De provincie vindt dat Haaren nog dit jaar een datum moet vaststellen voor opsplitsing van de gemeente. Het vaststellen van een datum is “een logisch vervolg” op het besluit van de Haarense raad tot het opsplitsen van de gemeente, schrijft het provinciebestuur (GS) op 13 september in een brief aan het Haarens college.
Nog langer wachten met een datum leidt tot onduidelijkheid binnen de gemeentelijke organisatie, bij buurgemeenten en andere partners waarmee Haaren samenwerkt, vindt de provincie. Die wil een procesbegeleider aanstellen die moet helpen om te komen tot een concrete datum voor opsplitsing. Die procesbegeleider start medio oktober en levert het advies rond de jaarwisseling, schrijft het provinciebestuur. Uit de brief blijkt dat de provincie dit wil doorzetten, ook als het gemeentebestuur niet meewerkt. “Het heeft onze voorkeur, om binnen deze kaders, de opdracht voor deze procesbegeleider samen met u verder uit te werken”, schrijft GS. Het Haarens college heeft eerder laten weten weinig heil te zien in een procesbegeleider.
De provincie schrijft dat zij het “een dapper besluit” vindt om over te gaan tot opsplitsing van de gemeente maar zij vindt het jammer dat er geen concrete datum aan de splitsing is verbonden.brabant-log
Uit de brief blijkt dat het provinciebestuur het niet eens is met Haaren dat vindt dat de buurgemeenten, zoals Vught en Oisterwijk, nog niet “toekomstbestendig en bestuurskrachtig” zijn voor een samenvoeging met een van de dorpen van de gemeente Haaren. De provincie vindt dat inwonersaantal en een eventuele herindeling van buurgemeenten met andere gemeenten geen reden zijn om geen datum vast te stellen voor opsplitsing. De Haarense raad en het college willen opsplitsing uitstellen totdat er zekerheid is over een eventuele fusie van buurgemeenten.
Daags na overleg met de provincie maakte burgemeester Jeannette Zwijnenburg in de raadsvergadering van 21 juli bekend dat het college op 13 oktober in de raad met een voorstel over opsplitsing van de gemeente zou komen. Twee weken later liet B&W in een brief aan de provincie weten hiervan voorlopig af te zien. Er zou eerst meer duidelijkheid moeten komen, onder meer over de procesbegeleider.
Uit de brief van de provincie blijkt nu dat die wil vasthouden aan deze afspraak, desnoods zonder medewerking van de gemeente.

Door: Peter Corvers

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Bert Heijmans , 22 september 2016 @ 18:17

    Ik zeg… de provincie is goed bezig. Doorduwen nu en niet aan laten rommelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *