Slider

Notities uit de Raad

 www.progressief96.nl

info@progressief96.nl

 

Raadsvergadering donderdag 7 november 2019

Op de agenda slechts twee punten: de Berap (Bestuursrapportage) en de begroting, ofwel: een terugblik en een vooruitblik. Wat is er gerealiseerd en wat kan er nog gerealiseerd worden? Daarover straks meer; eerst wat Ingekomen Stukken. Overigens zijn alle stukken te lezen op: www.haaren.nl  → Bestuur en organisatie → Gemeenteraad  → Vergaderkalender  →  7 november 2019

Vermilion. Dit bedrijf heeft een vergunning om naar gas te gaan boren; een aantal inwoners van Biezenmortel heeft daarover een brief gekregen. Weliswaar gaat het vooralsnog om een verkenning (bouwkundige opname van de staat van de huizen in dat gebied) maar velen zijn er niet gerust op. De betrokken gemeenten (o.a. Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand) zijn fel tegen en hebben een procedure aangespannen bij de Raad van State. Haaren is ook tegen en sluit zich bij die gemeenten aan.

LHBTI. Het gaat niet lukken om vóór de herindeling van Haaren een Regenbooggemeente te maken. Wel zijn er flink wat actiepunten; zo spreekt de burgemeester de aanwezigen aan met “Geachte raadsleden” (inclusief taalgebruik) en zijn de toiletten op het gemeentehuis inmiddels genderneutraal. Daarnaast wordt binnen het Sociaal Domein met onderwijs en zorg besproken hoe voor LHBTI’ers zowel jong als oud, een veilig klimaat gecreëerd kan worden. De ontvangende gemeentes zijn ieder op eigen wijze en in eigen tempo aan de slag met Regenbooggemeente.

Dan de Berap en begroting. Omdat het de laatste is waar de gemeenteraad van Haaren over kan beslissen werd er door P96 getrakteerd op gebakjes. Daarnaast had de burgemeester gezorgd voor twee interruptiemicrofoons om het democratisch feestje te vitaliseren. Het zorgde in ieder geval voor een levendig schouwspel.

Afval. Het is een landelijk probleem dat de kosten stijgen naarmate het afval beter gescheiden wordt. Dat is in Haaren niet anders. Wethouder Vromans herhaalde feitelijk zijn betoog van de raadsvergadering van juni. De tariefsverhoging is het gevolg van een raadsbrede afspraak: de afvaltarieven moeten kostendekkend zijn. Daar komt bij dat de premies altijd achteraf geïnd worden maar in 2021 kan dat niet meer omdat de gemeente dan niet meer bestaat. Gevolg: in 2020 moet er voor twee jaar betaald worden: 2019 en 2020. Na enig aandringen kreeg P96 van de wethouder de toezegging dat dit goed gecommuniceerd zal worden en dat waar nodig een betaalregeling mogelijk wordt.

Milieustraat. Het CDA stelde voor om die te privatiseren, wat onmiddellijk pretoogjes bij de VVD opleverde. Maar S95 en P96 zagen meer heil in een regionale functie. Gelukkig is men in ´s-Hertogenbosch daar ook voorstander van en in het lopende afvalstoffenoverleg wordt er eveneens in die richting gedacht.

Monument Vincent van Gogh. Beter: renovatie van de steen op het graf van de oom van de schilder. Kosten: € 10.000,- . Erg veel voor P96. Kan dat niet beter besteed worden? Helaas; wethouder Vromans memoreerde een in 2017 getekend convenant over de Brabantse Van Gogh-route. Drie locaties liggen in Helvoirt en het graf van ome Jan is daar één van. Toch diende P96 met succes een motie in om dat bedrag aan de minima te besteden; alleen het CDA stemde tegen.

Wethouders. De VVD vond het raar dat tot het eind van het herindelingsproces de wettelijke ruimte van 3,3 fte maximaal werd ingevuld. Volgens hen kon men met 2 fte ook wel toe. Wethouder Blom legde nog maar weer eens uit dat het niet ging om een fusie maar om een herindeling. Slechts het wettelijke traject is afgerond. Sinds juni 2018 is het ingewikkelde proces van ontvlechting  en invlechting pas echt begonnen. S95 en VVD mopperden dat het allemaal wel èrg lang duurt met de Drie Grote Projecten (Den Domp, Vorselaer, Willibrordusschool) en dat er op het laatste moment nog veel moest gebeuren. Dat kwam hen op hoon van CDA en P96 te staan. Bij Jos Barends kwam zelfverklaard het stoom uit de oren: “Dat komt omdat er acht jaar op dat terrein nauwelijks iets is gebeurd”. Oppositie af.

Trap op – trap af. Dat is de naam van de systematiek volgens welke het Rijk de gemeenten betaalt. Die uitkeringen houden gelijke tred met de uitgaven van de ministeries. Om allerlei redenen zijn de ministeries goedkoper uit waardoor de gemeenten ook minder krijgen. Dat wringt, omdat de gemeenten wèl meer taken toegeschoven hebben gekregen. Sommige regeringspartijen vinden daarom dat het systeem aangepast zou moeten worden. Om dat kracht bij te zetten nam P96 het initiatief om samen met CDA en VVD een motie in te dienen die raadsbreed werd aangenomen.

Namens de fractie van Progressief ‘96

Kees Fennis

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *