CDA- fractie voelt zich (samen met VVD, LLH en Samenwerking ’95) overvallen door brief van Gedeputeerde Staten aan gemeente Haaren om een procesbegeleider aan te stellen om op korte termijn tot een concrete datum, waarop opsplitsing kan worden geëffectueerd 
Op 21 april heeft de raad besloten als toekomstperspectief vast te stellen dat de gemeente Haaren opsplitst op het moment dat voor alle dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing voorhanden is. Voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt worden eerst de inwoners geraadpleegd. Bij opsplitsing is draagvlak bij de inwoners een belangrijk onderdeel. De raad heeft het college de opdracht gegeven om in de tussenliggende periode actief de ontwikkelingen bij buurgemeenten en in de provincie te volgen en halfjaarlijks daarover aan de raad te rapporteren. We hebben niet besloten dat de gemeente zo snel mogelijk opsplitst! Als we dat hadden gewild hadden we een ander besluit genomen.
Dit besluit is genomen na een uitvoerig onderzoek van WagenaarHoes waarbij ook inwoners en het maatschappelijk middenveld zijn betrokken. Jammer genoeg heeft slechts een klein deel van de inwoners actief aan het proces deelgenomen.
In het verleden zijn gemeentelijke herindelingen vaak van bovenaf opgelegd. In de regel gaf dat in de uitvoering  veel problemen. Daar is lering uit getrokken: die processen moeten van onderop plaatsvinden. Dat is ook steeds het standpunt dat van de zijde van de Provincie is ingenomen. Tenzij er sprake is van financiële, bestuurlijke of organisatorische wanorde. Daarvan is geen sprake en dat ziet Gedeputeerde Staten ook.  Er is dus  geen dringende reden om nu op korte termijn actie te ondernemen, laat staan dat ingrijpen van bovenaf aan de orde is.
Het is daarom in onze ogen ook zeer vreemd dat er nu een procesbegeleider wordt aangesteld om een concrete datum vast te stellen. In de brief van Gedeputeerde Staten wordt onduidelijkheid binnen de eigen organisatie, bij buurgemeenten en andere partners, genoemd. Onduidelijkheid binnen de organisatie; dat is aan het college om die weg te nemen. Bij buurgemeenten leeft nauwelijks onduidelijkheid. Vught, Oisterwijk en Boxtel varen ieder hun eigen koers, los van de keuzes die in Haaren gemaakt worden. Van onduidelijkheid is geen sprake.
Wat is dan de reden voor de provincie om een procesbegeleider aan te willen stellen? Voor ons is het gissen. Daarom willen we met Gedeputeerde Staten om tafel om duidelijkheid over de achtergrond van de brief te krijgen. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die een besluit over de toekomst neemt.
Op 17 oktober a.s. om 20.00 uur is onze eerstvolgende achterbanvergadering in gemeenschapshuis het HelvoirThuis in Helvoirt. U bent van harte welkom!
 
Hein van Poppel
Fractievoorzitter CDA gemeente Haaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *