PROVENCIALE STATEN VERKIEZINGEN

 

Op woensdag 2 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. U wordt van harte uitgenodigd om te gaan stemmen.

 

Stemmen in een willekeurig stemlokaal

Om het u als kiezer gemakkelijker te maken, mag u in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Om te stemmen, moet u de stempas en een legitimatiebewijs meenemen.

 

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Geldige legitimatiebewijzen zijn het Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij deze verkiezing  mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 2 maart 2011 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar verlopen is. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 2 maart 2006”of elke latere datum. Bent u uw legitimatiebewijs kwijt of is het gestolen, dan meldt u zich bij balie 1 van de gemeentewinkel, met het door de politie opgestelde proces-verbaal van vermissing of diefstal en een ander document waarop uw naam is vermeld en waarop een foto van u is afgebeeld. U kunt dan een nieuw document aanvragen. Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen, dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan tot en met 16 februari.

 

Stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas mag u niet stemmen. Bent u de stempas kwijt of heeft u er geen ontvangen, vraag dan bij de gemeente een vervangende stempas aan. Dit kan tot en met dinsdag 1 maart 12.00 uur. Hierbij moet u zich legitimeren. U moet in dat geval een geldig legitimatiebewijs tonen: dat mag dus niet verlopen zijn!

 

Kiezerspas

Bent u op 2 maart niet in de gelegenheid uw stem in uw eigen gemeente uit te brengen, maar wel elders in onze provincie? In dat geval vraagt u een kiezerspas aan bij uw eigen gemeente. Met de kiezerspas mag u stemmen in alle gemeenten in Brabant. Het formulier hiervoor vraagt u aan bij balie 1 van de gemeentewinkel.

Zorg dat het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk 16 februari bij ons binnen is. U mag de aanvraag ook mondeling doen, dit kan dan tot en met 28 februari 2010. Neem dan de stempas mee.

 

Volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kunt u een andere kiezer machtigen dit voor U te doen. Met de stempas kunt u een volmacht geven aan iemand die in dezelfde gemeente woont. Dit wordt ook wel een ‘onderhandse volmacht’ genoemd. Ook is het mogelijk schriftelijk een volmacht aan te vragen. 

 

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt U het gedeelte van stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Kiezer en gemachtigde moeten beiden tekenen. Bij het stemmen moet de gemachtigde een kopie van het geldig identiteitsbewijs van u, de volmachtgever laten zien. Als u, de volmachtgever, uiteindelijk toch in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U moet dan uw tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas wordt u tot de stemming toegelaten. Zonder stempas kunt u niet stemmen.

 

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan voordat u de stempas in huis heeft.

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, haalt u bij balie 1 van de gemeentewinkel een groen formulier. U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. Dit groene machtigingsformulier moet uiterlijk dinsdag 16 februari ingeleverd worden bij balie1 van de gemeentewinkel. Faxen of mailen is niet toegestaan. De gemachtigde ontvangt een groen volmachtbewijs waarmee hij namens u, kan stemmen. Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.

 

De gemachtigde

De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal twee volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

 

 

Stempassen

 

Op dinsdag 8 februari worden de stempassen bezorgd. Houdt uw brievenbus in de gaten.

U heeft de stempas nodig als u gaat stemmen.

 

 

 

WWW.HAAREN.NL: STEEDS MEER ‘THUIS’ BIJ UW GEMEENTE

 

Waarom zou u helemaal naar het gemeentehuis komen, als u het ook thuis achter de computer kunt regelen? Veel sneller en veel makkelijker.

 

DigiD, WOZ-waarde en taxatieverslag

De aanslag onroerendezaakbelasting met daarop de WOZ beschikking valt op 26 februari 2011 op de deurmat.

 

Vanaf 26 februari 2011 kunt u met uw DigiD de waarde van uw huis bekijken en een taxatieverslag opvragen op de gemeente website. U:

– gaat naar www.haaren.nl;

– klikt op Digitale Balie Haaren;

– klikt op ‘WOZ-portaal’;

– Via dit WOZ-portaal kunt u uw eigen taxatieverslag opvragen. Daar vindt u ook verdere uitleg over de diverse onderdelen van het taxatieverslag.

 

Inloggen met uw burgerservicenummer kan niet meer. Voor het bekijken van deze gegevens heeft u wel een DigiDcode nodig.

Hebt u deze nog niet? Vraag uw DigiD dan aan via www.digid.nl. U ontvangt van de DigiD-organisatie hiervoor een gebruikersnaam met wachtwoord. U kunt vervolgens met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op het WOZ-portaal. Ook kunt u met uw DigiDcode terecht bij vele andere elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

 

Direct aanvragen

Heeft u een DigiDcode aangevraagd, dan kunt u ook andere producten van onze gemeente direct aanvragen vanuit de warmte van uw huis. Zo vraagt u op www.haaren.nl onder ‘Digitale Balie > direct aanvragen’ uw uittreksel uit de burgerlijke stand, een evenementenvergunning of bijvoorbeeld een kampvuurontheffing aan. Kiest u vervolgens voor de DigiD-versie van het formulier, dan kunt u het formulier direct verzenden. Het is dan niet nodig het formulier uit te printen en op te sturen. Ook zijn deze formulieren gekoppeld aan de gemeentelijke basis administratie. Dit houdt in dat een formulier met DigiD automatisch uw naam, adres en woonplaats invult. Voor formulieren waar meerdere handtekeningen voor vereist zijn of waar bijlagen aan toegevoegd moeten worden die niet digitaal aan te leveren zijn, geldt nog de traditionele ondertekening met handtekening.

WWW.HAAREN.NL, zeker een klikje waard!

 

 

Digitaal uittreksel aanvragen voor toekomstige leerlingen voortgezet onderwijs

 

Al enkele jaren hebben wij als gemeente Haaren via de basisscholen een brief meegegeven aan groep 8 leerlingen voor het digitaal aanvragen van een uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie. Dit uittreksel geeft u als ouder af bij de middelbare school, waar u uw kind inschrijft.

Dit jaar hebben we deze brief niet meegestuurd, omdat steeds meer scholen een dergelijk uittreksel niet meer vragen. Het is zonde, dat ouders vooraf wel kosten maken voor iets wat achteraf niet nodig blijkt te zijn.

 

Waarom dan nu informatie?

Middelbare scholen bepalen zelf of ze een uittreksel uit het GBA vragen. Nu blijkt, dat in de omgeving van onze gemeente scholen dit nog steeds doen.

Gaat u uw kind inschrijven voor een bepaalde school, controleer dan eerst, of een dergelijk uittreksel echt nodig is.

Is het inderdaad nodig, dan kunt u eventueel op het gemeentehuis langskomen.

Veel gemakkelijker is het vanuit thuis te regelen en het uittreksel via onze website aan te vragen.

 

DigiD code

Om digitaal een uittreksel aan te vragen heeft u wel een DigiD-code nodig. Dit is een digitale handtekening, waarmee u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht kunt. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan via www.digid.nl/aanvragen. Binnen enkele dagen hebt u het geregeld.

 

Een uittreksel digitaal aanvragen

Via onze website www.haaren.nl vraagt u het uittreksel voor uw kind aan.

U gaat naar Digitale Balie Haaren en klikt op Mijn Gemeente. Op deze pagina klikt u door naar Webwinkel. De rest volgt vanzelf.

 

Wij sturen u het uittreksel toe

Inderdaad, nu kunt u verder afwachten. Uiterlijk binnen drie werkdagen ontvangt u het uittreksel en kunt u het meenemen naar de school voor het voortgezet onderwijs.

 

U kunt op deze manier ook andere uittreksels aanvragen. Kijk eens op onze website!

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met medewerkers van Balie 1 te bereiken via telefoonnummer (0411) 62 72 82 via e-mail: f.rutten@haaren.nl.

 

Wij wensen uw kind veel succes in het voortgezet onderwijs.

 

 

NATIONALE ZWERFAFVALDAG, zaterdag 12 maart

 

De week van 7 t/m 12 maart 2011 is landelijk uitgeroepen tot de ‘Week van Nederland Schoon’ en wordt op zaterdag 12 maart afgesloten met de nationale zwerfafvaldag. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers om mee te helpen om op zaterdagochtend 12 maart 2011 zwerfvuil op te ruimen.

 

Samen met de vrijwilligers en met ondersteuning van de gemeente, zal in een afgebakend gebied het aanwezige zwerfvuil worden opgeruimd. De gemeente zorgt voor de middelen en de vrijwilligers zorgen voor de handjes en het enthousiasme. Eigen initiatieven zijn uiteraard welkom.

 

In 2010 zijn samen met stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH) ongeveer 20 personen in natuurgebied De Leemkuilen actief geweest. Er is contact met deze organisatie opgenomen zodat zij hun vrijwilligers persoonlijk een uitnodiging sturen.

 

Meedoen?

Als u interesse heeft, neemt u dan contact op met Pascal Peters, via telefoonnummer (0411) 62 72 67. Geeft u zich op vóór 25 februari 2011.

 

 

WIST U DAT

 

… het politieloket van de gemeente Haaren in het gemeentehuis zit?

Het is open op dinsdag en donderdag van 16.00 tot 20.00 uur

De deur is aan de zijkant van het gemeentehuis, tegenover de winkels

 

U kunt de politie ook telefonisch bereiken. Bel:

112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad
0900 – 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief)
0800 – 7000 voor Meld Misdaad Anoniem
www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

 

 

 

Rectificatie

HAAREN UITGIFTE bouwkavels voor vrijstaande woningen in de Wijngaert III

 

In het artikel van vorige week stond het foute pad vermeld voor als u zich wilt inschrijven in het register van gegadigden.

Bent u niet ingeschreven in het register, doe dit dan via de website van de gemeente Haaren. U:

–       gaat naar www.haaren.nl

–       klikt op Digitale Balie

–       klikt op Direct aanvragen

–       kijkt bij het hoofdstukje Bouwen en Wonen

–       klikt daar op Bouwgrond/koopwoning, aanvraagformulier

–       vult het formulier in

 

 

 

 

INFORMATIE PROEFBORING IN DE GEMEENTE HAAREN

 

De notulen van de informatieavond van 18 januari kunt u nu ook vinden op onze website, net als de andere actuele stukken.

 

Ga hiervoor naar www.haaren.nl > wonen en omgeving > ruimtelijke projecten > proefboring.

 

Beschikt u niet over een computer, dan kunt u de schriftelijke informatie tegen vergoeding (kopieerkosten) bij ons opvragen.

 

 

 

                            

Heeft U iets verloren of gevonden?? Kijk dan hier

 

Gevonden voorwerpen in December en Januari

Bril                                 Damesfiets

Rozenkrans                   Mountainbike

Gouden damesring        Geld

Verloren voorwerpen in December en Januari

Sleutelbos

 

Voor meer informatie of voor het doen van aangiften neemt u contact op met Marjolein van Gils, gemeentewinkel Haaren (0411) 62 72 34.

 

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

  • 3 februari: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 17 februari: raadsplein met als thema centrumplan Helvoirt en Sociale Zaken

vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis

  • 3 maart: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 12 maart: nationale Zwerfafvaldag
  • 23 maart: nationale Boomfeestdag

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *