RAADSPLEIN

 

Komt u ook meepraten op het Raadsplein?

Op 18 november a.s. in het gemeentehuis van Haaren

 

Wat is (het doel van) het Raadsplein?

Op de eerste plaats wordt er informatie gegeven over één of meer onderwerpen. Op 18 november a.s. staat het onderwerp Veiligheid centraal. Een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft.

Na de informatieronde, kunt u met de raads- en commissieleden van gedachten wisselen hierover.

De gemeenteraad vindt het belangrijk goed geïnformeerd te zijn voordat hij een besluit neemt. Daarom wil hij op dit Raadsplein graag uw mening of die van uw club of organisatie horen.

Het Raadsplein is een bijeenkomst voor iedereen.

 

Vier onderwerpen

Voor het eerste Raadsplein op 18 november a.s. lichten de politie, GGD, brandweer en gemeente ieder vanuit eigen optiek het onderwerp veiligheid toe.

 

Tijd:

Plaats:

Onderwerp:

19.30-20.30 uur

B&W-kamer

GGD

19.30-20.30 uur

Raadszaal

Politie

20.30-20.45 uur

Pauze

 

20.45-21.45 uur

B&W-kamer

Gemeente

20.45-21.45 uur

Raadszaal

Brandweer

 

Het onderwerp Veiligheid wordt toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden. Voorbeelden die voor u als inwoner van Haaren herkenbaar kunnen zijn. Uiteraard kunt u op het Raadsplein ook zelf vragen stellen over situaties met betrekking tot veiligheid.

 

GGD

De GGD leidt het onderwerp Veiligheid in met het thema “alcohol 16 min is geen goed begin”. Een “14-jarig meisje in ziekenhuis opgenomen na comazuipen”. Welke rol kunt u spelen om dit in de toekomst te voorkomen.

 

Politie

U meldt een woninginbraak bij de politie. Wat doet de politie dan?

 

Gemeente Haaren

De stroom valt langdurig uit. Wat doet de gemeente en wat kunt u zelf doen?

 

De Brandweer

Wat doet de brandweer als op de N65 een vrachtauto in een slip raakt, kantelt en daarbij een personenauto raakt?

Wat doet de brandweer als er brand gemeld wordt in een groot gebouw binnen de gemeente, bijvoorbeeld het gemeentehuis of bejaardentehuis.

 

Uiteraard kunt u zelf kiezen bij welk onderwerp (of onderwerpen) u aanwezig wilt zijn.

 

Zelf onderwerp aandragen is mogelijk

Het Raadsplein biedt u de mogelijkheid om uitgebreid stil te staan bij een onderwerp. Wilt u zelf een onderwerp aandragen voor een Raadsplein. Dat kan! Meld dit bij de Griffier (Anja Tissen, tel. 0411-627282) of via een gemeenteraadslid.

 

Volgende Raadsplein

Het volgende Raadsplein is gepland op 17 februari a.s.

 

 

PROGRAMMABEGROTING 2011

 

Het college van burgemeester en wethouders van Haaren stelt aan de raad voor om de programmabegroting 2011 vast te stellen. De programmabegroting geeft inzicht in het voorgenomen beleid en de plannen voor 2011 en verder.

 

Inzage

U kunt de programmabegroting 2011 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het boekwerk kunt u opvragen bij de gemeentewinkel. Het boekwerk ligt ter inzage vanaf maandag 25 oktober tot en met maandag 6 december 2010.

Ook kunt u het downloaden van onze website www.haaren.nl met de zoekfunctie “begroting en jaarverslag”.

 

Wanneer in de commissie- en raadsvergadering?

Op 28 oktober en op 11 november wordt de programmabegroting 2011 door de commissie en door de raad behandeld.

 

Ook u bent van harte welkom!

 

 

THEMA-AVOND “OMGAAN MET DE PERS”

 

Jij in beweging is de naam van het Buurt – Onderwijs – Sport project van de gemeente Haaren. Jij in beweging wil het sportklimaat in de gemeente versterken. In het kader van deskundigheidsbevordering en het ondersteunen van de sportverenigingen organiseren we ieder jaar thema-avonden.

 

Thema-avond

Op maandag 29 november 2010 verzorgen we in samenwerking met het Brabants Dagblad een thema-avond “Omgaan met de pers”. Voor veel partijen/verenigingen is aandacht in de media belangrijk. U kunt er immers veel partijen door bereiken. Daarnaast kan positieve aandacht veel voor uw club betekenen. Deze avond besteden we o.a. aandacht aan: bereiken doelgroep,  opstellen persbericht, beschikbare media, neveneffecten media aandacht.

 

Concept Programma

 • Welkom en ontvangst
 • Interactieve presentaties
 • Opstellen persbericht
 • Pauze
 • Persbericht en beschikbare media
 • Vragenronde en afsluiting

 

Waar en wanneer?

Datum : maandag 29 november 2010

Tijd : 20:00 – 22:00 uur

Locatie : Dorpshuis Den Domp, Kerkstraat 26 Haaren

 

Aanmelden en informatie

Voor meer informatie en aanmelden vóór 22 november, neemt u contact op met

Peter Overeem via telefoon ( 013) 544 19 14 / 06-15408383 of via mail

info@overeemadvies.nl

 

 

MIJN GEHEUGEN LAAT ME IN DE STEEK

 

Er blijkt een grote behoefte bestaat aan informatie en advies over de ziekte dementie, het verloop van het ziekteproces en informatie over adressen voor ondersteuning.

 

In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Alzheimer Nederland, de zes ouderenbonden in Brabant en de Gemeente Haaren, nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op

 

dinsdag 16 november 2010 in gemeenschapshuis Den Domp, Kerkstraat 26, Haaren

van 10.00-12.00 uur

 

Onderwerp: Mijn geheugen laat me in de steek……..

Vanaf 09.30 uur is de zaal open en ontvangen wij u ontvangen met koffie of thee. Na de opening is er een voorlichtingsprogramma met beeldmateriaal en uitleg. Halverwege is er een korte pauze. De entree en consumpties zijn gratis en na afloop krijgt u folders over het onderwerp mee naar huis. Het gebouw is rolstoelvriendelijk.

 

U bent van harte welkom!

 

 

Informatiepanelen Sensoor in het gemeentehuis

 

SENSOOR  biedt een gesprek met echte aandacht voor degene die contact zoekt en diens verhaal. Bij ons kunt u  anoniem en vertrouwelijk dag en nacht terecht met uw verhaal of uw zorgen,  voor een gesprek via de telefoon en e-mail en elke middag en avond via chatten; 24 uur per dag, 7 dagen per week. In het gemeentehuis van de gemeente Haaren staan in de maand november enkele informatiepanelen over deze dienst.
SENSOOR Noord-Brabant  Telefoon : 073-614.00.48 of 0900 – 0767 Website:
www.sensoor.nl/brabant

 

 

OPROEP AAN ALLE VERENIGINGEN VAN DE GEMEENTE HAAREN: DOET U MEE OP 23 NOVEMBER?

 

Om er voor te zorgen dat de nieuwe inwoners van onze gemeente zich snel thuis voelen en gemakkelijk hun weg kunnen vinden in de dorpen, verwelkomt het college van burgemeester en wethouders eenmaal per jaar alle nieuwe inwoners ’s avonds in het gemeentehuis.

In 2010 gebeurt dat op dinsdagavond 23 november.

De nieuwe inwoners maken kennis met het gemeentebestuur en met de manier waarop de gemeentelijke organisatie werkt. Ook de ondernemersvereniging van onze gemeente zal zich voorstellen.

 

Een van de meest opvallende zaken in onze dorpen is het rijke en buitengewoon gevarieerde verenigingsleven. Ook daar willen wij onze nieuwe inwoners graag kennis mee laten maken.

Wij bieden u daarom graag de gelegenheid om uw vereniging via een demonstratie, brochures of andere materialen te presenteren op 23 november in de hal van het gemeentehuis.

Als uw vereniging wil meedoen of als u nadere informatie wilt hebben, vragen wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met Monique Mickers, bereikbaar via (0411) 62 72 83 of m.mickers@haaren.nl

 

 

GLADHEIDBESTRIJDING

 

Nu de kans op de winterse weersomstandigheden nadert, is het goed om voor u, de inwoners van onze gemeente, weer eens op een rijtje te zetten hoe de gladheidbestrijding is georganiseerd.

 

In de Wegenwet is uitdrukkelijk geregeld dat de wegbeheerder moet zorgen voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Hiertoe behoort ook het bestrijden van gladheid. Het is van belang om te weten dat het hierbij gaat om een inspanningsverplichting van de wegbeheerder en niet om een resultaatsverplichting. De zorgplicht gaat niet zover dat de veiligheid van de weg te allen tijde gegarandeerd moet zijn.

 

De wegen, die de eerste prioriteit krijgen bij gladheidbestrijding, zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Dat zijn de kernverbindende wegen, busroutes, wijkontsluitingswegen, fietspaden en een aantal wegen buiten de bebouwde kom.

De tweede prioriteit hebben de woonstraten en wegen en de overige wegen buiten de bebouwde kom.

Bij condensatiegladheid en gladheid door bevriezing van een nat wegdek, worden alleen de wegen van de eerste prioriteit gestrooid. Op de wegen van de tweede prioriteit wordt alleen gestrooid bij ijzel en sneeuwval, nadat de eerste prioriteitenroute is afgewerkt.

 

Provincie, Rijkswaterstaat of politie melden de noodzaak tot gladheidbestrijding, maar ook als de eigen gladheidbestrijders van de gemeente gladheid waarnemen, gaan zij over tot actie.

 

Het materieel is zodanig dat de eerste prioriteitenroute in 2,5 uur kan zijn gestrooid.

De gemeente beschikt over goed materieel dat voldoet aan de huidige ARBO-richtlijnen.

Het materieel bestaat uit: één zoutstrooier van 4000 liter, drie zoutstrooiers van 1100 liter, één rolbezem en vier sneeuwploegen.

 

Strooiroutes op internet

Ook hebben wij de vier strooiroutes op internet geplaatst. U kunt ze vinden op www.haaren.nl, vervolgens klikt u in het snelmenu rechts op “Geografische kaart”, daarna vinkt u Strooiroute aan.

Zo kunt u zien welke routes er als eerste prioriteit worden gestrooid.

 

Ook deze winter doen wij er weer alles aan om te zorgen dat u veilig over straat kunt.

 

Buitendienst gemeente Haaren

 

 

GRATIS Omwisseling afvalcontainer

 

In december bieden wij aan iedereen de mogelijkheid om uw afvalcontainer (zowel de grijze als de groene) éénmalig gratis te laten omwisselingen. Dit betekent dat u een kleinere of juist een grotere afvalcontainer in bruikleen kunt ontvangen. Wilt u hiervan gebruik maken? Meldt dit voor donderdag 25 november 2010.

 

Informatie

Voor het wisselen van uw afvalcontainer, belt u rechtstreeks met de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch via telefoonnummer (073) 615 65 06. Ook is het mogelijk om uw aanvraag via www.afvalstoffendienst.nl door te geven.

 

 

Dien uw aanvraag Welzijnsfonds en Bijstand voor chronisch zieken en ouderen in

 

De gemeente heeft verschillende regelingen waar mensen met een laag inkomen een beroep op kunnen doen. Voor dit jaar mag u een aanvraag voor het Welzijnsfonds en de Bijdrageregeling voor chronisch zieken en ouderen nog indienen tot 10 januari 2011. Hebt u de regeling, waar u een beroep op kunt doen, nog niet aangevraagd? Neemt u dan snel contact op met Loket WegWijs. Aanvragen die te laat worden ingediend, neemt de gemeente niet meer in behandeling.

 

Welzijnsfonds

Wie een laag inkomen heeft, houdt vaak niet veel over na de uitgaven voor de dagelijkse levensbehoeften. “Leuke dingen” schieten er vaak bij in. Een lidmaatschap van een vereniging, een abonnement, een keer naar de film of een concert, een cursus die men wil volgen, het is dan allemaal moeilijk betaalbaar. Het lijken allemaal activiteiten die niet direct nodig zijn, maar ze zijn wel ontspannend, gezellig, goed voor een mens. Je legt er contacten door en het houdt je betrokken bij het maatschappelijk gebeuren. Maar ze kosten geld.

U kunt voor dit soort kosten een beroep doen op de gemeente. Wij vergoeden uit het Welzijnsfonds  per persoon € 158,- per jaar voor dit soort activiteiten. Inwoners van de gemeente met een inkomen op of rond het minimum, zoals bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, een salaris, of een AOW met een klein pensioen mogen hier een beroep op doen. Daarnaast gelden er, afhankelijk van uw leefsituatie, bepaalde vermogensgrenzen. 

 

Bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en 65+ ers

Bent u chronisch zieken, gehandicapten of ouder dan 65 jaar? Dan heeft u misschien een hoger energieverbruik, een hogere telefoonrekening of maakt u extra kosten zoals een bloemetje voor de buurvrouw als die voor u de boodschappen heeft gedaan. Dergelijke ‘verborgen’ kosten lopen flink op. Wanneer u een inkomen heeft op minimumniveau, dan geeft de gemeente een bijdrage van € 219.32 per huishouden, zonder dat u hiervoor bonnetjes hoeft te laten zien.

 

Enkele voorwaarden zijn:

–       U woonde in januari 2010 zelfstandig in Haaren, dus niet in een zorgcentrum, verpleeghuis of gezinsvervangend tehuis.

–       Uw inkomen was in januari 2010 op of rond het minimum,

–       Uw vermogen was in januari 2010 minder dan € 10.960 als u een echtpaar bent of samenwoont, of € 5.480 als u alleenstaand bent.

 

Om tot de doelgroep van chronisch zieken, gehandicapten of ouderen te behoren bent u:

–       Op 1 januari 2010 ingeschreven als inwoner van de gemeente en beschikt u over een geldig legitimatiebewijs, én

–       Op 1 januari 2010 geïndiceerd voor thuiszorg gedurende tenminste zes maanden, of

–       Op 1 januari 2010 65 jaar of ouder, of

–       Op 1 januari 2010 in het bezit van een hulpmiddel dat is verstrekt krachtens de Wet Maatschappelijke ondersteuning, of

–       Op 1 januari 2010 voor 80-100% arbeidsongeschikt (WAO of Wajong)

–       Op 1 januari 2010 vrijgesteld van de arbeidsverplichting Wet werk en bijstand op basis van medische beperkingen of;

–       Door het CAK gecompenseerd voor het verplichte eigen risico ontvangen van het CAK of

–       Verzorger van een kind dat chronisch ziek of gehandicapt is.

 

WegWijs  Haaren, ook voor u!

Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, neem dan contact op met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Telefoonnummer (0411) 63 45 90.

 

 

 

Wist u dat…

 

…u, als u een e-mail naar ons stuurt,  binnen twee werkdagen van ons een ontvangstbevestiging en een eerste reactie van krijgt?

 

U stuurt uw mail naar gemeente@haaren.nl

 

 

 

GEMEENTERAAD

Op 11 november 2010 vindt in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats. De commissievergadering vervalt in verband met het behandelen van de begroting. De agenda voor deze vergadering vindt u in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 11 november)

De commissie- en raadsvergaderingen kunt u achteraf beluisteren via internet.

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

 • 11 november: raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

 • 16 november informatieochtend over dementie

van 10.00 tot 12.00 uur in Den Domp in Haaren

 • 16 november: avond met de Wmo adviesraad

in Den Domp in Haaren van 19.30 tot 20.00 uur

 • 18 november: Raadsplein met als thema Veiligheid
 • 23 november: welkom voor de nieuwe inwoners

van 18.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis

 • 29 november: BOS thema-avond “omgaan met de pers”

van 20.00 tot 22.00 uur in Den Domp in Haaren

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *