INFORMATIEBIJEENKOMST VISIE OP GELUIDSMAATREGELEN SPOOR EN N65 BIJ HELVOIRT
Op woensdag 7 september organiseert de gemeente Haaren een informatiebijeenkomst over de visie van de gemeente voor geluidsmaatregelen bij het spoor in Helvoirt en aan de N65. Belangstellenden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Geluidsmaatregelen
ProRail en Rijkswaterstaat voeren in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek uit naar geluidsmaatregelen voor het spoor en de N65. Deze geluidsmaatregelen kunnen bestaan uit:
– maatregelen bij de bron, zoals geluidarm asfalt of raildempers;
– maatregelen om de overdracht van geluid te beperken, zoals geluidsschermen;
– maatregelen bij de ontvanger van het geluid, zoals gevelmaatregelen aan de woning.
De geluidsmaatregelen worden vastgelegd in saneringsplannen van ProRail en Rijkswaterstaat. Deze saneringsplannen zijn in ontwikkeling. U kunt in een later stadium reageren op de saneringsplannen via een openbare inspraakprocedure. De saneringsplannen worden uiterlijk in 2020 door de minister vastgesteld.
Gemeente Haaren gaat over landschappelijke en stedenbouwkundige visie
Als gemeente vinden we het belangrijk om onze visie op mogelijke geluidsmaatregelen in onze dorpen bij het ministerie kenbaar te maken. Graag betrekken we u, als omwonenden van het gebied, bij het opstellen van die visie. Het gaat in de visie niet om de vraag óf en zo ja, waar er geluidsmaatregelen moeten komen. Die beslissing ligt bij Rijkswaterstaat voor de N65, bij ProRail voor het spoor en in het verlengde van beiden het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de visie beschrijven we onder andere wat voor u en ons per locatie een gewenste hoogte is van geluidsschermen.
Informatiebijeenkomst gemeente Haaren
Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 7 september om 18:30 uur in HelvoirThuis te Helvoirt. Tijdens de informatiebijeenkomst delen we de voorlopige visie aan de hand van enkele presentaties. De presentaties vinden plaats van 19:00 tot 20:15 uur. Na de presentaties kunnen aanwezigen de voorlopige tekeningen bekijken, hun mening over de visie geven en vragen stellen. Naast medewerkers van het adviesbureau Sweco, de GGD en de gemeente Haaren zijn ook medewerkers van ProRail en Rijkswaterstaat aanwezig om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. In het najaar volgt een tweede bijeenkomst waarin we inwoners informeren over de uitkomsten.
Geluidsmaatregelen Haaren, Biezenmortel en Esch
Ook in de andere dorpen van de gemeente worden mogelijk geluidsmaatregelen getroffen op diverse plekken naast het spoor. Het betreft in Haaren, Biezenmortel en Esch echter kleinere gebieden waar mogelijk maatregelen worden getroffen, dan in Helvoirt. Voor de inwoners van Haaren, Biezenmortel en Esch die dit direct treft, volgen op kleinere schaal bijeenkomsten om ook hen mee te nemen in de visie van de gemeente. Hierover worden zij apart benaderd.
ASFALTONDERHOUD HELVOIRTSESTRAAT EN NIEUWKUIKSEWEG
Op maandag 12 september a.s. start aannemersbedrijf Heijmans B.V. uit Rosmalen met het asfaltonderhoud van de Helvoirtsestraat en Nieuwkuikseweg in Helvoirt.
De werkzaamheden zijn begin november afgerond.
Werkzaamheden
De Helvoirtsestraat en Nieuwkuikseweg worden voorzien van een nieuwe laag asfalt met bijbehorende werkzaamheden. Om dit mogelijk te maken wordt eerst een gedeelte van het bestaande asfalt verwijderd. Daarnaast worden reparaties verricht t.p.v. schadeplekken.
Op kruisingen en splitsingen worden een gedeelte van de bestrating van de toeleidende wegen vervangen door asfaltverharding.
De werkzaamheden bestaan uit:
– het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
– het beschermen van te handhaven bomen;
– het verwijderen van kantopsluitingen en elementenverhardingen;
– het zagen, verwijderen en frezen van asfaltverhardingen;
– het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
– het aanpassen van inritten;
– het aanbrengen van asfaltverhardingen;
– het aanbrengen van markeringen;
– het uitvoeren van verkeersmaatregelen;
– het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.
Fasering
Om het doorgaande verkeer zo min mogelijk te belemmeren, woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden en de overlast zoveel mogelijk te beperken voert de aannemer de werkzaamheden gefaseerd uit. De planning is als volgt:
Fase 1 gedeelte vanaf de brug Drongelens Kanaal tot kruising Distelberg: 12 t/m 23 september (week 37 t/m 38);
Fase 2 gedeelte vanaf de Nieuwkuikseweg tussen Distelberg en Guldenberg. Dit gedeelte wordt uitgevoerd op werkdagen tussen 21:00 en 06:00 uur vanaf 26 september t/m 14 oktober (week 39 t/m 41);
Fase 3 gedeelte vanaf de kruising Guldenberg t/m komgrens Helvoirt: 17 t/m 28 oktober (week 42 t/m 43).
Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer bij fase 1 en 3 omgeleid. Bij fase 2 is geen goede omleiding mogelijk. Deze wordt uitgevoerd in de nachtelijke uren en wordt geen omleiding geplaatst. Het verkeer wordt door informatieborden attent gemaakt op de afsluiting.
Per fase worden mogelijk toeleidende wegen afgesloten voor het doorgaande verkeer en wordt de omleiding aangepast. Alle wegafsluitingen binnen de gemeente Haaren vindt u op de website www.haalmeeruitdeweg.nl.
Vragen tijdens uitvoering
Bij de onderhoudswerkzaamheden van een weg is overlast helaas onvermijdelijk. Gemeente en aannemer proberen dit zoveel mogelijk te beperken.
Hebt u vragen over de uitvoering?
Uitvoerder Mark van Bree van aannemer Heijmans B.V. staat u graag te woord. Hij is telefonisch te bereiken op nummer 06-53251076.
Voor uw vragen aan de gemeente, kunt u terecht bij Arjan van der Meijden, toezichthouder of bij Wim Clement, projectleider. Beide heren zijn telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0411 – 62 72 82.
MILITAIRE OEFENING IN GEMEENTE HAAREN 5 T/M 14 SEPTEMBER
Van 5 t/m 14 september wordt er een militaire oefening gehouden in de gemeente Haaren in het kader van opleiding en training van militairen bij de Koninklijke Landmacht.
Dit betekent dat de militairen zich te voet over bestaande wegen en paden verplaatsen. Ook zullen er op bepaalde tijden acties worden gedaan, waarbij met oefenmunitie zal worden geschoten.
Aan deze oefening nemen 35 personen deel en 10 militaire wielvoertuigen.
De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant OTCMAN uit Amersfoort.
Ook is er een militaire oefening op 7 en 8 september. Deze oefening bestaat uit het verkennen van bruggen. Dit gaat gemotoriseerd. Ook zal men met vlotten het kanaal oversteken.
Aan deze oefening nemen 35 personen deel, ondersteund door 3 militaire wielvoertuigen en 4 militaire rupsvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.
Deze oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant van de Sappeursschool van het opleidings- en Traningscentrum Genie uit Vught.
Vragen, klachten of schade?
Als u vragen of klachten heeft, of als er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit melden. Noteer zo veel mogelijk gegevens zoals vermelding van de militaire eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. Geef het door aan:
Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
tel.nr. 030-2180413
Email; JVDclaims@mindef.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *