HULDIGING TIJDENS DE NIEUWJAARSRECEPTIE

 

Tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, op 8 januari 2012 werden de vrijwilligers en de sportkampioenen 2011 uit de gemeente gehuldigd voor hun uitzonderlijke prestaties.

 

DE SPORTKAMPIOENEN 2011:

Paula van Dommelen uit Haaren vanwege het behalen van de 2e plaats (zilver) bij het Nederlands Kampioenschap judo bij de junioren onder 20 jaar.

Francis Lenssen uit Haaren vanwege het behalen van de tweede plaats bij het Nationaal G-Tennis Kampioenschap in Zoetermeer

Claire van de Wiel uit Helvoirt Vanwege het behalen van de eerste plaats bij het Nationaal G-Tennis Kampioenschap in Zoetermeer.

Jasmijn Schapendonk, Lieke Schoenmakers, Esther Pijnenburg, Stef Leduc, Josje Maas, Benthe van Baast vanuit vereniging “Het Edele Ros”. Zij zijn geworden: Nederlands Kampioen 6-tal ABC-L op de Hippiade. Dit, onder leiding van commandante Heidi Cové.

Paul Broekmeulen uit Haaren vanwege het behalen van de eerste plaats bij het Nederlands Kampioen IKK 1st Division.

Demy Kurstjens uit Helvoirt vanwege het behalen van de eerste plaats op het Nederlands Kampioen DZ1 ( Dressuur ) bij de pony’s.

Jos op ’t Hoog uit Haaren vanwege het behalen van de tweede plaats op het NK Marathon 45+ in Amsterdam en het behalen van de derde plaats op het NK 10 km in Tilburg. Jos is niet aanwezig omdat hij vandaag op uitnodiging van de organisatie de Halve Marathon van Egmond aan Zee loopt.

 

DE VRIJWILLIGERS 2011:

In de categorie mantelzorg; mevrouw Marga van den Aker van Boxtel, uit Haaren voor de jarenlange zorg voor haar ouders en haar echtgenoot Rien.

In de categorie sport; mevrouw Zus van Drunen van Rooij uit Helvoirt, voor haar jarenlange werkzaamheden voor de voetbalclub V.V. Helvoirt.

In de categorie sociaal cultureel werk: de heer Marinus van Baast, op voordracht van comité Esch, voor o.a. zijn werkzaamheden in de parochie in het dorp Esch. Sinds een aantal jaren is Marinus ook actief voor de “Gedenkplaats Haaren” waar hij regelmatig groepen rondleidt.

In de categorie maatschappelijke dienstverlening: de heer Piet Priems uit Biezenmortel, voor zijn werkzaamheden voor de parochie en de ouderen in Biezenmortel.

 

 

Burgemeester Ronnes afwezig

 

Vanwege een ziekenhuisopname is burgemeester Frans Ronnes tot nader bericht afwezig

 

Na zijn thuiskomst zal het herstel vervolgens een aantal weken in beslag nemen.

 

Waarneming wordt verzorgd door eerste loco burgemeester Johan van den Brand of tweede loco burgemeester Eric van den Dungen.

 

 

Staat u goed vermeld in de digitale gemeentegids?

 

Van alle verenigingen en organisaties zijn adresgegevens op onze website www.haaren.nl in digitale versie beschikbaar. Deze digitale gids is in een nieuw jasje gestoken. Kijkt u zelf eens of al uw gegevens nog kloppen.

 

Van digitaal naar papier!

Uw wijziging of aanmelding worden enkele keren per maand aangepast door LokaalTotaal. En –heel belangrijk- uw gegevens worden één-op-één meegenomen in de aanstaande papieren gemeentegids. Deze komt in 2012 weer uit Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen.

 

Waar vindt u de digitale gemeentegids?

 • Ga naar www.haaren.nl;
 • Zorg dat uw pop-up      blokkering uit staat;
 • klik vervolgens      rechtsonder ‘snel naar’ op ‘gemeentegids’;
 • u komt nu op een site      terecht genaamd www.lokaaltotaal.nl/haaren     

 

Wijziging, verwijderen of nieuwe aanmelding voor de gemeentegids

 • op de site www.lokaaltotaal.nl/haaren      ziet u het blok ‘Verenigingen en Organisaties’
 • zoek uw gegevens via      bijvoorbeeld de zoekfunctie en check of deze nog actueel zijn;
 • wijzigingen of nieuwe      aanmelding geeft u online door aan LokaalTotaal via ‘klantenservice’.      Bellen kan ook, tel. (020) 408 63 00;

 

Doet uw vereniging mee op 31 januari?

Wij willen onze nieuwe inwoners graag kennis laten maken met het gevarieerde verenigingsleven in de gemeente. Wij bieden u daarom graag de gelegenheid om uw vereniging via een demonstratie, brochures of andere materialen te presenteren op 31 januari in de hal van het gemeentehuis.

Als uw vereniging wil meedoen, neemt u dan contact op met Monique Mickers, bereikbaar via (0411) 62 72 83 of m.mickers@haaren.nl

 

 

GEMEENTE HAAREN EN REUVERS PROJECTONTWIKKELING TEKENEN INTENTIEOVEREENKOMST REIGERSKANT

 

Op 5 januari 2012 ondertekenden de gemeente Haaren en Reuvers Projectontwikkeling BV een intentieovereenkomst over de voorbereiding van het woningbouwproject Reigerskant in Esch. Al enige tijd voeren gemeente en projectontwikkelaar overleg over dit project. Door het uitspreken en vastleggen van de intentie tot samenwerking, zetten de partijen een belangrijke stap richting het uiteindelijk realiseren van woningbouw.

 

Intentieovereenkomst

Bij zowel de gemeente Haaren als bij Reuvers Projectontwikkeling, eigenaar van een deel van de gronden, ontstond de behoefte tot het sluiten van een intentieovereenkomst voor de voorbereidende fase van het project. In de intentieovereenkomst wordt duidelijk beschreven wat de partijen van elkaar mogen verwachten. Ook legden gemeente en projectontwikkelaar in de intentieovereenkomst vast te streven naar een samenwerkingsovereenkomst, die afspraken bevat over de realisatiefase.

 

Reigerskant, Wonen in de luwte van Esch

In juli 2010 startte de voorbereiding van deze woningbouwlocatie, waar naar verwachting in 2014 wordt gestart met de bouw van de eerste van ongeveer 65 woningen. Het plangebied is gelegen op de overgang van het dorp naar het buitengebied. De geborgenheid van het dorp en tegelijkertijd de vrijheid van het aangrenzende buitengebied vormen de basis voor dit woningbouwproject in Esch.

 

Meer weten?

Meer informatie over het plan Reigerskant kunt u vinden op www.haaren.nl/woningbouw > grote projecten > Reigerskant. U kunt zich op deze pagina ook abonneren op de nieuwsbrief.

Voor meer algemene vragen, zoals over de inschrijving als bouwgrondzoekende, kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, telefonisch bereikbaar op (0411) 62 72 82 of via e-mail op gemeente@haaren.nl.

Voor specifieke vragen over het project kunt u contact opnemen met de projectleider Astrid Goijaarts (0411-62 72 63 of a.goijaarts@haaren.nl).

 

 

Informatiebijeenkomst locatiekeuze brede school

 

Op 25 januari organiseren gemeente Haaren, OBS De Hasselbraam, Katholieke Basisschool de Klim-op en de Kindertuin een informatiebijeenkomst over de locatiekeuze van de toekomstige brede school. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

 

Locatiekeuze

Op 6 december 2011 besloot het college van B&W dat de nieuwe brede school op de locatie van de huidige gemeentewerf wordt gerealiseerd. Graag lichten zowel gemeente als toekomstige gebruikers de keuze voor deze locatie toe.

 

Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de informatiebijeenkomst op 25 januari om 19:30 uur in het gemeentehuis te Haaren.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de informatiebijeenkomst, neem dan contact op met gemeente Haaren op (0411) 62 72 19.

 

 

WMO SAMEN ONDERWEG

 

De komende tijd vindt u onder bovenstaande slogan actuele informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er gaat namelijk nogal wat veranderen. Maakt u op dit moment gebruik van een Wmo voorziening? Dan ontvangt u altijd persoonlijk bericht als er voor u iets verandert.

Wij houden u op de hoogte via de gemeentelijke pagina in De Leije en via de website www. Haaren.nl

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning gaat er vanuit dat iedereen zo lang mogelijk mee blijft doen in de samenleving. De focus ligt hierbij op wat u nog zelf kunt en niet zozeer op wat u niet meer kunt. In ieder geval staat de eigen kracht op nummer één en daarnaast de mogelijkheden van de omgeving.

 

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen:

 • een huishouden kan      voeren;
 • zich in en om het      huis kan verplaatsen;
 • zich lokaal kan      verplaatsen met een vervoermiddel;
 • familie, vrienden en      kennissen kan ontmoeten.

 

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Haaren (2012)

De gemeenteraad heeft op 29 december 2011 de Verordening voorzieningen Wmo gemeente Haaren 2012 vastgesteld. Deze gewijzigde verordening treedt in werking op 1 januari 2012. De oude verordening komt hiermee te vervallen.

 

Besluit Wmo (2012) gemeente Haaren

In het Besluit Wmo (2012) zijn uitvoeringsregels neergelegd. De raad heeft het college van burgemeester en wethouders gedelegeerd om de bedragen hier bijvoorbeeld in vast te leggen. Zoals de hoogte en de verantwoording van het persoonsgebonden budget en de hoogte van de eigen bijdrage en het eigen aandeel.

Het college heeft op 20 december 2011 ingestemd om het Besluit Wmo (2012) vast te stellen als de raad de nieuwe verordening vast heeft gesteld op 29 december 2011.

Het Besluit Wmo (2012) treedt op 1 januari 2012 in werking en het oude Besluit Wmo (2009) komt hiermee te vervallen.

 

Iedereen krijgt persoonlijk bericht

Tijdens de vier Wmo-cliëntendagen in november 2011 hebben we al zoveel mogelijk verteld over de wijzigingen. In februari 2012 wordt huis aan huis een informatiekrant over de Wmo verspreid. Heeft u een ‘nee-nee’-sticker op uw brievenbus en wilt u ook een krantje? Vraag deze dan aan bij Loket WegWijs.

 

Iedereen die nu een Wmo-voorziening heeft en waarvoor iets veranderd, ontvangt de eerste week van januari 2012 persoonlijk bericht.

 

Bijeenkomst Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Met het nieuwe beleid is gekozen om voor meer voorzieningen een eigen bijdrage te vragen. Het CAK is landelijk aangewezen om de eigen bijdragen op te leggen en te innen.

 

De gemeente organiseert samen met de gemeente Boxtel een bijeenkomsten om u te informeren over de eigen bijdrage regeling. Ook krijgt u informatie over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Het CAK zal de informatie geven. Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich opgeven voor de bijeenkomst:

 • Vrijdag 10 februari 2012 van 14.00-16.00 uur in gemeenschapshuis      Den Domp in Haaren

 

U kunt zich opgeven via de website www.haaren.nl. Heeft u een brief ontvangen? Dan kunt u zich ook opgeven met het antwoordkaartje. Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk 31 januari 2012.

 

Ter inzage:

Vanaf dinsdag 11 januari tot en met 8 februari 2012 liggen de verordening en het Besluit Wmo gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis van Haaren. Daarna kunt u de stukken altijd inzien op de website van de gemeente www.haaren.nl.

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Bekijk alle informatie hierover op www.haaren.nl of neem contact op met een medewerker van Loket WegWijs, Gemeentehuis Haaren, tel: (0411) 63 45 90, Geopend: maandag tot en met donderdag van 9.00 – 12.00 uur

 

 

AFVALKALENDER 2012

 

In december is de afvalkalender 2012 huis aan huis bezorgd. Op deze afvalkalender kunt u ondermeer zien wanneer u uw afvalcontainer kunt aanbieden en wanneer de milieustraat is geopend.

 

Wijziging van inzameldagen

De inzameldagen van uw grijze container blijven in 2012 ongewijzigd. De inzameldagen van uw groene container, het oud papier en het plastic verpakkingsmateriaal zal voor een groot deel van de inwoners veranderen. Kijk voor de inzameldagen op de achterzijde van de afvalkalender.

 

Geen afvalkalender ontvangen

Aangezien de afvalkalender wordt gezien als een gemeentelijk informatieblad, werd deze ook bezorgd bij huishoudens met een nee/nee sticker. Hebt u nog geen afvalkalender ontvangen, dan kunt u deze opvragen via de afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer (073) 615 65 06.

 

 

NIEUWE GEMEENTEPLATTEGROND HAAREN

 

De gemeente heeft een nieuwe plattegrond uitgebracht. Deze wordt deze week gratis huis aan huis verspreid. Kijk op uw deurmat zodat u de plattegrond niet mist.

 

Bezorging

Zelfs als u een ja/nee sticker of nee/nee sticker op uw brievenbus heeft ontvangt u de plattegrond. Mocht u onverhoopt na 16 januari geen plattegrond ontvangen hebben, dan kunt u een exemplaar afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of bellen naar (0411) 62 72 82 of mailen naar gemeente@haaren.nl

 

Voor meer informatie kunt u bellen met Monique Mickers (0411) 62 72 83 of m.mickers@haaren.nl

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

 • 17      januari: avond met Wmo adviesraad in den Domp in Haaren

inloopmogelijkheid van 19.00 tot 19.30 uur

vervolgens aanvang vergadering 19.30 uur

 • 17      januari inspraakavond over voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom Haaren’

      aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis

 • 19      januari: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

 • 25      januari: informatiebijeenkomst locatiekeuze Brede School Haaren

Aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis

 • 31      januari: welkom voor de nieuwe inwoners

meer informatie volgt binnenkort

 • 10      februari bijeenkomst Centraal administratiekantoor (CAK)

van 14.00 – 16.00 uur in Den Domp in Haaren

           

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *