Info: www.progressief96.nl
Reactie: progressief96@planet.nl

Geliegetoch …

Het overgrote deel van de Haarense raadsleden leeft in een uiterst overzichtelijke wereld: iedereen is gek behalve zijzelf. Op 19 september had de vergadering nog korter kunnen zijn. Slechts één van de fracties van CDA, Samenwerking, VVD en club WvP had zijn verhaal van een papiertje hoeven voor te lezen want ze waren alle even saai als oninteressant. Het kwam er op neer dat Haaren financieel kerngezond was en waar de Provincie het gore lef vandaan haalde zich met Haarense zaken te bemoeien.
Dat werd nog eens dunnetjes over gedaan door wethouder Van den Dungen die namens het College waaronder een muisstille burgemeester de Provincie mocht schofferen. Het zijn daar in Den Bosch volgens hem bemoeizuchtige idioten die het niet zo nauw met de waarheid nemen. Hij vervulde daarbij met verve de rol van de muis die brulde, overigens niet zo gek als je er namens een eenmansfractie zit.
Waar ging het dan allemaal over? De Provincie wil een procesbegeleider aanstellen om Haaren te assisteren bij de opsplitsing van ons dorp bij herindeling. De bedoeling is dat het vrijblijvende gezwatel, bijvoorbeeld of de ons omringende dorpen wel zo ver zijn als Haaren, ophoudt en er garen op de klos komt. Dat laatste is immers ook de wens van het overgrote deel van onze inwoners die zich daarvoor overduidelijk heeft uitgesproken. Daar is geen referendum voor nodig ook al omdat de Raad bij een eerdere poging daartoe er in slaagde er een enorme puinhoop van te maken.
De enige die in 4 zinnen slaagde te verwoorden wat in onze Haarense gemeenschap leeft, was Tiny Assink van P’96. Hij wees erop dat wij consequent op het standpunt hebben gestaan dat Haaren als zelfstandige gemeente geen bestaanstaansrecht meer heeft om redenen die al tientallen keren onweersproken op tafel lagen. P’96 aanvaardt dankbaar het aanbod van de Provincie behulpzaam te zijn bij het proces dat tot herindeling leidt, hetgeen om geen enkele reden nog jaren hoeft te duren.
Een applaus van de overvolle publieke tribune was zijn deel. Verdiend!
Jos Barends
Progressief ‘96

AAA reactie

1 Comment

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • MijnMening , 13 oktober 2016 @ 19:41

  Haaren is er in geslaagd om niet onder financiële curatele van de Provincie te komen.
  Door het niet uitvoeren van functies die het Rijk (incl.vergoeding!) aan gemeentes op- en overgedraagt.
  De taken van die functies schuift zij af op particulier initiatief, zorgmarkt, andere gem., mantelzorgers, enz.
  De vergoedingen zijn waar?
  Aan zo’n soort doorgeefluik -dat alle sociale functies schrapt- hebben inwoners niks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *