wmo 

 

De Praktijk Pen;                      

een verhaal uit het dagelijks leven…

..Een folder moet opvallen, moet uitnodigend zijn om te lezen en moet vooral niet teveel tekst hebben! Zo’n folder van de Wmo adviesraad (Wet maatschappelijke ondersteuning) lag enige tijd geleden met de post op uw deurmat. Herkenbare plaatjes op de voorkant; spelende kinderen op het voetbalveld en ouderen al druk pratend over de leuke activiteitenmiddag die speciaal voor hen was georganiseerd in het verzorgingshuis.

 

Bij een foto hoort een verhaal. Dit onderstaand succes verhaal zou zomaar bij zo’n foto kunnen horen of bij u in de straat kunnen plaatsvinden:

 

Het gaat om een wat ouder echtpaar. Mijnheer de Valk is nog wel fit maar zijn vrouw loopt moeizaam en is licht dementerend. Toch wonen ze nog zelfstandig. Hun kinderen wonen niet dicht bij hen in de buurt zodat ze voor kleine vraagjes ook weleens de buurman nodig hebben. Zoals laatst,  toen de afvoer verstopt was en de wastafel dreigde over te lopen. Hans, de buurman, is handig en loste dat diezelfde avond nog op.

 

Mijnheer de Valk is samen met zijn vrouw komende maand onze gast op de dag van de mantelzorger. Een middag waarbij mantelzorgers, en dat is mijnheer de Valk, in het zonnetje worden gezet en even niet de zorg hebben voor hun familielid. Want mantelzorger zijn, vinden we zo vanzelfsprekend! Het begint meestal met kleine zaken en weinig hulp maar de praktijk leert dat van lieverlee  die zorg zich uitbreidt en je niet meer aan jezelf toekomt. Je kunt er niet zomaar even tussenuit voor een boodschapje, laat staan een paar daagjes weg om even op adem te komen want er moet teveel worden geregeld en opgevangen.

 

Als WMO adviesraad maken wij u attent op deze informatie ; want het werk van mantelzorgers en vrijwilligers moet ondersteund worden!  Dat las u toch ook in onze folder??

 

U vindt onze folder in de bibliotheek of in het gemeentehuis. Kijk ook eens op onze site: www.haaren.nl zoekfunctie “Wmo adviesraad folder”

 

 

PROGRAMMABEGROTING 2011

 

Het college van burgemeester en wethouders van Haaren stelt aan de raad voor om de programmabegroting 2011 vast te stellen. De programmabegroting geeft inzicht in het voorgenomen beleid en de plannen voor 2011 en verder.

 

Inzage

U kunt de programmabegroting 2011 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het boekwerk kunt u opvragen bij de gemeentewinkel. Het boekwerk ligt ter inzage vanaf maandag 25 oktober tot en met maandag 6 december 2010.

Ook kunt u het downloaden van onze website www.haaren.nl met de zoekfunctie “begroting en jaarverslag”.

 

Wanneer in de commissie- en raadsvergadering?

Op 28 oktober en op 11 november wordt de programmabegroting 2011 door de commissie en door de raad behandeld.

 

Ook u bent van harte welkom!

 

 

Seniorenbeleid vastgesteld, tijd voor actie!

 

Na een flinke periode van voorbereidingen in overleg met Seniorenraad Grijs Haaren en de Wmo-adviesraad is het zover: de gemeente Haaren heeft haar eigen Seniorenbeleid. Op donderdag 7 oktober schaarde de gemeenteraad zich unaniem achter de beleidsnotitie Seniorenbeleid 2010-2013. En daarmee is nu de tijd gekomen voor actie.

 

Tenminste, voor zover die actie nog niet in gang was gezet. De afgelopen maanden heeft de gemeente niet stilgezeten en zijn een aantal actiepunten uitgewerkt die ook in het Seniorenbeleid zijn opgenomen. Zo is sinds kort een nieuwe Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA) aan het werk. Met behulp van zijn toezicht proberen we de leefomgeving van iedere inwoner, dus ook senioren, veiliger en daarmee prettiger te maken. Ook zijn allerlei informatiefolders die eerst alleen in het gemeentehuis te vinden waren nu ook in de bibliotheekpunten in de vier dorpen te vinden.

 

De komende tijd staat er ook nog genoeg te gebeuren. Hoog op de prioriteitenlijst staat de verdere uitvoering van lopende projecten zoals het verbeteren van het openbaar vervoer in de gemeente en het vergroten van de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Daarnaast staat de start van het project Blijvend thuis in eigen huis op de agenda. Een project dat is bedoeld om senioren voor te lichten over mogelijkheden om langer (veilig) in hun eigen huis te kunnen blijven wonen.

 

Bent u benieuwd naar het Seniorenbeleid en de actiepunten die hierin zijn opgenomen? Kijkt u dan eens op www.haaren.nl. Daar is de volledige tekst van het Seniorenbeleid 2010-2013 terug te vinden. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op. Dit kan via welzijn@haaren.nl en telefoonnummer (0411) 62 72 82.

 

 

PROEFBORING IN DE GEMEENTE HAAREN

 

Op 31 augustus 2010 besloot het college van burgemeester en wethouders om in principe akkoord te gaan met het verzoek van de firma Cuadrilla voor een tijdelijke ontheffing voor een exploratie boring in de gemeente Haaren.

 

Dit besluit betekent dat de gemeente bereid is om voor deze proefboring een tijdelijke ontheffing te verlenen. Voorwaarde daarbij is wel dat uit nader onderzoek blijkt dat aan alle geldende wettelijke eisen wordt voldaan. Dat houdt onder andere in dat de boring moet voldoen aan alle regels en afstanden die gelden op het gebied van geluid, lucht, bodem, afval, energie, verkeer en externe veiligheid. Op het moment dat blijkt dat aan alle gestelde eisen wordt voldaan, bereiden wij als gemeente de tijdelijke ontheffing voor. Het ontwerpbesluit komt dan zes weken ter inzage. Dit publiceren wij in de Leije. In deze termijn heeft iedereen de mogelijkheid om tegen het voornemen om de tijdelijke ontheffing te verlenen een zienswijze kenbaar te maken.

Daarna neemt het college het definitieve besluit over het wel of niet verlenen van de tijdelijke ontheffing.

 

Samen met de firma Cuadrilla zal de gemeente een informatieavond voor de omgeving houden, voordat de ontheffingsprocedure wordt gestart.

Over deze informatieavond verschijnt te zijner tijd nadere informatie in de Leije.

 

 

GEMEENTERAAD

 

Uitnodiging voor de commissie- en raadsvergadering op donderdag 28 oktober 2010

De raadsvergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

 

Agenda commissievergadering

 

 1. Opening commissie
 2. Spreekrecht voor burgers in de commissie(maximaal 30 minuten: 5 minuten per spreker, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan)
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Raadsvoorstel Begroting en 2e Berap
 5. Raadsvoorstel Verordening reinigingsheffing 2011
 6. Raadsvoorstel Centrumplan Helvoirt; gevraagde uitbreiding van de centrumplanontwikkeling
 7. Raadsvoorstel Raadsinfo en ingekomen stukken
 8. Sluiting

 

Pauze 15 minuten

 

Agenda raadsvergadering

 

 1. Opening raad
 2. Spreekrecht voor burgers in de raad (maximaal 30 minuten: 5 minuten per spreker, alleen over onderwerpen die op de agenda van de raad staan)
  1. Vragenhalfuur raad
  2. Trekking van het stemcijfer van de raad
  3. Vaststellen van de agenda
  4. Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling huishoudelijk afval
  5. Raadsvoorstel Centrumplan Helvoirt; gevraagde uitbreiding van de centrumplanontwikkeling raad
  6. Raadsinfo en ingekomen stukken raad
  7. Sluiting raad

 

Toelichting op de agenda

Op de website van de gemeente vindt u via de vergaderkalender de stukken bij de verschillende agendapunten. U vindt deze onder Bestuur en organisatie > Vergaderingen.

 

Spreekrecht burgers

Na opening van de commissie- of raadsvergadering krijgt een burger die spreekrecht heeft aangevraagd maximaal 5 minuten de gelegenheid om in te spreken over één of meer onderwerpen.

In de commissie kunt u over alle onderwerpen, ook die niet op de agenda staan, inspreken.

In de raad kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de raad staan.

Als u hiervan gebruik wilt maken, dan meldt u zich uiterlijk 4 uur voor het begin van de vergadering bij de griffier, onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u spreekrecht aanvraagt (0411) 62 73 04.

 

 

 

MANTELZORGERS IN HAAREN, LAAT U VERWENNEN

 

In de maand november worden overal in het land mantelzorgers in het zonnetje gezet. Zo is er een landelijke dag van de mantelzorg!

 

Mantelzorglunch 5 november 2010

Ook de gemeente Haaren wil haar waardering tonen aan de vele mantelzorgers die hun werk verrichten in onze gemeente. Wij willen dat doen met een lunch op vrijdagmiddag 5 november, in samenwerking met de Wmo adviesraad en Seniorenraad Grijs Haaren.

 

Heeft u als mantelzorger geen uitnodiging ontvangen, dan bent u toch van harte welkom. Bel om u aan te melden of voor meer informatie met Christien van der Steen (0411) 62 73 05 of mail c.van.der.steen@haaren.nl

 

 

 

Allerzielen.nu

Beleef de kunst van het herdenken

Het Centrum Beeldende Kunst ‘s-Hertogenbosch organiseert op 30 oktober van 18:00 – 22:00 uur het kunstproject Allerzielen.nu op Landpark Assisië in Biezenmortel. Tijdens dit multidisciplinair kunstproject veranderen kunstenaars en vrijwilligers het park in een sfeervolle en gastvrije ontmoetingsplaats voor de levenden.

 

Op het prachtige terrein van Landpark Assisië kun je als bezoeker op die avond op verschillende manieren stilstaan bij het leven en de dood van de mensen om je heen.

 

Kijk voor het volledige programma en meer informatie op www.allerzielen.nu.

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

 • 28 oktober: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

 • 4 november: inloopavond over Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan

tussen 19.00 en 21.00 uur in het gemeentehuis

 • 5 november: Mantelzorglunch

Van 12.00 tot 15.00 uur in het Gastenbosch in Helvoirt

 • 11 november: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

 • 23 november: welkom nieuwe inwoners

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *