Slider1
slider2

Notities uit de Raad

 www.progressief96.nl

info@progressief96.nl

 Notities uit de Raad

Raadsvergadering donderdag 12 december 2019

De laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar. Zoals gebruikelijk zijn alle stukken te lezen op:

www.haaren.nl  → Bestuur en organisatie → Gemeenteraad  → Vergaderkalender  →  12 december 2019. We lichten er een paar punten uit.

Noenes. Een inspreker schetste de historische ontwikkeling van de afgelopen 15 jaar, vanaf het moment dat de raad zich uitsprak vóór permanente bewoning. Omdat de provincie en B&W destijds echter tegen waren ontstond er een gedoogconstructie en bleef het lang stil. Inmiddels is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een landschapsvisie ontwikkeld. De provincie ligt niet langer dwars en ook de wethouder van Oisterwijk snapt maar niet dat er geen bestuursopdracht gegeven wordt om het bestemmingsplan aan te passen. Zo ontstond de indruk dat de bal bij de Haarense raad ligt die maar niet wil doorpakken.

Dat beeld werd fors genuanceerd door wethouder van Hal. Met stijgende verbazing memoreerde hij de vele gesprekken die er samen met Oisterwijk en de provincie zijn gevoerd, en wees er fijntjes op dat Oisterwijk met zijn 17 recreatiegebieden wel degelijk benauwd is voor precedentwerking. Op 19 december is er weer een overleg met die drie partijen waarbij permanente bewoning centraal staat. Wordt vervolgd dus.

Herindeling. Wethouder Blom onderscheidde zoals steeds twee trajecten. Wat betreft het wettelijk traject zijn de stukken door de Raad van State geaccepteerd en inmiddels op weg naar de Tweede Kamer. Daarnaast is er een operationeel traject: Het Grote Ontvlechten en Invlechten. Weliswaar moet er nog veel gebeuren maar ook dat ligt op schema. Wel raadde ze de raadsleden aan om in het komende en laatste jaar zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken met de raden van de ontvangende gemeenten.

Luiers. Namens Progressief ’96 uitte Marion Das haar teleurstelling over het feit dat er nog steeds niets is geregeld voor mensen die hun incontinentiemateriaal (wat meestal heel veel is) niet apart kunnen inleveren. In maart had zij daarover een motie ingediend en nu pas blijkt dat niet mogelijk te zijn. Kennelijk was er veel tijd nodig om de opties te onderzoeken die òf tot kostenverhoging òf tot contractbreuk zouden leiden. Ook een oplossing à la Zaltbommel – zoals Jos Barends in een interruptie voorstelde – bleek niet haalbaar. Jammer.

Verkoopvoorwaarden. Als iemand een starterswoning koopt mag hij die niet verhuren (zelfbewoningsplicht) of binnen een bepaalde tijd met winst verkopen (antispeculatie-beding). De regels daarvoor werden aangepast, tot verdriet van de VVD die de marktwerking hoog in het vaandel heeft. De grote meerderheid van de raad oordeelde echter dat juist die marktwerking tot ongewenste prijsopdrijving leidt waardoor starterswoningen weer te duur worden voor … juist: starters. Niet voor niets heeft de raad dat eerder ook vastgelegd in de woonvisie.

Hiermee werd het vergaderjaar 2019 besloten. De nieuwjaarsreceptie is op 5 januari in het Gemeentehuis, vanaf 11:30u. In 2020 zijn er nog acht raadsvergaderingen, waarvan de eerste op 6 februari plaats vindt.

Namens de fractie van Progressief ‘96

Kees Fennis

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *