Slider1
slider2

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

HELVOIRT/VUGHT – 7 maart 2023. Na onze laatste publicatie stuurde B&W deze Raadsinformatiebrief1. Bijgevoegd was een analyse van Pels Rijcken, de landsadvocaat, en een tijdpad. Uit dat tijdpad blijkt dat op 9 maart (fractievoorzitters) en op 23 maart (Raad) nader overleg plaatsvindt.

De analyse van Pels Rijcken adviseert opkrikken van het verworpen N65 plan als eenvoudigste weg. Onze eigen analyse2 van dat advies toont de eenzijdigheid daarvan aan. Concludeert zelfs dat een nieuw opgekrikt N65 plan opnieuw tot veel weerstand leidt met hoogstwaarschijnlijk een afgekeurd bestemmingsplan als gevolg van alle aspecten die Pels Rijcken over het hoofd zag. Ook het feit dat informateur Prick adviseerde de coalitiecrisis op te lossen door een nieuwe coalitie met Gemeentebelangen, groot voorstander van het oude reconstructieplan, wekt de suggestie dat opkrikken van het verworpen N65 plan de politieke voorkeur kan krijgen. Opnieuw zou zo bedrijfsblindheid leiden tot een dom besluit.

Het lot van een nieuw opgekrikt N65 plan is bezegeld als opnieuw zonder goed overleg met belangengroepen en zonder deugdelijk onderzoek naar de beste alternatieven via maatschap­pelijke kosten/baten analyses (MKBA’s) , besluiten worden genomen. Een nieuw opgekrikt N65 plan garandeert, net als het oude plan, een sterk negatieve MKBA uitkomst in de tientallen miljoenen. En de twee alternatieven, tunnels in Vught en Helvoirt en zeker de Zuid tangent kennen positieve MKBA’s in de honderden miljoenen. Simpelweg door rekening te houden met de maatschappelijke kosten van luchtverontreiniging door voortijdige sterfte na voorafgaande gezondheidsproblemen, waardestijging woningbezit en gebiedsontwikkeling.

Het oude plan was het resultaat van bedrijfsblindheid bij Rijkswaterstaat waar ingenieurs alle milieuaspecten van drukke snelwegen door bebouwde kommen miskennen. Ondanks het feit dat hun eigen economische collega’s hier3 schrijven: “De Welvaart en Leefomgeving (WLO) scenario’s van PBL en CPB vormen een belangrijkste uitgangspunt voor MKBA’s in het fysieke domein. De WLO-scenario’s geven inzicht in toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkelingen en bevatten een bandbreedte (WLO-Laag en WLO-Hoog). De toepassing van WLO scenario’s bij MKBA’s in MIRT verkenningen is verplicht: hiermee worden primair onzekerheden van de uitkomsten in kaart gebracht.” De N65 Leefomgeving is al beroerd. Het oude N65 plan maakte dat nog slechter door nog meer verkeer er nog sneller doorheen te jagen.

Informateur Prick stelt terecht in zijn advies dat er heel veel te verbeteren valt in de bestuurs­cultuur in Vught en spreekt zelfs over “afrekensentimenten uit het verleden”. Dit N65 project was dan ook een les hoe het niet moet. En een nieuw N65 besluit via uitruilspelletjes tussen politieke partijen zoals na de laatste verkiezingen, is zeker niet de goede weg. Graag spreken we de wens uit dat de nieuwe N65 besluit­vorming een les mag zijn hoe in goed overleg gebaseerd op zakelijke argumenten een goed besluit tot stand kan komen.

Inzake onze oude slagzin, Veilig en Gezond. N65 onder de Grond! zijn drie inzendingen binnen gekomen. We zullen degenen die zich inschreven op onze nieuwsbrief, uitnodigen een jury daartoe te vormen. U kunt zich inschrijven op http://www.n65.nl/N65-FormInschrijven.htm. En als U tijd of geld kunt vrijmaken voor die betere N65 oplossing, mail naar bestuur@n65.nl of doneer naar NL05RABO 0106494422.

1http://www.n65.nl/Raadsinformatiebrief-Stand-van%20-Zaken-N65.pdf

2http://www.n65.nl/Brief-aan-B&W-Vught-cc-Raad-over-advies-Pels.pdf

3https://www.rwseconomie.nl/binaries/rwseconomie/documenten/rapporten/2022/november/7/addendum-brede-welvaart-werkwijzer-mkba-bij-mirt-verkenningen/02.+Bijlage+Addendum+Brede+Welvaart+en+de+Werkwijzer+MKBA+bij+MIRT+Verkenningen.pdf

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *