JONGEREN GEZOCHT VOOR DE STEMBUREAUS OP 9 JUNI

 

Beste jongelui,

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Misschien mocht je voor de eerste keer stemmen of wellicht stemde je vorig jaar ook al voor het Europees Parlement.

En nu dienen de volgende verkiezingen zich alweer aan. Op 9 juni 2010 gaan we stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer.

 

Tweede Kamer Verkiezingen in Haaren

Onze gemeente is alweer bezig met de voorbereidingen op de verkiezingen van 9 juni. Een belangrijke taak van de gemeente is de bemensing van de stembureaus. In de gemeente Haaren zijn zes stembureaus: twee in Haaren, twee in Helvoirt, een in Esch en een in Biezenmortel. In ieder stembureau zitten vier stembureauleden. Dat zijn géén politici of ambtenaren, maar gewoon inwoners uit onze gemeente. Zij zorgen er voor dat het stemmen keurig volgens de wet verloopt en zij tellen de stemmen na de sluiting van het stembureau.

 

Jongeren in het stembureau

Ben je tussen de 18 en 25 jaar en vind je het leuk om ook eens de verkiezingen van dichtbij mee te maken en te ervaren wat het is om lid van een stembureau te zijn? Ik nodig je uit om je te melden als stembureaulid voor de verkiezingen van 9 juni. We willen graag dat in elk van de zes stemlokalen in de gemeente één jongere aanwezig is als lid van het stembureau. Dat betekent dat we zes jongeren nodig hebben en daarnaast vier reserves.

 

Wat wordt er van je verwacht?

Op de verkiezingsdag zelf zijn de stembureaus open van ‘s morgens half acht tot ’s avonds negen uur. Daarna begint het tellen van de stemmen. Je moet er op rekenen dat je tot ongeveer middernacht bezig bent. Voorafgaand aan de verkiezingen is er een instructiebijeenkomst voor alle leden van de stembureaus, ook daar word je verwacht.

 

Wat krijg je ervoor terug?

Een dag betrokkenheid bij verkiezingen, de ervaring hoe het is om een stembureau te bemensen en er mee voor te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid, ontmoeting met je mede-stembureauleden en de inwoners die hun stem komen uitbrengen. Daarnaast krijg je een vergoeding van ongeveer € 100,– voor je aanwezigheid op deze dag en wordt er gezorgd voor je eten en drinken.

 

Aanmelden

We roepen alle belangstellende jongeren op om zich te melden bij Helma van Drunen, voorlichter van de gemeente en bereikbaar via (0411) 62 72 33 of s.van.de.weerd@haaren.nl Aanmelden gebeurt volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Als tien jongeren zich hebben gemeld, dan hebben we er voldoende.

 

Ik ben benieuwd naar de reacties!

Frans Ronnes,
burgemeester.

 

 

 

Kermis in Esch

 

Komt u ook dit jaar weer naar de paaskermis in Esch?

 

Voor het eerst is de kermis dit jaar ook open op paaszaterdag. Starttijd 14.00 uur

 

Dagen

Van zaterdag 3 april tot en met dinsdag 6 april

 

Attracties

Rups, botsauto’s, draaimolen, mini-autobaan, touwtje trekken,

kanalenspel, lucky cranes, oliebollen, suikerspin

 

Optredens

Op zondag eerste paasdag treedt de zanger Luuk van Lieshout om 18.00 uur op,

op het terras van De Es.

Op maandag tweede paasdag komt de Paashaas om 18.30 uur.

 

 

 

‘Fotografeer je eigen troep op een ludieke manier’

Fotowedstrijd in het kader van de campagne ‘Goed rioolgebruik’

 

Waterschap De Dommel organiseert met een aantal gemeenten, waaronder onze gemeente Haaren, een fotowedstrijd over ‘Goed rioolgebruik’.

Wil je meedoen? stuur je gemeente dan een foto, die op een ludieke manier laat zien welke troep je wel of juist niet door wc, schrobputje of gootsteen zou willen spoelen.

 

Met deze wedstrijd kun je een excursie winnen naar ‘het riool’.

 

Gooi geen troep in het riool

Van veel afval weten we waar we er mee naar toe moeten. Maar wat te doen met bijvoorbeeld vochtige toiletdoekjes, medicijnen, frituurvet en resten verf? Wegspoelen door gootsteen of wc lijkt voor de hand te liggen. De waterschappen reinigen het afvalwater immers in grote rioolwaterzuiveringen. Maar met medicijnen en verfresten weet de rioolwaterzuivering geen raad. En door textiel, vet en harde voorwerpen raken pompen, leidingen en roosters verstopt. Gelukkig zijn er alternatieven voor afvoer van deze stoffen. Maar dat moet je dan wel weten. Vandaar de campagne ‘Goed rioolgebruik’.

Voor meer informatie over deze campagne: kijk op www.nederlandleeftmetwater.nl.

 

Fotowedstrijd

Ieder huishouden produceert ongeveer 40 kilo troep per week. Dat is een hele berg met veel verrassingen. Maak een foto van situaties in huis, op straat, op school of op je werk van situaties met afval en vuil, liefst in combinatie met water of riool. Stuur die foto in een minimaal formaat van 2 MB (2000 x 1500 pix) tot 6 MB, of afgedrukt op fotopapier naar je gemeente. Op www.haaren.nl kun je lezen hoe je de foto precies kunt aanleveren en waaraan hij moet voldoen. De foto kun je tot en met 31 mei sturen. Het hoeft geen nieuwe foto te zijn. Het mag ook een toepasselijke foto zijn die je al eerder hebt genomen.

 

Waar kun je de foto naartoe sturen?

Digitale foto’s kun je mailen aan jan.van.der.zanden@haaren.nl met als onderwerp “Fotowedstrijd”.

Tijdens openingstijden van het gemeentehuis in Haaren kun je foto’s aan de balie afgegeven. Daarbij wél even aangeven dat het om de fotowedstrijd gaat.

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Jan van der Zanden, afdeling Ruimtelijk beheer/riolering. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0411 62 72 65 of via e-mail jan.van.der.zanden@haaren.nl

 

 

NATIONALE ZWERFAFVALDAG

 

Ter afsluiting van de ‘Week van Nederland Schoon’ heeft de gemeente op zaterdag 20 maart voor de 1e keer meegedaan met de nationale zwerfafvaldag. Samen met de lokale stichting Landschap Natuur en Milieu Haaren (LNMH) en enkele enthousiaste particuliere initiatieven, is op de bewuste zaterdagochtend het gebied rondom De Leemkuilen schoongemaakt. Hierbij liepen de vrijwilligers langs de begaanbare paden en hebben elk blikje, flesje of ander klein zwerfvuil opgeraapt en in afvalzakken weggestopt. Uiteindelijk zijn ongeveer 20 grote blauwe afvalzakken vol met zwerfvuil bij elkaar gesprokkeld. Dit komt ongeveer overeen met de inhoud van 12 grote kliko’s. Daarnaast zijn ook drie autobanden, een kinderzitje, lege jerrycans en een gootsteenbakje aangetroffen. De opgehaalde hoeveelheid laat zien dat veel afval in de natuur wordt achtergelaten.

 

Tegen 12.00 uur is aandacht besteed aan de inwendige mens. Hierbij willen wij de Albert Heijn in Haaren bedanken voor het vrijblijvend verzorgen van een hapje en een drankje.

 

De gemeente bedankt alle vrijwilligers voor de 1e Haarense zwerfvuildag en kijkend reikhalzend uit naar mogelijk een 2e zwerfvuildag in 2011.

 

 

LANDELIJKE COMPOSTDAG SUCCESVOL VERLOPEN

 

De derde Landelijke Compostdag op 20 maart 2010, georganiseerd door de Vereniging Afvalbedrijven en de Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR), trok net als in 2009 veel bezoekers. Dankzij de toenemende bekendheid van de compostdag kwamen tienduizenden mensen gratis compost afhalen bij compostbedrijven, milieustraten en gemeentewerven in het hele land.

 

In onze gemeente Haaren hebben de inwoners gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis compost op te halen. Ongeveer 100.000 kg compost werd op de milieustraat in Haaren en op de locaties in Helvoirt en Esch opgehaald. Een mooi resultaat, vinden de gemeente en Van Iersel Compost uit Biezenmortel. Hopelijk hebben we de inwoners van de gemeente Haaren met deze actie gestimuleerd om het groenafval ook in de toekomst goed te blijven scheiden.

 

 

INZAMELPUNT GROENAFVAL ESCH dicht met KERMIS

 

In verband met de kermis in Esch, stallen de kermisexploitanten hun wagens op het parkeerterrein bij de voetbalvereniging. Hierdoor is er geen ruimte beschikbaar voor de inrichting van het inzamelpunt voor groenafval, op zaterdag 3 april aanstaande.

 

Indien u op zaterdag 3 april groenafval wilt aanbieden, dan kunt u terecht op de milieustraat in Haaren (09.00 – 15.00 uur).

 

 

WIJZIGING INZAMELDAG RESTAFVAL 2E PAASDAG

 

In verband met 2e paasdag, verschuift de inzameldag van maandag 5 april naar vrijdag 9 april.

 

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de gemeentelijke afvalstoffendienst

’s-Hertogenbosch, bereikbaar onder telefoonnummer 073 – 61 56 506.

 

 

 

Op maandag 5 april is het Gemeentehuis gesloten i.v.m. Pasen

 

 

 

GEMEENTERAAD

 

Op 8 april 2010 vindt in het gemeentehuis een raadscommissie plaats. De agenda voor deze commissie vindt u in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 8 april)

De raads- en commissievergaderingen kunt u achteraf beluisteren via internet.

 

 

PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

  • 8 april: Raadscommissie

aanvang 19.30 uur in de raadzaal

  • 22 april: vergadering gemeenteraad

aanvang 19.30 uur in de raadzaal

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *