KLEIN ONDERHOUD ASFALTWEGEN
Om schades (scheurvorming, gaten en rafeling) aan diverse gemeentelijke asfaltwegen te herstellen, worden in de week van maandag 11 t/m vrijdag 15 april herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden vinden hoofdzakelijk op de volgende wegen nabij Esch plaats:
• Leunisdijk
• Halsebroek
• Broekstraat
• Pickensteeg
Bereikbaarheid verkeer
Ondanks het feit, dat de wegen tijdens de werkzaamheden grotendeels toegankelijk blijven, kunt u hinder ondervinden. Met mobiele wegafzettingen en verkeersborden wordt u op de plaatselijke wegwerkzaamheden geattendeerd. De direct aanwonenden ontvangen van de aannemer een bewonersbrief met hierin de contactgegevens van de uitvoerder. De werkzaamheden worden door KWS infra B.V. uit Eindhoven uitgevoerd.
GROOT ONDERHOUD ASFALTWEGEN
Aan de onderstaande twee wegen wordt tevens in de week van maandag 11 t/m vrijdag 15 april gelijktijdig groot asfaltonderhoud uitgevoerd. Dit betekent dat op beide wegen de gehele rijbaan wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag:
• Gestelseweg
• Spankerstraat
Bereikbaarheid verkeer
Het is noodzakelijk om tijdens de wegwerkzaamheden de gehele weg tijdelijk af te sluiten. Voor aanwonenden is de toegang naar de percelen beperkt en in overleg met de uitvoerder mogelijk. De planning is dat deze werkzaamheden binnen 1 of 2 werkdagen zijn afgerond. De direct aanwonenden ontvangen van de aannemer een bewonersbrief met hierin de contactgegevens van de uitvoerder. Deze werkzaamheden worden tevens door KWS infra B.V. uit Eindhoven uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *