De oefening vindt plaats in het kader van het opleiding tot officier bij het Wapen der Genie. Dit betekent dat militairen zich te voet over bestaande wegen en paden verplaatsen, hierbij hinderen zij het overige verkeer niet. Aan deze oefening nemen 30 personen deel en 1 militair wielvoertuig. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 412 Pagn Cie uit Oirschot.
Vragen, klachten of schade?
Als u vragen of klachten heeft, of als er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit melden. Noteer zo veel mogelijk gegevens zoals vermelding van de militaire eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. Geef het door aan:
Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
tel.nr. 030-2180413
Email; JVDclaims@mindef.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *