Hoofdlijnen Woonvisie gemeente Haaren: Praat mee op 27 januari 2011 !

 

We bouwen graag de woning waar u naar op zoek bent. Het College van burgemeester en wethouders besloot daarom tot het vaststellen van een nieuwe Woonvisie in samenspraak met belangengroeperingen. Om een goed beeld te krijgen van uw woonwensen hielden we een enquête onder iedereen die staat ingeschreven voor bouwgrond. Ook spraken we met veel partijen die op de woningmarkt actief zijn. Graag bespreken we de resultaten met u en de leden van de gemeenteraad. U bent hiervoor van harte welkom op 27 januari!

 

Woonvisie

Een Woonvisie geeft inzicht in de actuele vraag naar en het aanbod van woningen en de woningbouwplannen die in voorbereiding zijn. Centraal staat hoe we willen bereiken dat vraag en aanbod op de woningmarkt, ook in de toekomst, zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd. De gegevens uit de dorpsontwikkelingsplannen dateren van eind 2007. Op dat moment speelde de economische en financiële crisis nog niet. Duidelijk is dat de crisis ook grote gevolgen heeft voor de woningmarkt. Naast het actualiseren van gegevens is ook draagvlak onder betrokkenen van groot belang. Voldoende aanleiding om een nieuwe Woonvisie voor te bereiden.

 

Thema-avond

De resultaten van de enquête zijn bekend. We spraken met vele partijen, onder meer woningcorporaties, projectontwikkelaar, makelaar, bank, klankbordgroepen, ouderen en jongeren. Dit leverde veel bruikbare informatie op. Voordat we de Woonvisie gaan schrijven, willen we tijdens de bijeenkomst eerst de hoofdlijnen op basis van de enquête en de gesprekken aan u presenteren. Vervolgens bespreken we een aantal stellingen in groepen. De avond besluiten we met de mogelijkheid om aan elkaar vragen te stellen.

De avond vindt plaats op donderdagavond 27 januari 2011 in het gemeentehuis van Haaren en begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

 

Vervolg

We verwachten in april de concept-Woonvisie voor de inspraak ter inzage te leggen. Eind juni willen we de Woonvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.

 

Meer informatie?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Astrid Goijaarts van de Afdeling Ontwikkeling. Zij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0411) 62 72 63 (maandag tot en met donderdag) en via e-mail a.goijaarts@haaren.nl

 

 

SITUATIE HOGE WATERSTANDEN in DE GEMEENTE HAAREN

 

Leeglaten Helvoirts Broek gaat zeer geleidelijk

De situatie in de regio Brabant Noordoost is onder controle. De verwachting van de waterschappen en de gemeenten is dat dit zo zal blijven. De daling van het waterpeil van de Dommel, gemeten bij de Vughterstuw in ’s-Hertogenbosch, verloopt gestaag. Het water mag niet meer dan 20 cm per dag dalen, omdat anders schade aan kades en keermuren in ’s-Hertogenbosch en omgeving kan ontstaan. Ook het Helvoirts Broek loopt zeer geleidelijk leeg, maar het is moeilijk in te schatten wanneer dit waterbergingsgebied weer toegankelijk is voor grondeigenaren en wandelaars.

 

Dijkwacht beperkt

Sinds afgelopen weekend zijn er geen problemen aan de kades geconstateerd. Daardoor kan de dijkwacht per direct verminderd worden van drie inspecties naar één inspectieronde per dag.
Het gaat om de kades rond het Bossche Broek en kades langs de Essche Stroom tot de stuw van Hal.

 

Informatie gebruikers Helvoirts Broek en omgeving

Vorige week informeerden wij de gebruikers van Helvoirts Broek over het stijgende water in Helvoirts Broek en omgeving.

Om u goed op te hoogte houden van de daling van het waterpeil, wanneer u weer het gebied kunt betreden, adviseren wij u om de website van www.dommel.nl en www.haaren.nl in de gaten te houden.

 

 

BOUW RIJENWONINGEN IN PROJECT SLIJKHOEF II, BIEZENMORTEL

 

Voor de bouw van vier rijenwoningen in het project Slijkhoef II te Biezenmortel heeft het college van B&W van de gemeente Haaren in 2010 besloten te werken met een bieding. Het college heeft nu op basis van de ingediende plannen gekozen voor Reuvers Bouw en Ontwikkeling.

 

Procedure

De gemeente heeft in de tweede helft van 2010 acht bouwbedrijven en aannemers die in de gemeente gevestigd of werkzaam zijn, gevraagd om een voorstel in te dienen voor de vier kavels. Daarnaast is ook aan Stichting ’t Heem en Woonveste gevraagd of zij interesse hadden in de ontwikkeling van de woningen.

 

Drie partijen hadden aangegeven aan de bieding mee te willen doen, waarvan er zich tijdens de procedure nog één terugtrok. De selectie tussen de twee overgebleven plannen vond plaats aan de hand van de volgende criteria: de geboden gemiddelde V.O.N.-prijs, het al dan niet toepassen van een Maatschappelijk Gebonden Eigendomconstructie en de kwaliteit van de woningontwerpen, beoordeeld door een architectuurcommissie.

 

Keuze

Het voorstel van Reuvers Bouw en Ontwikkeling komt in zijn totaliteit als beste naar voren. Zij komen daarmee als eerste in aanmerking voor het afsluiten van een koopovereenkomst.

 

Meer weten?

Meer informatie over woningbouwproject Slijkhoef II in Biezenmortel vindt u op onze website www.haaren.nl > Wonen en omgeving > Woningbouwprojecten > Slijkhoef II (Vriesdonk), Biezenmortel.

 

 

Burgerlijke stand oktober tot en met december 2010

 

Om u van dienst te zijn bij bijvoorbeeld genealogisch onderzoek publiceren wij 1x per kwartaal een overzicht van burgerlijke stand registraties van de gemeente Haaren. De personen die toestemming hebben gegeven voor publicatie zijn met naam genoemd.

 

4 Geboorteaangiften waaronder:

1. Fiene P.C. dochter van B.P.M. van Hattum en M.P.C. van den Biggelaar 2. Jens zoon van P.M Smits en S.M.W. Vermeer 3. Bas J.A. zoon van J.J.M. Sterke en J.C.H. de Jong

6 Aangiften van huwelijk / geregistreerd partnerschap waaronder:

1. W.J.M.G. Steenbakkers en S.M.W.M. Mathijssen 2. B.R.F.M. Jonkers en A.M.J. van Lith

3. M.H.W.T. van Beers en A.J.M. Vugts

4 Huwelijken/Geregistreerd partnerschappen waaronder:

1. W.J.M.G. Steenbakkers en S.M.W.M. Mathijssen 2. I.M.C.A. Leijtens en C.F.M. Traa

20 Overlijdensaangiften waaronder:

1. F.J.M.M. van de Ven 2. W.A.H. Groos 3. C.J.M. van Hout 4. C.J. Vreuls 5. J.J.S. Geerts

6. E.P.A. van den Boogaard 7. P.W.H. Michels 8. C.J.M.H. Ditvoorst 9. P.W.G. van Laarhoven

10. A.C. van den Hooven

 

Voor meer informatie neemt u contact op met Francine Rutten-Malfait, afdeling gemeentewinkel (0411) 62 72 36 e-mail f.rutten@haaren.nl

 

                                                          

Alzheimer Café

Regio ’t Groene Woud

 

Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. Elke keer staat een onderwerp centraal. Het is in principe elke vierde maandag van de maand. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

Kom gerust eens kijken!

 

24 januari 2011

Thema-avond: Wat is dementie?

De gastspreker is dr. P. Dautzenberg, geriater en verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Op deze avond wordt dieper ingegaan op de verschillende vormen van dementie en de verschijnselen die hiermee gepaard gaan. Is er behandeling mogelijk?

Is er verschil tussen dementie op jongere leeftijd en op oudere leeftijd?

Tijdstip: van 19.00 – 21.30 uur

Waar: Herberg de Bourgondiër, Bosscheweg 133, 5282 WW Boxtel

 

Meer Informatie?

U kunt bellen met Erna van Roosmalen, maatschappelijk werker (0411) 63 40 00 of met

Adriënne Verstijnen-van Gennip, psycholoog (073) 544 33 00

 

 

WIE ZIT ER NOG MEER IN HET GEMEENTEHUIS?

 

POLITIELOKET HAAREN

 

Open op dinsdag en donderdag van 16.00 tot 20.00 uur

 

Voor het doen van aangifte of andere meldingen maakt u een afspraak via het bekende telefoonnummer 0900 – 8844

 

Voor spoedzaken belt u natuurlijk altijd 112

 

LOKET WEGWIJS

 

Open in het gemeentehuis maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

 

Sociale zaken

Telefonisch bereikbaar via (0411) 65 53 21 op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

 

MAATSCHAPPELIJK WERK JUVANS

 

dinsdag en donderdag inloopspreekuur van 9.00 tot 10.00 uur

 

maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via

tel. (073) 644 42 44

 

telefonische aanmelding kan dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur.

 

Voor crisissituaties buiten kantooruren en in het weekend belt u met (013) 581 14 30

 

vluchtelingenwerk en bureau nieuwkomers haaren

 

Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur

 

inloopspreekuur dinsdag en vrijdag van 9.00 uur tot 10.30 uur.

 

Ook kunt u bellen voor een afspraak.

 

Vluchtelingenwerk en Bureau Nieuwkomers Haaren,

Tel. (0411) 64 42 25

 

BUREAU SOCIAAL RAADSLIEDEN

 

Inloopspreekuur elke vrijdag 10.00 tot 12.00 uur

 

Ook kunt u bellen (0411) 62 72 82. Men belt u terug.

 

Ook kunt u mailen naar bsrhaaren@deltaboxtel.nl

 

 

 

Wist u dat…

 

…u, als u een e-mail naar ons stuurt,  binnen twee werkdagen van ons een ontvangstbevestiging en een eerste reactie van krijgt?

 

U stuurt uw mail naar gemeente@haaren.nl

 

 

 

PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

  • 27 januari: informatieavond over Woonvisie

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 3 februari: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 17 februari: raadsplein

vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis

  • 3 maart: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *