterdag 25 december en op zaterdag 1 januari aanstaande gesloten
 • De inzamelpunten voor groenafval zijn op vrijdag 24 en op zaterdag 25 december ook gesloten

 

Op woensdag 29 december is de milieustraat (Nemelaerstraat 24 Haaren) éénmalig tussen 10.00 – 15.00 uur open.

 

 

GEEN SPREEKUUR BUREAU SOCIALE RAADSLIEDEN IN DECEMBER

 

Wegens personele onderbezetting is het voor Bureau Sociale Raadslieden niet mogelijk om in december het wekelijkse spreekuur in de gemeente Haaren te houden. Voor heel dringende zaken kunt u het Bureau Sociale Raadslieden in Boxtel bellen ( Delta 0411-674244).

 

 

VOLLE GLASCONTAINERS

 

Door de aanstaande feestdagen levert u meer glas via de glascontainers in. Wij verzoeken u om uw glas tijdelijk te bewaren en deze gedurende de maand januari naar de glascontainers te brengen.

 

Indien u een volle glascontainer aantreft, neemt u dan de moeite om uw glas mee terug te nemen en op een ander moment deze in de glascontainer te deponeren.

 

Het plaatsen van glas op of naast een glascontainer is niet toegestaan en leidt regelmatig tot overlast. Glas kan kapot vallen waardoor de omgeving met glasscherven wordt vervuild.

 

 

 

Wist u dat…

 

… u een afspraak kunt maken om bij ons langs te komen als u niet in de gelegenheid bent om tijdens de reguliere openingstijden langs te komen?

 

U kunt hiervoor bellen tijdens openingstijden met het gemeentehuis (073) 62 72 82

 

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

 • 2 januari: nieuwjaarsreceptie

van 11.30 tot 13.00 uur in het gemeentehuis

 • 13 januari: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

 • 18 januari: informatieavond proefboring schaliegas

Van 19.30-22.00 uur in het Gastenbosch in Helvoirt

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

 

 

Medewerkers en bestuur van de gemeente Haaren wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2011

 

Graag begroeten wij u op onze traditionele nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op

zondag 2 januari van 11.30 – 13.00 uur

 

Tijdens deze ontmoeting zal uit ieder dorp van onze gemeente een “vrijwilliger van het jaar” gehuldigd worden. Ook worden tijdens deze receptie sportkampioenen gehuldigd.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *