Slider1
slider2

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

HELVOIRT – 3 januari 2024. Voor de talloze pagina’s die de TaskForce produceerde, is inmiddels tijd gevonden voor een diepgaander analyse.

Ook heeft nu een bijeenkomst plaatsgevonden van de ‘Informatiegroep N65’. Daar bleek dat vrijwel alle belangengroepen – met uitzondering van MKB – zich tegen dit plan zullen keren. Dat krijg je ervan als je een aantal dure ingenieursbureaus inhuurt die niet luisteren naar de argumenten van de meest direct betrokkenen, inwoners van Vught en Helvoirt.

22 vragen
Onze studie resulteerde in 22 vragen. Ze zijn te vinden op
www.n65.nl/Vragen-aan-TaskForce-def.pdf. De hamvraag 22 concludeert dat het goed gebruik is in Nederland, in de voortdurende strijd om begrotingsgelden, om private fondsen te werven via tolheffing als een wegproject budgettair niet haalbaar is. Dat is zeker haalbaar blijkt uit een summiere business case waarbij Vughtse ingezetenen en buitenlands N65-verkeer zijn vrijgesteld van tolheffing.

Deskundige verkenner
De indruk is ontstaan dat B&W, Provincie en I&W het voorkeursalternatief (VKA+) willen doordrukken tot bijna iedere prijs. Vandaar onze evaluatie aan de Raad met het advies een deskundige verkenner aan te wijzen om een nieuwe task force samen te stellen. De coalitie reageerde zelfs niet op dit voorstel. Dit wekt de schijn van vooringenomenheid c.q. onbehoorlijk bestuur.

Wij verwachten ook geen duidelijke antwoorden op onze 22 vragen. In dat geval wordt het VKA+ een doodlopende weg. De RvS staat immers alleen uitzonderingen op de ADC-toets als er geen alternatieven zijn. En de zuidtangent en 2 (boor)tunnels zijn reële alternatieven. Het zou zelfs domheid zijn als de coalitie tegen beter weten in toch besluit om het VKA+ plan door te drukken.

Als U tijd of geld kunt vrijmaken ons te helpen voor die betere N65 oplossing, mail naar bestuur@n65.nl of doneer naar NL05RABO 0106494422.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *