HAAREN BRUIST VAN ACTIVITEITEN OP 12 SEPTEMBER.

WAT KUNT U ALLEMAAL VERWACHTEN?

 

Open Monumenten Dag: Smaak van de 19e eeuw

De commissie Open Monumentendag organiseert deze activiteit. Er komt een routekaart, waarop de monumenten staan aangegeven en ook de vaste locaties die een rol spelen bij “Smaakvol Haaren” (de routekaart is duurzaam, kan ook later nog gebruikt worden). De route voert langs de monumenten, maar ook langs alle activiteiten. Van de incidentele activiteiten wordt een flyer gemaakt die, samen met de kaart, huis-aan-huis verspreid wordt in de eerste week van september. 

 

Kinderen: schatkaarttocht / kinderactiviteiten in Esch

De “schatkaart” volgt de routekaart van de monumenten, maar is speciaal bedoeld voor kinderen. Onderweg bij de diverse activiteiten ontvangen de kinderen “dukaten” . Tegen inlevering van deze dukaten kunnen de kinderen in Esch meedoen aan allerlei kinderactiviteiten, o.a. een kinderproeverij en schatgraven. De activiteiten vinden plaats op en rond het Marktplein in Esch.
De schatkaart wordt in de tweede week van september verspreid via de scholen.

 

ALS U DE ROUTE VOLGT, KOMT U OOK LANGS DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:

 

Haaren in Beeld en Geluid

‘Haaren in beeld en geluid’ is een evenement met driedimensionale kunst in de met beuken omzoomde straten: Zwartrijt, Tempeliersdal, De Biezen en de wethouder Bressersstraat in Haaren. Het is een bestaande activiteit met beeldende kunst en muziek, die eenmaal per twee jaar plaatsvindt in Haaren en dit jaar aansluit bij Smaakvol Haaren.

 

ZLTO (Witlox): Weekend van het varken

Rondleiding op een varkensbedrijf aan de Belversestraat 31 in Haaren.

Voor de kinderen een knorrencross op mechanische varkens.

Daarnaast: proeverij, films, demonstratie luchtwassen, kraampjes met varkensproducten, kinderquiz.

 

Guldenberg in Helvoirt: Concert jonge musici

Guldenberg organiseert twee sessies (ochtend en middag) licht klassieke muziek door jonge musici en een workshop ‘beleving smaaksensatie’ met olijfolie.

 

Prisma Biezenmortel.

Voor de kinderen zijn op de kinderboerderij van Prisma in Biezenmortel veel diersoorten te zien zijn. Er kan ook op een pony gereden worden of gekozen worden voor een ritje met de huifkar. De recent aangeplante hoogstam fruitboomgaard met zijn Oudhollandse fruitrassen wordt gepresenteerd. De belevingstuin is open met o.a. schommels en trampolines. In “De Wasserij” is -mede in het kader van de monumentendag- de expositie “Groeten uit Assisië” te bezichtigen. Deze expositie geeft op prachtige wijze de geschiedenis van 100 jaar zorg weer op grote banieren. Op het terrein zijn ook het Dorpshuis en restaurant “D’n Herd geopend.

 

DAARNAAST ZIJN ER NOG ACTIVITEITEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN:

 

De Michel: feest voor jongeren.

Een feest voor de jeugd van de gemeente Haaren, georganiseerd door café de Michel in Haaren, in samenwerking met het jongerenpanel. Onder andere een workshop met diverse DJ’s en een cocktailshaker

 

Zorgcentra: Brabantse koffietafel

De bewoners van Sint Jozefzorg in Esch, De Leijenhof in Helvoirt en Haarensteijn in Haaren én de bewoners van de aanleunwoningen bij de drie zorgcentra krijgen een echte Brabantse koffietafel aangeboden. De streekproducten voor deze koffietafel worden geleverd door de Duinboeren.               .

KORTOM, REDENEN GENOEG OM 12 SEPTEMBER TE RESERVEREN IN UW AGENDA.

 

 

INWONERS IN GESPREK MET HET COLLEGE VAN B&W.

 

In de afgelopen bestuursperiode organiseerde het college van B&W maandelijks inloopspreekuren in alle vier de dorpen van onze gemeente. Deze spreekuren werden zeer matig bezocht.

Het huidige college bezint zich in de vakantieperiode op andere, nieuwe vormen om met u in contact te komen.

 

Zij roepen daarbij graag uw hulp in. Immers, wie weet beter waar onze inwoners behoefte aan hebben dan die inwoners zelf? Hebt u ideeën over een manier waarop vragen en opmerkingen van inwoners op een laagdrempelige wijze met de burgemeester of een van de beide wethouders besproken kunnen worden? Laat het ons weten via voorlichter Helma van Drunen (h.van.drunen@haaren.nl of 0411 62 73 50).

Zo snel mogelijk na de vakantie zullen wij het communicatieplan van het college bekend maken.

 

Als u in de tussentijd -individueel of met een groep- iets wilt bespreken met de burgemeester of een wethouder, dan is het uiteraard altijd mogelijk om hiervoor een afspraak te maken in het gemeentehuis of bij u thuis.

U kunt daarvoor bellen met het bestuurssecretariaat via 0411 – 62 72 49.

 

 

BENOEMING GEMEENTESECRETARIS HAAREN

 

In haar vergadering van donderdag 22 juli 2010 heeft het college van B&W van de gemeente Haaren de heer mr. Joan van den Akker benoemd tot gemeentesecretaris.

 

Joan van den Akker is 41 jaar, woont in Heeswijk-Dinther, is gehuwd en vader van drie kinderen.

Hij studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg.

 

Joan van den Akker werkt sinds vijfenhalf jaar bij de gemeente Haaren als afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling en sinds het vertrek, half april van dit jaar, van Sjoerd Potters, als loco-secretaris.

 

Bestuur en organisatie van de gemeente Haaren zijn blij dat ze intern hebben kunnen voorzien in de invulling van de vacature. Door deze benoeming is continuïteit verzekerd voor de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

Daarnaast zal Joan van den Akker extra aandacht geven aan de samenwerking van de gemeente Haaren met omliggende gemeenten.

 

De benoeming gaat per direct in.

 

 

Rectificatie Burgerlijke stand april tot en met juni 2010

 

In de vorige publicatie is een foutje geslopen. S.F.G.J. van Iersel en I.J.C.A. Vugts hebben een dochter gekregen genaamd Sjors.

 

 

CONTROLE BRANDKRANEN

 

De Haarense brandweer is gestart met de controle van de brandkranen in de vier dorpen. Het waterleidingbedrijf voert het onderhoud uit aan de brandkranen, de lokale brandweer controleert periodiek de werking. Deze controles zullen ’s avonds plaatsvinden, in de periode van juli tot september. Een periodieke controle van de brandkranen is pure noodzaak. We willen voorkomen dat in geval van een calamiteit de brandkraan niet werkt.

 

Wat controleren wij?

De controle houdt niet alleen in het visueel inspecteren op beschadigingen, zichtbaarheid, en eventuele begroeiing, maar vooral de werking van de brandkranen. Deze controle wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden van het waterleidingbedrijf. Dit houdt onder andere in dat er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen water gebruikt zal worden. De brandweer doet haar uiterste best om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

 

Meer informatie?

Voor vragen en eventuele opmerkingen kunt u contact opnemen met de brandweer, tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (0411) 62 72 82.

 

 

SOCIALE ZAKEN HAAREN-BOXTEL GAAT PARTICIPATIELADDER GEBRUIKEN

 

Om cliënten nog beter te kunnen helpen gaat de afdeling Sociale Zaken werken met de participatieladder.  Dat is een soort meetlat waarmee uitgedrukt, wordt in hoeverre iemand deelneemt (participeert) in de maatschappij en of we denken dat die persoon een volgend trapje op de ladder kan bereiken.  De casemanager kan dan beter beoordelen welk soort hulp of instrument kan worden gebruikt om dat te bereiken.

 

participatieladder

De participatieladder kent 6 treden waarmee de mate van participatie wordt uitgedrukt. De laagste trede is van toepassing, wanneer iemand een erg geïsoleerd leven leidt. De hoogste trede is dat iemand betaald werk heeft. Daar tussenin zitten stappen die steeds dichter bij betaald werk komen. De participatieladder is landelijk ontwikkeld. Het blijkt een goede methode te zijn om een betere inschatting te maken van wat een cliënt kan bereiken en wat daarvoor nodig kan zijn.

 

Participatieladder in onze gemeente

Sociale Zaken Boxtel-Haaren gaat de participatieladder nu invoeren. Dat project zal ongeveer anderhalf jaar duren. Geleidelijk aan zullen de casemanagers cliënten oproepen en zullen zij nagaan op welke trede van de ladder de cliënt nu staat. Als de cliënt zich verder kan ontwikkelen om een trede hoger op de ladder te komen, zal de casemanager samen met de cliënt kijken hoe hij dat kan bereiken. De casemanager kan bijvoorbeeld een cursus aanbieden of een coach inschakelen die de cliënt een poosje begeleidt. Het doel is om dat trapje hoger op de participatieladder te bereiken. Dat hoeft dus niet te betekenen dat iemand meteen moet gaan werken. Het kan ook gaan om een tussenstap. Voor wie bijna aan betaald werk toe is, blijft de casemanager natuurlijk proberen om de cliënt te helpen bij het zoeken van de baan. Voor hen verandert door de invoering van de participatieladder niets. Maar degenen die geen arbeidsverplichting hebben, kunnen nu mogelijk wel een aanbod krijgen van de gemeente zodat zij kunnen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Voor hen betekent de nieuwe werkwijze een verbetering, want tot nu toe had de gemeente geen aanbod voor deze groep.

 

Zoals gezegd wordt de participatieladder geleidelijk ingevoerd. De casemanager zal de cliënten er te zijner tijd meer over vertellen en informeren over wat het voor de cliënt persoonlijk betekent.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de participatieladder? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw casemanager. U kunt ook kijken op www.participatieladder.nl.

 

 

Rijksweg N65 werkzaamheden

 

De laatste serie afsluitingen komen er aan! De N65 zelf gaat nu ook dicht!

 

Heusdensebaan eenrichtingverkeer voor vrachtauto’s en afsluiting

In overleg met de gemeente Haaren is besloten eenrichtingverkeer in te stellen voor vrachtverkeer op de Heusdensebaan. De Heusdensebaan is te smal om het vrachtverkeer hier veilig te kunnen laten passeren. Vrachtauto’s kunnen wel van Haaren/Oisterwijk naar de N65, maar niet vanaf de N65 naar de Heusdensebaan.

In de week van 30 juli tot en met 9 augustus is de Heusdensebaan volledig afgesloten, omdat dan aan die richting van de N65 wordt gewerkt.

 

Dus:

5 juli – 16 augustus  kruispunt Quatre Bras zes weken dicht voor alle verkeer van, en naar de N65

19 juli –16 augustus kruispunt Helvoirt zijn weken dicht voor alle verkeer van, en naar de N65

30 juli – 9 augustus  N65 Tilburg richting Den Bosch dicht voor alle verkeer

9 – 16 augustus        N65 Den Bosch richting Tilburg dicht voor alle verkeer

 

Kijk voor volledige informatie op www.rijkswaterstaat.nl/n65 of bel het landelijke (gratis) informatienummer: 0800 – 8002

 

 

POLITIELOKET HAAREN GESLOTEN 20 JULI T/M 5 SEPTEMBER

 

Waarneming wordt verzorgd door:

 

Bureau Vught:

In de zomerperiode geopend op dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

(ook voor aangiftes op afspraak)

Bureau Boxtel:

In de zomerperiode geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

(ook voor aangiftes op afspraak)

 

U kunt de politie altijd bereiken via het bekende telefoonnummer 0900-8844

Voor acute nood belt u natuurlijk het alarmnummer 112

 

 

BURENDAG 2010

Heeft u een goed idee voor de buurt?

 

Gemeente Haaren en Woonveste ondersteunen buurtactiviteiten, die tijdens de nationale Burendag 25 september worden uitgevoerd.

Heeft u een leuk idee voor Burendag 2010 dat voldoet aan de spelregels, en wilt u hiervoor een financiële bijdrage ontvangen, bel dan met

Christien van der Steen, tel. (0411) 62 73 05 of mail c.van.der.steen@haaren.nl

 

 

Heeft U iets verloren of gevonden?? Kijk dan hier

 

Gevonden voorwerpen in Juni en Juli

3 fietsen

Damesring

Verloren voorwerpen in Juni en Juli

Kentekenplaat

Gouden dames horloge

Bril in koker

Voor meer informatie of voor het doen van aangiften neemt u contact op met Marjolein van Gils, afdeling gemeentewinkel (0411) 62 72 34.

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

  • 9 september: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 12 september: Smaakvol Haaren

Kijk op deze gemeentelijke pagina voor meer informatie hierover

  • 14 september: avond met de Wmo adviesraad

in ’t Gastenbosch in Helvoirt van 19.30 tot 20.30 uur

  • 25 september: Nationale Burendag

Kijk op deze gemeentelijke pagina voor meer informatie hierover

  • 7 oktober: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 12 oktober: avond met de Wmo adviesraad

in De Es in Esch van 19.30 tot 20.30 uur

  • 16 november: avond met de Wmo adviesraad

in Den Domp in Haaren van 19.30 tot 20.30 uur

  • 14 december: avond met de Wmo adviesraad

in de Vorselaer in Biezenmortel van 19.30 tot 20.30 uur

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *