Bezoek Gedeputeerde Essed aan Haaren

 

Op 30 november bracht de heer Essed, als gebiedsgedeputeerde,  een bezoek aan de gemeente Haaren. Hij sprak met het college van burgemeester en wethouders op informele wijze over de financiële positie van de gemeente en over het project Sancta Monica.

 

Sancta Monica

Het college  informeerde de gedeputeerde over dit unieke project met een ongekend resultaat. Eerst werd het plan toegelicht in het gemeentehuis. Daarna volgde een bezoek aan Santa Monica zelf. Mevrouw Bastiaansen van Cornelis Huygens Projectontwikkeling gaf een rondleiding door de tuin en het klooster. De sneeuw maakte het plaatje compleet. Het voormalige klooster, een gemeentelijk monument, wordt op dit moment verbouwd tot 16 appartementen en 4 kapelwoningen. Het Afrikapaviljoen in de kloostertuin is inmiddels gesloopt. Op deze plek komen 24 woningen. De prachtige landschappelijke tuin blijft behouden en wordt in ere hersteld. Het project is vooral uniek omdat sprake is van echt betaalbare woningen voor de doelgroep starters. Alle 44 woningen zijn voor de start van de bouw verkocht. De gedeputeerde was onder de indruk van het plan.

 

Wilt u meer weten over wat we de gedeputeerde vertelden over het project? Kijk dan op www.haaren.nl. Een foto-impressie en de laatste stand van zaken vindt u op www.sanctamonica.nl

 

 

AFVALKALENDER 2011

 

Vanaf half december bezorgen wij de afvalkalender 2011 bij u aan huis. In de afvalkalender vindt u ondermeer wanneer u uw afvalcontainer kunt aanbieden en wanneer de milieustraat is geopend.

 

Voor 2011 zijn er voor de inzameling van uw restafval en GFT geen wijzigingen. Dit betekent dat zowel de grijze als de groene afvalcontainer op dezelfde dagen als in 2010 worden leeggemaakt. Ook uw papier, karton en plastic verpakkingsmateriaal wordt elke vier weken aan huis opgehaald.

 

De inzamelroutes voor het kunststof verpakkingsmateriaal wijzigen voor een aantal aansluitingen wél. Houdt u daarom de inzameldata op uw afvalkalender goed in de gaten.

 

Geen afvalkalender ontvangen

Als u in januari nog geen afvalkalender heeft ontvangen, dan kunt u een exemplaar opvragen via de gemeentelijke afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch via telefoonnummer (073) 615 65 06.

 

 

ONDERTEKENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AFVALINZAMELING MET GEMEENTE ’S-HERTOGENBOSCH

 

Op 28 oktober 2010 besloot de raad om voor de huisvuilinzameling een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met de huidige inzamelaar, de Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze regeling is een doorlopend duurzaam samenwerkingsverband en heeft voor u ondermeer de volgende voordelen:

 1. Continuïteit inzameling huishoudelijk restafval en GFT. Deze afvalstromen vertegenwoordigen qua hoeveelheid ongeveer een kwart van het Haarense afvalaanbod. Door een gemeenschappelijke regeling wordt de inzameling over een langere periode gewaarborgd met inachtneming van de afgesproken kwaliteitseisen en serviceniveau.
 2. De Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch is een betrouwbare en meedenkende partner. Dit heeft zich in de afgelopen jaren bewezen bij het oplossen van meldingen/klachten, het optimaliseren van de huisinzameling en bij het opstellen van de afvalkalender.
 3. De Afvalstoffendienst is voor u een bekende partij. Ook bent u bekend met het speciale ‘afval’ telefoonnummer: het telefoonnummer voor het doorgeven van meldingen, klachten, containerwisselingen en het aanvragen van de afvalkalender.
 4. Een langdurige overeenkomst met één en dezelfde partij geeft u meer duidelijkheid omdat bijvoorbeeld de kans op wijzigingen in de inzameldagen klein is.

 

Op 25 november 2010 is de gemeenschappelijke regeling door burgemeester Ronnes en de heer Nouwens, sectordirecteur gemeente ’s-Hertogenbosch, ondertekend. De ingangsdatum van de regeling is 1 januari 2011.

 

 

ONDERZOEK NAAR NIEUWE VERKEERSONTSLUITING BIEZENMORTEL EN HELVOIRT

 

Het college van de gemeente Haaren heeft besloten de gemeenteraad te adviseren een onderzoek uit te voeren om de verkeersontsluiting in het gebied tussen de N65 en de Loonse- en Drunense Duinen te verbeteren. Dit is het gebied rondom Biezenmortel en Helvoirt. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 16 december behandelt de raad dit voorstel.

 

De gemeente Haaren heeft een Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (hierna GVVP) opgesteld. Het GVVP beschrijft onze visie en maatregelenpakket op het gebied van verkeer en vervoer voor de aankomende jaren. Het college heeft op 30 november besloten de definitieve rapportage inclusief maatregelenpakket ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

 

Onderzoek ontsluiting N65

Eén van de maatregelen uit het maatregelenpakket is een onderzoek naar de mogelijkheid om de verkeersontsluiting rondom Biezenmortel en Helvoirt van en naar de N65 te verbeteren. Uit modelberekeningen blijkt dat de verkeersontsluiting in het gebied ten noordwesten van de N65 aanzienlijk verbeterd kan worden. Door een andere verkeersstructuur neemt de hoeveelheid verkeer door Helvoirt en langs de Leemkuilen af. Vanuit het GVVP onderzoeken we alleen de verkeerskundige gevolgen, en niet de ruimtelijke inpasbaarheid en eventuele gevolgen voor milieu, flora en fauna.

 

Het college stelt de gemeenteraad nu voor om in 2011 te starten met dit onderzoek. De uitkomst van het onderzoek moet na circa zes maanden bekend zijn.

 

 

NIEUWE DIENSTREGELING VEOLIA EN ARRIVA

 

Op zondag 12 december 2010 gaat de nieuwe dienstregeling in. Veolia en Arriva hebben hun best gedaan om het vervoer efficiënter en betrouwbaarder te maken. Voor u betekent dit in veel gevallen kortere wachttijden en eerder op uw bestemming.

 

Wijzigingen voor de gemeente Haaren

 • Lijn 139/239 Lijn 139 is een nieuwe spitslijn die van Udenhout via Biezenmortel en Helvoirt rechtstreeks naar ’s-Hertogenbosch v.v. rijdt. Deze lijn vervangt de ritten met grote bus op lijn 239 en in de middagspits vervangt deze lijn de versterkingsritten op lijn 239.
 • Lijn 203 De route van lijn 203 is gewijzigd. In Vught rijdt de buurtbus nu via het Moleneindplein, de Vijverbosweg en de Loonsebaan naar ’s-Hertogenbosch.

 

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.goedbezigbus.nl of op www.veolia-transport.nl

De nieuwe dienstregeling kunt u gratis afhalen bij de servicepunten van Veolia Transport of in de bus.

 

 

Uitreiking Groene Handdruk

 

De gemeente mag vanuit de Duurzame Driehoek acht “Groene Handdrukken” uitreiken aan personen of organisaties, die initiatieven hebben ontwikkeld ter bevordering van de biodiversiteit in de gemeente Haaren. In samenwerking met de stichting LNMH is de gemeente hiermee aan de slag gegaan. Iedereen kon tot en met 23 oktober 2010 een project aanmelden. Uiteindelijk ontvingen wij elf aanmeldingen voor een “Groene Handdruk”. Deze ingekomen aanmeldingen zijn beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • De mate van samenwerking;
 • Bijdrage voor de openbare ruimte van de gemeente Haaren. Iedere inwoner van de gemeente Haaren heeft er iets aan;
 • Het initiatief draagt bij aan de biodiversiteit;
 • Aanmoediging en stimuleren van de omgeving.

 

Alle aanmeldingen die wij ontvingen dragen bij aan biodiversiteit of stimuleren de bewustwording over biodiversiteit. Wij concluderen dus dat het allemaal waardevolle aanmeldingen zijn. Mensen en initiatieven die zich echt inzetten voor de biodiversiteit. Er zijn echter slechts acht handdrukken uit te reiken. Er moest daarom toch een selectie gemaakt worden. De geselecteerde aanmeldingen zijn gekozen omdat deze net iets meer samenwerking in zich hebben en/of duidelijker een bijdrage leveren voor de openbare ruimte van de gemeente.

 

Uitreiking

De uitreiking van de “Groene Handdrukken” vindt plaats op 16 december 2010 van 19.00-19.30 uur in het gemeentehuis van Haaren. Iedereen is van harte welkom om bij de uitreiking aanwezig te zijn.

 

 

 

Wist u dat…

 

… wij ernaar streven uw telefoontje binnen 4 keer overgaan op te nemen?

 

Is een medewerker niet aanwezig, dan neemt de receptie het gesprek over. Wij maken een terugbelafspraak met u als wij u niet direct het juiste antwoord kunnen geven op uw vraag. Een medewerker van gemeente Haaren belt u dan binnen de afgesproken tijd, uiterlijk binnen twee werkdagen, terug.

 

 

 

‘HET VOORNEMEN VAN HAAREN’

 

Bij de millenniumwisseling heeft een groot aantal inwoners – groot en klein – hun gedachten over wat deze eeuw zou brengen aan het papier toevertrouwd.

Al die gedachten zijn in 1999 gebundeld in een boekje dat als titel kreeg

 

Het voornemen van Haaren”

 

Van dit boekje zijn nog enkele tientallen exemplaren voorradig. Wie er belangstelling voor heeft en wil lezen of er tien jaar later al voornemens zijn uitgekomen, kan kosteloos een boekje afhalen bij de receptie in het gemeentehuis.

 

 

GEEN SPREEKUUR BUREAU SOCIALE RAADSLIEDEN IN DECEMBER

 

Wegens personele onderbezetting is het voor Bureau Sociale Raadslieden niet mogelijk om in december het wekelijkse spreekuur in de gemeente Haaren te houden. Voor heel dringende zaken kunt u het Bureau Sociale Raadslieden in Boxtel bellen ( Delta 0411-674244).

 

Bureau Sociale Raadslieden streeft er naar om met ingang van 1 januari 2011 weer elke vrijdagochtend in het gemeentehuis van Haaren aanwezig te zijn om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het invullen van formulieren.

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

 • 14 december: avond met de Wmo adviesraad

in de Vorselaer in Biezenmortel van 19.30 tot 20.00 uur

 • 16 december: De uitreiking van de “Groene Handdrukken”

Van 19.00-19.30 uur in het gemeentehuis

 • 16 december: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

 • 2 januari: nieuwjaarsreceptie

van 11.30 tot 13.00 uur in het gemeentehuis

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *