Slider1
slider2

Omgevingsvisie in december in de raad

VUGHT/CROMVOIRT/HEVOIRT – 10 november 2023. Vught is een gemeente van kwaliteit en dat willen we in de toekomst zo houden.

Ook met de uitdagingen die er zijn op het gebied van wonen, klimaat, energie, milieu, gezondheid en demografie. De vraag is dus: hoe geven we onze leefomgeving op de lange termijn vorm en inhoud met inachtneming van deze uitdagingen, terwijl we ook onze waarden en karakteristieken willen houden? Over hoe we dat gaan doen gaat de omgevingsvisie. Het college en burgemeester en wethouders heeft de omgevingsvisie vastgesteld.

Een belangrijk document dus, de omgevingsvisie. Want het gaat hier over de kwaliteit van onze leefomgeving. De visie gaat over de mensen die in Vught, Helvoirt en Cromvoirt wonen, de dieren en planten die hier leven en groeien en de kwaliteit van lucht, bodem en water. Het gaat erom dat onze leefomgeving veilig is en een gezonde leefstijl stimuleert. Dat er ruimte is voor bedrijvigheid en energieopwekking. Dat we ruimte maken voor de jongeren die hier ook willen wonen en voor ouderen die hier willen blijven wonen. En dat al deze inwoners mee kunnen doen, elkaar kunnen ontmoeten en overal kunnen komen.

De kerndoelen van de omgevingsvisie zijn dan ook: een toegankelijke, gezonde en veilige leefomgeving; een goede balans tussen wonen, werken en voorzieningen en een goede balans tussen gebruik en bescherming van natuur, water, bodem en lucht.

Wat dit op de lange termijn betekent is uitgewerkt in kerndoelen voor de verschillende deelgebieden van de gemeente: de drie dorpskernen, de Gement, de Landgoederenzone (het groene gebied rondom de kern Vught), het Agrarisch landschap en beekdalen (tussen Helvoirt, Cromvoirt en de Loonse en Drunense duinen) en de zone Loonse en Drunense duinen (inclusief de gronden daar direct omheen). Zo blijven Vught, Helvoirt en Cromvoirt hun eigen identiteit houden en houdt elke dorpskern een basispakket aan voorzieningen. De inzet is bijvoorbeeld ook dat er voldoende woonruimte komt voor alle doelgroepen, dat Vught lokaal energie wil gaan opwekken en koerst op een zoveel mogelijk energieneutrale samenleving. Recreatie en bedrijvigheid worden bevorderd, maar binnen de mogelijkheden en draagkracht van onze natuur en leefomgeving.

De visie is tot stand gekomen met veel inbreng van inwoners. De fotowedstrijd op ‘jebentpaseenvughtenaar’ gaf een goed beeld van wat inwoners kenmerkend voor onze gemeente vinden, wat ze willen behouden, waar ze trots op zijn en wat ze nog wensen. Kinderen hebben getekend hoe zij het Vught in 2040 zien en op inspiratieavonden zijn volop ideeën uitgewisseld.
Ook zijn zienswijzen binnengekomen op het Ontwerp, die invloed hebben gehad op de versie die op 21 december in de raad wordt behandeld. .

De omgevingsvisie is digitaal in te zien via wijinvught.nl/omgevingsvisie. Daar staat ook een publieksvriendelijke versie.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *