WegWijs weet de weg

 

WegWijs is het loket voor alles wat een mens in zijn dagelijks bestaan aan ondersteuning nodig kan hebben om op de been te blijven. WegWijs informeert, adviseert, verwijst en coördineert.

 

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen? Dan kunt u bij WegWijs terecht.

 

Wat kan WegWijs u bieden?

WegWijs denkt met u mee, adviseert, lost op, begeleidt, verwijst en regelt. WegWijs maakt u letterlijk wegwijs in de wirwar van voorzieningen, regelingen en vergoedingen die er zijn voor wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Soms kunt u bij WegWijs meteen een aanvraag indienen. Voor andere regelingen kan WegWijs u aanmelden bij de juiste instantie of u daarnaar doorverwijzen.

 

Voor wie is WegWijs bedoeld?

Alle inwoners van Haaren kunnen terecht bij Loket WegWijs. En natuurlijk staat WegWijs ook klaar voor hulpverleners, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.

 

Een voorbeeld:

Roos is 31 jaar en heeft een inkomen rond het minimum. Zij heeft de samenwoning met haar vriend beëindigd. Zij is samen met haar dochtertje verhuisd naar een huurwoning. Bij WegWijs heeft ze in verband met de hoge huur informatie gevraagd over de huurtoeslag. Voor het peuterzwemmen van haar dochter heeft ze een beroep gedaan op het Welzijnsfonds (inkomensondersteuning). Omdat Roos een handicap heeft,  valt de zorg voor haar kind haar zwaar, zeker nu zij alles alleen moet doen. WegWijs heeft haar informatie gegeven over de mogelijkheden van kinderopvang en de kinderopvangtoeslag (welzijn)

 

Een voorbeeld:

Mevrouw Jansen is 78 jaar oud en woont zelfstandig. Mevrouw merkt dat het haar steeds meer moeite kost om zelf haar huishouden te kunnen doen. Er zijn aanpassingen in haar woning nodig (wonen). Ze zou ook in aanmerking willen komen voor maaltijden aan huis (welzijn). Daarnaast zou ze wat hulp in het huishouden kunnen gebruiken (zorg). Het leven is duur; met een vergoeding kan zij de bril aanschaffen die zij nodig heeft (inkomensondersteuning). Als deze dingen voor mevrouw Jansen geregeld kunnen worden, kan ze nog een paar jaar thuis blijven wonen. Met al deze vragen kan mevrouw Jansen bij één loket terecht, namelijk WegWijs. Samen met mevrouw Jansen zoekt WegWijs naar de mogelijke oplossingen.

 

Wilt u meer informatie over deze regelingen? Loop dan binnen bij Loket WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is (0411) 63 45 90.

 

 

Op weg naar een mooier Brabant

Provincie maakt keuzes in de ruimte

 

Op 22 maart wordt de ontwerp structuurvisie vrijgegeven voor inspraak. In de nieuwe structuurvisie geeft de provincie haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant tot 2025. Waar is ruimte voor wonen en werken, hoe wordt gewerkt aan bereikbaarheid en waar krijgt de natuur de ruimte?

De structuurvisie is voor elke Brabander belangrijk. De provincie wil dat dorpen leefbaar blijven, steden kunnen groeien en dat Brabant een groene provincie blijft.

 

Informatiebijeenkomsten voor Brabanders

U bent van harte welkom op een van de informatiebijeenkomsten die de provincie organiseert. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over de structuurvisie en kunt u uw vragen stellen. Deze bijeenkomsten worden gehouden op 25 maart in Eindhoven, op 29 maart in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch, op 31 maart in Tilburg. De avond start om 19.30 uur.

 

Uw mening telt!

U kunt reageren op de ontwerp structuurvisie. De inspraakperiode loopt van 22 maart tot 10 mei 2010. Vanaf 22 maart kunt u op www.brabant.nl/structuurvisie alle relevante documenten over de structuurvisie vinden. Ook leest u daar meer over de mogelijkheden om een inspraakreactie te geven.

 

Meer weten?

Wilt u nu alvast meer weten over de structuurvisie? Kijk dan op www.brabant.nl/structuurvisie. Of haal de flyer met kaartmateriaal over de structuurvisie op bij het infopunt van het gemeentehuis of bij de dichtstbijzijnde bibliotheek. Voor vragen of reacties kunt u mailen naar structuurvisie@brabant.nl of bellen met (073) 681 24 01.

 

 

WIE ZIT ER NOG MEER IN HET GEMEENTEHUIS?

 

POLITIELOKET HAAREN

Open op dinsdag en donderdag van 16.00 tot 20.00 uur

 

Voor het doen van aangifte of andere meldingen maakt u een afspraak via het bekende telefoonnummer 0900 – 8844

Voor spoedzaken belt u natuurlijk altijd 112

 

 

LOKET WEGWIJS

Open in het gemeentehuis maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

 

Sociale zaken

Telefonisch bereikbaar via (0411) 65 53 21 op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

 

 

MAATSCHAPPELIJK WERK JUVANS

dinsdag en donderdag inloopspreekuur van 9.00 tot 10.00 uur

 

maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via

tel. (073) 644 42 44

telefonische aanmelding kan dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur.

 

Voor crisissituaties buiten kantooruren en in het weekend belt u met (013) 581 14 30

 

 

vluchtelingenwerk en bureau nieuwkomers haaren

Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur

inloopspreekuur dinsdag en vrijdag van 9.00 uur tot 10.30 uur.

 

Ook kunt u bellen voor een afspraak.

Vluchtelingenwerk en Bureau Nieuwkomers Haaren,

Tel. (0411) 64 42 25

 

 

BUREAU SOCIAAL RAADSLIEDEN

Inloopspreekuur elke vrijdag 10.00 tot 12.00 uur

 

Ook kunt u bellen (0411) 62 72 82. Men belt u terug.

Ook kunt u mailen naar bsrhaaren@deltaboxtel.nl

 

 

Wilt u weten wat er te doen is in onze gemeente?

  • Kijk op onze website www.haaren.nl > ontdek gemeente Haaren > evenementen;

Wilt u uw evenement laten plaatsen op de evenementenkalender?

 U hoeft dan alleen een formulier in te vullen voor alle gegevens en digitaal te sturen naar de gemeente.

U vindt dit formulier op onze website:

  • Ga naar www.haaren.nl;
  • Ga naar digitale balie > formulieren;
  • Klik op de rubriek ‘klantenservice’;
  • Klik op het formulier: evenement, vermelding;
  • Vul het formulier in en stuur het meteen digitaal door;

Zo houden we samen onze gemeente (en ver daarbuiten) op de hoogte van wat er in 2010 te doen of te beleven is!

 

 

 

Op maandag 5 april is het Gemeentehuis gesloten i.v.m. Pasen

 

 

 

Q-Koorts

Wilt u meer weten over de q-koorts?

De GGD houdt ons op de hoogte.

Voor de laatste persberichten kijkt u op www.haaren.nl > Leven en werk > Gezondheid

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

  • 8 april: Raadscommissie

aanvang 19.30 uur in de raadzaal

  • 22 april: vergadering gemeenteraad

aanvang 19.30 uur in de raadzaal

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *