Het college van burgemeester en wethouders van Haaren stelt aan de raad voor om de Programmabegroting 2015 vast te stellen. De programmabegroting geeft inzicht in het voorgenomen beleid en de plannen voor 2015 en verder.
Inzage: U kunt de programmabegroting 2015 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. U dient hiervoor een afspraak te maken. Het boekwerk kunt u opvragen bij de gemeentewinkel. Het boekwerk ligt ter inzage vanaf maandag 6 oktober. Ook kunt u de stukken inzien op www.haaren.nl > Bestuur en organisatie > Visie en beleid > Financieel.
Op 30 oktober en op 6 november wordt de Programmabegroting 2015 door de commissie en door de raad behandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *