Slider1
slider2

Onvoldoende aandacht voor groen behoud en verkeersveiligheid in Helvoirtsestraat

Ingezonden bericht

Klankbordgroep Helvoirtsstraat:
Te weinig oog voor een duurzaam behoud van de huidige laanbeplanting van eiken en een onvolledige uitvoering van herinrichting Helvoirtsestraat binnen de 30 km zone, dreigen de beoogde doelen van veiligheid, leefbaarheid en versterking van het groene dorpse karakter, ondanks de positieve resultaten die in het ontwerp voorgesteld worden, in de weg te zitten.

De Klankbordgroep Helvoirtsstraat maakt zich dus ernstig zorgen over de voortgang van het project Herinrichting Helvoirtsestraat binnen de 30 km zone in onze buurt. Ondanks de beoogde verkeersveiligheid en leefbaarheid die zo’n zone zou moeten bieden, worden essentiële aspecten voor het project genegeerd, met potentieel gevaarlijke gevolgen voor de verkeersveiligheid van bewoners en het risico op afname van de biodiversiteit en koeltewerking van de huidige eiken.

De volgende punten worden met urgentie aangekaart:

Onvoltooide projectuitvoering binnen de 30 km zone:
1. Het is ronduit teleurstellend dat het project niet volledig wordt uitgevoerd nabij de spoorwegovergang, omdat niet tijdig is ingespeeld op de sluiting van het spoor in de eerste twee weken van mei. Dit verzuim brengt niet alleen financiële schade toe aan de gemeente, maar plaatst ook een van de fundamentele doelen van het project naar achter: de veiligheid van alle langzame weggebruikers, met name schoolgaande kinderen uit de wijk d’n Hoek.

Esthetische schade aan het landschap en verlies van bomen binnen de zone:
2. Het is onbegrijpelijk dat bij de planning van het project geen rekening is gehouden met de unieke kenmerken van Helvoirtsestraat. Een nieuwe vreemde knik in het wegdek (nabij nr. 42 en 29a) bedreigt de aangrenzende oude eiken en verbreekt de rechte lijn van het coulisselandschap van deze historische Napoleonroute. Het vormt niet alleen een esthetisch verlies, maar ook het risico van worteldruk op het nieuwe wegdek, met alle gevolgen van dien. Ook de bijplaatsing van 12 extra eiken om de laan te herstellen en positief bij te dragen aan de klimaatadaptatie is niet ingepland.

Ongewenste gevolgen van de de “busdrempel” bij binnenkomst:
3. De aanleg van wegversmalling met verkeersdrempel binnen de 30 km zone heeft onvoorziene gevolgen gehad. Naast de reeds genoemde trillingsschade aan omliggende huizen, veroorzaakt deze drempel schade aan de weg omdat al het zware verkeer geen snelheids hinder ondervindt van dergelijke drempels en in volle vaart kan doorrijden. Dit staat haaks op het beoogde doel van een veilige en comfortabele verkeersomgeving, temeer omdat er geen bussen rijden op dit traject.

Nog geen duidelijkheid over kleine aanpassingen
4. Een aantal particuliere belanghebbenden heeft ook hun eigen verzoeken ter plekke van hun woonhuis geuit. Ook hierover is nog geen duidelijkheid, terwijl de werkzaamheden al in volle gang zijn.

Positieve aspecten die in het ontwerp zijn opgenomen
Ondanks al deze zorgen, heeft de Klankbordcommissie Helvoirtsestraat ook enkele positieve aspecten gezien in het ontwerp, waaronder:
● Een fietsopstelling over de volledige rijbaanbreedte bij de spoorwegovergang, om fietsers een beschermde plek te geven wanneer de slagbomen weer openen.
● Het aansluiten van het voetpad voor basisscholieren uit dń Hoek.
● Het aan planten van 14 nieuwe bomen
● Het doorzetten van de inrichting van de Torenstraat met gebakken klinkers en natuurstenen keitjes, naar de noordzijde van het spoor, zodat dit oude lint weer als eenheid beleefbaar is.
● Het aanleggen van een zebrapad ter hoogte van de voetgangersdoorsteek naar de Sterrennacht, ondanks dat in 30 km/uur zone’s eigenlijk geen zebra’s toegepast worden. In de Torenstraat ligt echter ook een zebra, dus om ook hier een zebra aan te leggen past binnen het totale veiligheidspakket van deze route, binnen de bebouwde kom.

De Klankbordgroep Helvoirtsestraat dringt er bij de verantwoordelijke autoriteiten op aan om onmiddellijk actie te ondernemen om deze kritieke kwesties binnen de 30 km zone aan te pakken.
Het behoud van de eiken, de veiligheid, esthetiek en levenskwaliteit van onze buurt mag niet worden genegeerd in het kader van dit project.

Contactpersoon: Klankbordgroep Helvoirtsestraat per E-mail: clemensvanhulten@gmail.com
Over de Klankbordgroep Helvoirtsstraat: De Klankbordgroep Helvoirtsstraat vertegenwoordigt de belangen van de bewoners en stakeholders van de Helvoirtsstraat en omgeving. Wij streven naar een leefbare en veilige buurt waarin de stem van de gemeenschap wordt gehoord en gerespecteerd, zeker binnen een 30 km zone

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *