Omgevingsvergunning van kracht!

Het is zover! Met ingang van 1 oktober zijn 25 vergunningen samengegaan in de omgevingsvergunning. De afgelopen weken vertelden we u hoe de verlening van voormalige vergunningen voor bouwen, slopen, kappen en aanverwante zaken vanaf nu in zijn werk gaat. De veranderingen zijn even wennen. Voor u, maar ook voor ons. We proberen u daarom zo goed mogelijk in te lichten over de nieuwe situatie, zodat we samen met u op efficiënte en effectieve wijze kunnen kijken naar de mogelijkheid van plannen in en om uw woning of bedrijfspand.

Informatie bij de gemeente

Op onze website www.haaren.nl vindt u informatie over de omgevingsvergunning. Gaat u op de website naar Wonen en omgeving > Bouwen en omgeving, dan vindt u daar informatie over het aanvragen van de vergunning(en), beleidsregels en het antwoord op veelgestelde vragen omtrent bouwen. Weet u niet zo goed waar u moet beginnen? Download dan de folder over de omgevingsvergunning op dezelfde pagina. De folder kunt u ook afhalen op het gemeentehuis of telefonisch een exemplaar opvragen bij de afdeling Gemeentewinkel via telefoonnummer (0411) 62 72 82.

Landelijke informatie

Het instellen van de omgevingsvergunning is een landelijke beslissing die voortvloeit uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De rijksoverheid stelt daarom ook informatie beschikbaar. U kunt hiervoor terecht op www.rijksoverheid.nl/omgevingsvergunning.

MANTELZORGERS IN HAAREN

In de maand november worden overal in het land mantelzorgers in het zonnetje gezet. Zo is er een landelijke dag van de mantelzorg!

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de (onbetaalde) zorg die een partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis voor langere tijd geeft aan iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Mantelzorg is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is een bewuste keuze, mantelzorg echter overkomt je, je rolt, al dan niet, geleidelijk in deze rol. Een mantelzorger geeft zorg vanuit een persoonlijke en emotionele band. Een groot aantal mantelzorgers zorgt zelfs 24 uur per dag, zeven dagen in de week, voor een naaste. Deze toewijding verdient veel waardering.

Mantelzorglunch 5 november 2010

Ook de gemeente Haaren wil haar waardering tonen aan de vele mantelzorgers die hun werk verrichten in onze gemeente. Wij willen dat doen met een lunch op vrijdagmiddag 5 november, in samenwerking met de Wmo adviesraad en Seniorenraad Grijs Haaren.

Uitnodiging

De bij ons bekende mantelzorgers hebben deze week een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Heeft u als mantelzorger geen uitnodiging ontvangen, dan bent u toch van harte welkom. Ook roepen wij de hulp in van de vrijwilligersorganisaties in de dorpen, om de bij hun bekende mantelzorgers uit te nodigen.

aanmelden

Bel voor het aanmelden of meer informatie met Christien van der Steen (0411) 62 73 05 of mail c.van.der.steen@haaren.nl

Beslis je mee over Essche speelterreinen?

Kom op 20 oktober naar De Es

In Esch gaan we bestaande speelterreintjes opknappen en nieuwe speeltoestellen plaatsen. Wij nodigen jullie, kinderen uit, maar ook ouders en omwonenden om samen met de gemeente de speeltoestellen te kiezen. De informatiemiddag houden we op Woensdag 20 oktober 2010 in buurthuis De Es in Esch. Jullie zijn van harte welkom!

Speelterreintje Den Bogerd om 13.30 uurSpeelterreintje Hopakker om 14.30 uurSpeelterreintje De Venakker om 15.30 uur

Als je nog vragen hebt kun je bellen met Arno Pullens tel. (0411) 62 72 82 of je vragen stellen tijdens de informatiemiddag.

BOUWGROND OF EEN NIEUWBOUW KOOPWONING?

informatie betaling inschrijfgeld

Iedereen mag zich inschrijven bij de gemeente Haaren om in aanmerking te komen voor bouwgrond of een nieuwbouw koopwoning. We noemen dit de lijst van gegadigden. Regelmatig schonen we het register op om een goed beeld te houden van het aantal belangstellenden en de woning die zij zoeken. Iedereen die staat ingeschreven ontving vorige week van ons een opschoningsformulier en een enquête met een begeleidende brief.

Opschoning

Als u uw inschrijving wilt verlengen dient u het opschoningsformulier volledig in te vullen en voor 15 oktober 2010 terug te sturen aan de Gemeentewinkel van de gemeente Haaren. U dient vóór deze datum ook het eventueel verschuldigde inschrijfgeld te betalen. Nadat het formulier en (indien van toepassing) het inschrijfgeld bij ons zijn binnengekomen, ontvangt u van ons een bevestiging van de verlenging van uw inschrijving. Als u staat ingeschreven, maar geen brief heeft ontvangen, vragen wij u contact op te nemen met de Gemeentewinkel.

Betaling inschrijfgeld

U hoeft geen inschrijfgeld te betalen:

1. als u al 5 keer inschrijfgeld betaalde. U blijft dan voor de daaropvolgende jaren kosteloos ingeschreven;

2. als u zich heeft ingeschreven na 1 januari 2010. U hoeft dit jaar niet een tweede keer inschrijfgeld te betalen.

Enquête

We bouwen graag de woning waar u naar op zoek bent. Om daar een goed beeld van te krijgen, vragen wij u ook de meegestuurde enquête in te vullen. Daarin staan vragen over de termijn waarop u wilt verhuizen, het type woning dat u zoekt en de gewenste prijsklasse. Dit maakt het voor ons mogelijk bij het maken van plannen rekening te houden met uw wensen. Ook houden we rekening met de toekomstige ontwikkelingen, zoals de toenemende vergrijzing. Al deze gegevens nemen we mee bij het opstellen van de Woonvisie 2010-2015. Ook de enquête vragen wij u voor 15 oktober 2010 aan ons terug te sturen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Gemeentewinkel, te bereiken via telefoonnummer (0411) 62 72 60 of via e-mail gemeente@haaren.nl

Plaatsen bladcontainers

De herfst is, wanneer de bladeren aan de bomen verkleuren, een fraaie periode. Op het moment dat de bladeren gaan vallen kunnen zij echter overlast veroorzaken.

Zoals elk jaar worden de bladeren in de straten enkele malen verwijderd door onze aannemer (WSD Groen en Bouw).

Naast deze periodieke schoonmaak plaatsen wij bladcontainers op een aantal plekken waar veel grote gemeentelijke bomen staan.

Waar en wanneer?

De (30) bladcontainers plaatsen wij in de bebouwde kom van de vier kernen, in de periode dat de bomen hun blad laten vallen. De locatiekeuze is gemaakt op grond van de te verwachten hoeveelheid bladeren. Kort daarna worden verwijderen wij ze weer. Het kan zijn dat ze daarna nog op een andere locatie geplaatst worden.

Wij zetten de containers in week 40/41 en halen ze eind week 50 weg.

Biezenmortel: Vorselaerstraat en Capucijnenstraat.

Esch: Haarenseweg, Nieuwland en Postelstraat.

Helvoirt: Tilburgstraat, Sint Nicolaasstraat, Van de Meerstraat, Van Oirschotstraat, Lage Driesstraat, Van Grevenbroeckstraat, Kloosterstraat , Sint Jorisstraat, Poirterstraat, Oude Rijksweg, Eikendonk en Berkendreef

Haaren: Groenplein, Kerkstraat, Haarensteijnstraat, Keizerstraat, Lindelaan, Tempeliersdal, Burgemeester de Ruijterstraat, Bossebaan, Oude Kerkweg, Plataanlaan, Tempeliersweg en Broeksteeg.

De bladcontainer kan u een extra bezoek aan de milieustraat besparen.

Deze containers zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren, indien ze gebruikt worden voor het dumpen van ander (groen)afval, verwijderen wij ze onmiddellijk.

Met de bladcontainers willen we voorkomen dat bladeren op een andere wijze worden aangeboden, bijvoorbeeld op hopen langs de weg.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Ruimte en samenleving van de gemeente, telefoon (0411) 62 72 82.

Hulp bij financiële problemen

Lukt het u niet met uw inkomen rond te komen? Heeft u schulden en moet u elke maand een flink bedrag aan aflossing betalen? Of gaat uw financiële situatie op korte termijn drastisch veranderen, waardoor u zich zorgen maakt over de toekomst? Wellicht kan WegWijs u dan helpen.

Onze aanpak

De medewerker van WegWijs gaat samen met u na wat uw financiële situatie is. Wat is uw inkomen, zijn er schulden of achterstanden in betaling, hoe hoog zijn die opgelopen, wat zijn uw vaste lasten?

Bij WegWijs wordt onderzocht of er voor bepaalde uitgaven financiële tegemoetkomingen zijn waar u nog geen gebruik van maakt. Denk dan aan huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand etc. Verder kijken we of u tenminste het sociaal minimum ontvangt en of u recht heeft op geld via de Belastingdienst, zoals belastingteruggave of heffingskortingen. Door gebruik te maken van al die regelingen kunt u uw inkomen verhogen. Er blijft dan meer ruimte over om uw rekeningen te betalen en uw schulden af te lossen.

In sommige situaties is dat niet voldoende. Dan kan een schuldsanering bij de Gemeentelijke Kredietbank in Den Bosch een oplossing bieden. De Kredietbank probeert met de schuldeisers een regeling te treffen waarbij elke schuldeiser een deel van het bedrag ontvangt, dat u per maand kunt missen voor de aflossing van de schulden. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, dan staat de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen nog voor u open. WegWijs adviseert u wanneer de Kredietbank moet worden ingeschakeld. Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp die WegWijs u kan bieden.

Wat wordt er van u verwacht?

Het oplossen van schulden vergt veel discipline en doorzettingsvermogen van u. U moet het zware werk doen. U moet leren om uw uitgaven af te stemmen op uw inkomsten. En soms moet dat over een langere periode. Het vergt van u en van uw huisgenoten een flinke portie wilskracht. Wanneer dat nodig is, kunt u ondersteuning en begeleiding krijgen van het Algemeen Maatschappelijk Werk. Zij kunnen u helpen met budgetbegeleiding, maar ook met andere problemen die er voor gezorgd hebben dat u in de schulden bent gekomen. Bijvoorbeeld relatieproblemen, verslavingsproblematiek e.d. De Kredietbank kijkt samen met u of die begeleiding u kan helpen de problemen helemaal op te lossen.

WegWijs Haaren, ook voor u!

Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, neem dan contact op met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Telefoonnummer (0411) 63 45 90.

Heeft U iets verloren of gevonden?? Kijk dan hier

Gevonden voorwerpen in Augustus en September

Gouden damesring, Ray-Ban bril, edelstalen damesring, roze meisjesfiets, Laptoptas

Verloren voorwerpen in Augustus en September

Gouden oorhanger, platina oorbel, mobiele telefoon, bruine zonnebril, groene kliko

Voor meer informatie of voor het doen van aangiften neemt u contact op met Marjolein van Gils, gemeentewinkel Haaren (0411) 62 72 34.

GEMEENTERAAD

Uitnodiging voor de commissie- en raadsvergadering donderdag 7 oktober 2010

De raadsvergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Agenda commissievergadering

1. Opening commissie

2. Spreekrecht voor burgers in de commissie(maximaal 30 minuten: 5 minuten per spreker, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan)

3. Vaststellen van de agenda van de commissie

4. Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling huishoudelijk afval

5. Raadsvoorstel Handhavingsverordening WWB, WIJ, Ioaw en Ioaz

6. Raadsvoorstel Partiële herziening Biezenmortelsestraat ongenummerd

7. Raadsvoorstel Aanwijzing categoriëen van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, betreft omgevingsvergunning (Wabo)

8. Raadsvoorstel Raadsinfo en ingekomen stukken commissie

9. Raadsvoorstel Sluiting commissie

Pauze 15 minuten

Agenda raadsvergadering

1. Opening raad

2. Spreekrecht voor burgers in de raad (maximaal 30 minuten: 5 minuten per spreker, alleen over onderwerpen die op de agenda van de raad staan)

3. Vragenhalfuur raad

4. Benoemen commissie tot onderzoek geloofsbrieven

5. Schorsing t.b.v het Onderzoek geloofsbrieven tijdelijk raadslid in de plaats van de vacature die is ontstaan door het zwangerschapsverlof van Daniëlle Robijns

6. Verslag van de commissie van onderzoek

7. Besluit tot toelating van het nieuwe raadslid

8. Beëdiging van het nieuwe raadslid

9. Trekking van het stemcijfer van de raad

10. Vaststellen van de agenda van de raad

11. Raadsvoorstel Realisatie nieuw KCA-depot op het GBM terrein

12. Raadsvoorstel Vaststellen welstandseisen project Kantstraat

13. Raadsvoorstel Seniorenbeleid 2010-2013

14. N65

15. Raadsvoorstel Aanwijzing categoriëen van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist, betreft omgevingsvergunning (Wabo)

16. Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling huishoudelijk afval

17. Raadsvoorstel Handhavingsverordening WWB, WIJ, Ioaw en Ioaz

18. Raadsvoorstel Partiële herziening Biezenmortelsestraat ongenummerd

19. Raadsinfo en ingekomen stukken raad

20. Sluiting raad

Toelichting op de agenda

Op de website van de gemeente vindt u via de vergaderkalender de stukken bij de verschillende agendapunten. U vindt deze onder Bestuur en organisatie > Vergaderingen.

Spreekrecht burgers Commissievergadering

Na opening van de vergadering om 19.30 uur krijgt een burger die spreekrecht heeft aangevraagd maximaal 5 minuten de gelegenheid om in te spreken over één of meer onderwerpen. Als u hiervan gebruik wil maken, dan meldt u zich uiterlijk 4 uur voor het begin van de vergadering bij de griffier, onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u spreekrecht aanvraagt (0411) 62 73 04.

PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

7 oktober: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

12 oktober: avond met de Wmo adviesraad

in De Es in Esch van 19.30 tot 20.30 uur

20 oktober: keuzemiddag over drie Essche speelterreinen

In De Es in Esch tussen 13.30 en 16.30 uur

28 oktober: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

5 november: Mantelzorglunch

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *