Slider1
slider2

Lintjesregen

Foto’s: Bart Meesters

HELVOIRT/CROMVOIRT/VUGHT – 26 april 2024. Vandaag zijn in het Raadhuis te Vught de jaarlijkse Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt door Burgemeester R.J. van de Mortel. 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer A.C.J.W. (Ad) van Hattum, wonende te Helvoirt.

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1975-heden Vrijwilliger bij de Helvoirtse Organisatie voor de Jeugd. Decorandus ondersteunde bij de verbouwingen van het jeugdhuis, draait bardiensten en draagt bij aan het organiseren van de activiteiten.

1978-heden Vrijwilliger bij en bestuurslid (2015-heden) van de carnavalsvereniging De Runtreeërs te Helvoirt. De heer Van Hattum organiseert mede de activiteiten.

2000-heden Vrijwilliger bij de Stichting Openbaar Carnaval Helvoirt. Decorandus helpt ook hier bij het organiseren van de activiteiten voor de jeugd, fungeerde als prins en lid van de Raad van Elf.

2003-heden Vrijwilliger bij de Stichting De Leyetocht te Helvoirt, een jaarlijks fietsevenement. Hij fungeert als veiligheidsfunctionaris, draagt zorg voor de elektra en de reparaties en verricht hand-en-spandiensten.

2013-heden Vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Helvoirt. Decorandus fungeert als gastheer tijdens toernooien, draait bardiensten en verricht klusjes, met name omtrent de elektra.

2015-heden Vrijwilliger bij het HelvoirtHuis, het dorpshuis. De heer Van Hattum fungeert als gastheer, bemant de bar en doet allerlei klusjes, vooral wat betreft de elektra.

De heer van Hattum werd in 2019 Helvoirtenaar van het jaar.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw A.J.M. van Hattum-Vugts, wonende te Helvoirt.

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1975-heden Vrijwilliger bij de Helvoirtse Organisatie voor de Jeugd. Decoranda organiseert mede het jaarlijkse feestweekend en de kindermarkt, waarbij zij met name verantwoordelijk is voor de financiën.

1978-heden Vrijwilliger bij de carnavalsvereniging De Runtreeërs te Helvoirt. Zij ondersteunt bij de activiteiten, repareert de kostuums en organiseert mede het jeugdcarnaval.

1990-2020 Vrijwilliger bij ’t Pomphuiske te Helvoirt, het dorpsblad. Zij coördineerde de maandelijkse bezorging.

2000-heden Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Openbaar Carnaval Helvoirt. Decoranda was lid van de Raad van Elf. Zij verzorgt de kostuums en rekwisieten en organiseert mede de activiteiten.2003-heden Vrijwilliger bij de Stichting De Leyetoch te Helvoirt, een jaarlijks fietsevenement. Mevrouw Van Hattum draagt o.a. mede zorg voor de financiële administratie, coördineert de inschrijvingen en regelt de centrale hulpverlening.

2013-heden Penningmeester van de Vereniging 55+ te Helvoirt. Decoranda is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en coördineert de verspreiding van het verenigingsblad.

2015-heden; Vrijwilliger bij het HelvoirThuis in Helvoirt, het dorpshuis. Zij fungeert als gastvrouw en draait bardiensten.

2021-heden; Vrijwilliger bij ANWB Automaatje te Vught. Op aanvraag vervoert zij mensen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw M.E.E. de Vries-Algra, wonende te Helvoirt.

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1982-1989 Vrijwilliger bij Basisschool De Plonderijen te Reusel. Decoranda fungeerde als leesmoeder en assisteerde bij de knutsellessen.

1998-heden Vrijwilliger bij Vereniging 55+, een ouderenvereniging te Helvoirt. Mevrouw De Vries was/is vormgever van het verenigingsblad en redacteur en ondersteunt en begeleidt ouderen op digitaal gebied.

2014-heden Vrijwillige bij Alzheimer Nederland, afdeling ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard. Zij verzorgt de communicatie en PR, is webredacteur en houdt de regionale website bij.

2021-heden Vrijwilliger bij Huis73, een cultuur-educatief platform, ontmoetingsplek en bibliotheek te Vught. Decoranda begeleidt ouderen op digitaal gebied.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw C.A.M. van Iersel-Verhoeven, wonende te Helvoirt

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1992-heden Vrijwilliger bij de buurtvereniging JorisVendel te Helvoirt. Decoranda ondersteunt bij de activiteiten en zorgt ervoor dat nieuwkomers zich welkom voelen.

1993-1995 Penningmeester van de Stichting Comité Helvoirt, die o.a. de viering van Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag organiseert.

2001-heden Penningmeester van de Stichting ’t Pomphuiske te Helvoirt, een lokaal maandblad (2100 exemplaren). Mevrouw Van Iersel draagt zorg voor de financiële administratie en voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers. Zij werft adverteerders en sponsoren. Zij houdt de website bij en redigeert de artikelen. Zij stemt de distributie af met de ca. 60 bezorgers. Wanneer zij in 2024 afscheid neemt, worden haar taken verdeeld over twee personen.

2021-heden Vrijwilliger bij de Vincentiusvereniging te Vught. Decoranda ondersteunt een aantal cliënten bij hun administratie en houdt regelmatig een inloopspreekuur.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.H.L. den Otter, wonende te Cromvoirt.

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

2005-heden Penningmeester van Het Cromvoirts Orkest. Decorandus speelt een grote rol bij de organisatie van de concerten. Daarnaast heeft hij zitting in diverse commissiesen zet hij zich bijzonder in voor de fondsenwerving.

2006-2013 Diverse bestuursfuncties bij Beko Coöperatie. De heer Den Otter zette zich in voor het welzijn en de welvaart van ondernemingen waar brood, banket, ijs en chocolade wordt geproduceerd. Hij behartigde de belangen van de regio Zuid in het regionale bestuur en van daaruit werd hij afgevaardigd in het toenmalige Beke Benelux. Vanaf 2011 zette hij zich in binnen diverse werkgroepen en commissies met de intentie te komen tot een landelijke coöperatie; sinds 2013 de Coöperatieve Vereniging Beko u.a.

2006-heden Senior expert bij de Stichting PUM Netherlands. Decorandus voerde dertien missies uit in de sector Bakery, o.a. in Zambia, Colombia, Peru, Indonesië en India.

2008-2015 Lid van de Ledenraad van de Rabobank ’s-Hertogenbosch en omstreken.

2011-2020 Lid van de raad van commissarissen van het Nederlands Bakkerij Centrum te Wageningen vanuit zijn hoedanigheid als voorzitter van de NBOV. Decorandus had een aandeel in de noodzakelijke koerswisseling.

2011-2020 Voorzitter van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV). Hij maakte een einde aan een turbulente periode en een bestuurlijk vacuüm. Hij slaagde er in om de NBOV om te vormen tot de huidige stabiele en actieve organisatie. Vanuit zijn voorzitterschap bekleedde hij onder meer bestuursfuncties bij het Werkgeversoverleg Bakkerij, het Georganiseerd overleg bakkerij en het Sociaal Fonds voor de Bakkerij.

2011-2021 Lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging MKB Nederland vanuit zijn hoedanigheid als voorzitter van de NBOV. De heer Den Otter was tevens lid van de Nationale Winkelraad, het platform ten behoeve van de brancheorganisaties in de sector detailhandel en winkelambacht.

2013-heden Lid en voorzitter van de Ondernemerskamer Vught. Decorandus draagt bij aan de organisatie van vier bijeenkomsten per jaar.

2013-heden Voorzitter van de Confédération Européenne des Organisations Nationales de la Boulangerie et de la Pâtisserie, de Europese bakkersfederatie.

2021-juni 2023 Raadslid gemeente Vught.

2021-heden Vrijwilliger bij Humanitas, afdeling ‘s-Hertogenbosch. De heer Den Otter fungeert als maatje binnen het thema detentie.

2021-heden Lid van de Geschillencommissie te Den Haag, namens MKB-Nederland

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer dr. K.P. Bouter, wonende te Vught

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

2001 – 2013; Vrijwilliger bij het Zorghotel Veghel. Decorandus fungeerde in de periode 2001-2003 als medisch adviseur in de oprichtingsfase van het zorghotel. Vervolgens was hij ruim tien jaar als medicus verbonden aan de organisatie, met name voor patiënten met diabetes.

2002 – heden; Vrijwilliger bij het Hubrecht Institute en oprichter (2008) van de Stichting Vrienden van het Hubrecht te Utrecht. De heer Bouter organiseert evenementen en activiteiten om fondsen te werven voor het onderzoek naar stamcellen in relatie tot diabetes. Hij haalde miljoenen op binnen zijn zeer grote netwerk.

2004 – heden; Bestuurslid van de Elisabeth von Freyburg Stichting, een (particulier) fonds met een vermogen van 9,5 miljoen euro, dat medisch onderzoek financiert op het gebied van kindergeneeskunde. Decorandus spande zich in voor het onderbrengen van de nalatenschap van de gelijknamige dame in een stichting, ondergebracht bij de Catharijne Stichting van het UMC Utrecht. Vervolgens zette hij zich in voor de verzelfstandiging daarvan. Zijn medische kennis zet hij in bij het beoordelen van de aanvragen en hij is betrokken bij het toekennen van de tweejaarlijkse Van Freyburg Penning aan onderzoekers.

2006 – heden; Voorzitter van de wetenschappelijk raad bij de Stichting Diabetes Onderzoek Nederland. Betrokkene speelde een grote rol bij de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek naar stamcellen bij de genezing van diabetes type 1 in Nederland en daarbuiten. Hij adviseert omtrent het toekennen van financiële steun voor wetenschappelijk onderzoek.

2015 – heden; Vrijwilliger bij Diaque B.V. Preventing Diabetes.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer drs. J.M.J. Heessels, wonende te Vught.

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1979-1983 Secretaris van de PvdA, afdeling Vught.

1984-1990 Vrijwilliger bij de Openbare school De Groene Beuk te Vught. Betrokkene was lid van de ouderraad en lid van de medezeggenschapsraad.

1990-2002 Gastheer en gids bij Nationaal Monument Kamp Vught.

1999-2003 Lid van de raad van commissarissen van de Woningcorporatie De Kleine Meierij te Rosmalen.

2010-heden Wijkcoördinator van de collecte voor de Hartstichting.

2010-heden Vrijwilliger bij de Heemkundekring De Heerlijkheid Herlaar te Sint Michielsgestel. Decorandus schrijft artikelen en hij inventariseert/archiveert
documenten.

2013-2016 Secretaris van regio Oost-Brabant van Harteraad, het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen.

2015-2022; Medeoprichter en secretaris van de Stichting Seniorenbus Vught. De stichting verzorgt maatwerkvervoer voor ouderen en hulpbehoevenden binnen de gemeente Vught en enkele locaties in ’s-Hertogenbosch. Decorandus nam het voortouw in het vinden van een passende huisvesting en hij organiseerde de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.

2019 – heden; Vrijwilliger bij het VisitBrabant Routebureau, dat het recreatieve knooppuntennetwerk van Brabant ontwikkelt en beheert. De heer Heessels voert controlerondes uit binnen een cluster van het wandelknooppuntnetwerk in de regio Vught.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.P.G. Vugts, wonende te Vught.

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1973-1995 Vrijwilliger bij de voetbalvereniging Real Lunet te Vught. Decorandus was elftalleider en organisator van competities en toernooien, waaronder uitwisselingen met clubs in Duitsland en België.

1998-heden Vrijwilliger bij Stichting Anders Bezig Zijn te Vught, een creatief en educatief ontmoetingscentrum. De heer Vugts verzorgt cursussen, zoals Klussen aan huis en houtbewerken.

1998-heden Voorzitter van de Veteranencommissie van de Helvoirtse Tennis Vereniging te Helvoirt. Hij organiseert de activiteiten voor de veteranen, waaronder de interne competitie en toernooien.

2013-heden Vrijwilliger bij de Vogelvereniging De Goudvink te Vught. Decorandus beheert de volière bij een zorginstelling. In een verder verleden was decorandus ook betrokken bij de Vughtse Zeskamp,de Porsche Club, Buurtvereniging Tussen de Vijvers, zaalvoetbalverenigingen Bauknecht en Henkie Friet en het zomeravondvoetbal

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw H.G.A.A. van Esch, wonende te Vught.

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

onbekend-heden; Mantelzorger voor haar ouders. In 2020 is haar moeder overleden. Sindsdien zorgt ze voor haar vader die om die reden nog thuis kan wonen. Ze doet de was, maakt schoon, doet boodschappen, regelt en begeleidt medische afspraken. Tevens is ze begeleider en chauffeur bij uitstapjes van de Nationale Vereniging de Zonnebloem.

2008-heden Vrijwilliger bij achtereenvolgens de wereldwinkels in Helvoirt en Haaren (2008-2012) en de Wereldwinkel Vught (2012-heden), waarvan ze sinds 2020 tevens voorzitter is. Ze is de contactpersoon voor externe contacten en is één van de inkopers. Tevens houdt ze zich bezig met de PR en de social media. Tot slot heeft ze ook een wekelijkse dienst in de winkel.

2010-2016 Vrijwilliger bij de bibliotheek Haaren. Ze hielp bij het biebpunt met het uitzoeken van boeken.

2016-heden Vrijwilliger bij de Stichting Exodus. Ze ondersteunt en begeleidt exgedetineerden in het zuiden van Nederland.

2019-heden Gastvrouw bij het wijkpunt Rode Rik in Vught. Tevens denkt ze mee over de activiteiten.

2019-heden Vrijwilliger sociale dienstverlening bij de forensisch psychiatrische afdeling van Reinier van Arkel te Vught. Ze houdt zich bezig met de administratieve en financiële zaken van cliënten.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer J.H.M. van den Heuvel, wonende te Vught.

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1968-1991 Bestuurslid (circa 4 jaar) en penningmeester (1975-1991) van en vrijwilliger bij de Stichting Jeugdwerk Rozenoord te Vught. De stichting organiseert diverse activiteiten voor jongeren.

1992-2013 Penningmeester van de Stichting Leopoldfonds te Vught. De stichting faciliteerde diverse projecten in Brazilië door middel van sponsorwerving.

1993-heden Vrijwilliger bij de Stichting Anders Bezig Zijn te Vught. De stichting organiseert onder andere diverse activiteiten voor mensen met een beperking, waaronder ontmoetingsavonden. Decorandus is medeorganisator van de ontmoetingsavonden.

1999-heden Medeoprichter en secretaris van Stichting Woongroep De Toekomst te Vught. In 1999 startte vier ouderparen een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Betrokkene nam het voortouw in het vinden van een geschikte woonlocatie, hij voerde de gesprekken met mogelijke woningcorporaties en projectontwikkelaars en hij wierf de nodige financiën. In 2006 opende de woongroep de deuren. Betrokkene onderhoudt de contacten met de woningcorporatie, hij voert kleine reparaties uit en hij is voorzitter van de bestuurscommissie facilitair.

1999-2022 Bestuurslid (2002-2013) en penningmeester (2013-2022) van en vrijwilliger bij de Harmonie Kunst & Vriendschap Vught. De harmonie bestaat uit verschillende orkesten. Betrokkene was lid van de jubileum- en evenementencommissie, lid van de Club van 100 en medeorganisator van de vrijmarkt, de taptoe, de galaconcerten en de muzikale bezoeken.

2000-2022; Collectant voor de Brandwondenstichting en Fonds Gehandicapten

2000-heden Vrijwilliger bij KansPlus Bossche Ommelanden, een belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking. Betrokkene is medeorganisator van de diverse activiteiten, waaronder de Kerst- en carnavalsviering.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer prof. dr. J.J.L.M. Bierens, wonende te Vught.

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1983-heden Vrijwilliger bij de Reddingsbrigade Nederland. Decorandus was lange tijd strategisch adviseur van de Medische Adviesraad (MAR). Ook gaf hij leiding aan de opzet van een richtlijn reanimatie voor lifeguards. Gesteld wordt dat hij door zijn inzet voor de MAR een onmiskenbaar grote verdienste heeft gehad voor de professionalisering van lifeguards waar het gaat om hulp aan drenkelingen. Ook vertegenwoordigt hij de Reddingsbrigade Nederland in diverse commissies en is hij lid van de Expertgroep Verdrinkingen.

1988-heden Medisch adviseur van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Decorandus verzorgt op reddingstations lezingen over de behandeling van verdrinkings- en onderkoelingsslachtoffers aan redders en ketenpartners in de hulpverlening. Ook is hij eindverantwoordelijke voor de EHBOplus opleiding binnen de KNRM. Hierbij werkt hij samen met een team van (kern)instructeurs die de kennis overdragen op de 900 gediplomeerde redders.

1997-heden Vrijwilliger bij de International Life Saving Federation. De Internationale Reddingsfederatie (ILS) ondersteunt en werkt samen met nationale en internationale organisaties die zich bezighouden met onder andere
verdrinkingspreventie en waterveiligheid. Ongeveer 38 miljoen mensen in meer dan 175 landen zijn wereldwijd lid van de ILS. Daarnaast vertegenwoordigt hij de Reddingsbrigade Nederland in de Drowning Prevention Commission van de ILS. Vanuit die functie is hij één van de oprichters en initiatiefnemers van het tweejaarlijks World Conference on Drowning Prevention, met als oogmerk te komen tot standaardisering van aanpak. Voor dit werk is hij op het World Drowning Congres in 2017 onderscheiden als Knight in the Order of Lifesaving.

2000-2010 Decorandus was hoogleraar anesthesiologie, in het bijzonder de urgentiegeneeskunde, aan het VUmc in Amsterdam. De eerste hoogleraar in Nederland op de leerstoel spoedeisende geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze functie heeft hij diverse studies afgerond op het gebied van preklinische medische zorg, rampengeneeskunde, reanimatie, accidentele onderkoeling en geneeskunde. Dit heeft geresulteerd in meer dan veertig publicaties in (inter)nationale peer reviewed tijdschriften en zo’n veertig boekhoofdstukken en rapporten.

2000-2011 Lid van de medische commissie van de Radio Medische Dienst (RDM), onderdeel van de KNRM. De RDM verstrekt wereldwijd medische adviezen aan de scheepvaart en organiseert, waar nodig, ook de daadwerkelijke hulpverlening aan de door ziekte of ongeval getroffen opvarenden.

2003-heden Consulent van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (KMRD). Decorandus adviseert de bestuursleden op basis van een rapportage over de bekroning van de redder(s). Ook heeft hij een rol bij het toekennen van de tweejaarlijkse legpenning. De KMRD kent deze internationale onderscheiding toe aan een persoon die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor preventie van verdrinking. Daarnaast begeleidt hij ieder jaar een aantal tweedejaars geneeskundestudenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam bij een onderzoek op het onderwerp redding van drenkelingen.

2006-heden Decorandus is de auteur van Handbook on Drowning: Prevention, Rescue Treatment. Dit boek, waarvan de eerste druk in 2006 verschenen is, geeft een uitgebreid overzicht van zaken die met verdrinking te maken hebben en is tot nu toe het enige internationaal erkende standaardwerk over verdrinking. In 2009 verscheen de Japanse vertaling. Na een tweede herziening in 2016 werkt hij nu aan een derde herziening van het boek.

2015-2022 Gasthoogleraar verbonden aan de onderzoeksgroep urgentie- en rampengeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel.2017 – heden Adviseur van Fibby, een gecertificeerd zwemhulpmiddel met bijbehorende
zelfredzaamheidsmethodiek. Gesteld wordt dat hij van onschatbare waarde was bij de ontwikkeling en totstandkoming van Fibby.

2022-heden Als gasthoogleraar verbonden aan de University of Portsmouth waar hij onderzoeksprojecten begeleidt op het terrein van onder andere onderkoeling.

2022-heden Hoofd van de Internationale Academie van Lifesaving van de International Life Saving Federation (ILS). Gesteld wordt dat hij unaniem is benoemd tot hoofd en dat hij dit wereldorgaan op uitstekende wijze leidt.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer mr. R.A.H.M. Janssen, wonende te Esch

Vanwege de sociaal-maatschappelijke oriëntatie van decorandus op de gemeente Vught wordt de onderscheiding – bij wijze van uitzondering – in Vught uitgereikt.

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1993-1999 Penningmeester en voorzitter van de Stichting BLIZO Werkgemeenschap te Boxtel, een sociale werkplaats voor blinden en slechtzienden.

1998-2013 Penningmeester van de Openbare Bibliotheek Den Bosch. Decorandus zorgde ervoor, dat de bibliotheek zich verder kon ontwikkelen. Hij onderhield het contact met het stadsbestuur om meer (politieke) ondersteuning te krijgen.

2004-2008 Penningmeester en vicevoorzitter van de Mixed Hockey & Cricketclub MOP te Vught. De heer Janssen introduceerde een model waarbij de horeca professioneel werd uitbesteed. Dit was het startpunt voor een bedrijf, dat nu nog steeds de horeca bij een groot aantal hockeyclubs exploiteert.

2005-2010 Medeoprichter en penningsmeester van de Stichting Vrienden van Bambanni, die kinderen in de Zuid-Afrikaanse regio Limpopo een beter perspectief wil geven. De vader van betrokkene woonde destijds in deze regio. Hij werkte mee aan het oprichten van ca. 100 scholen, waar thans 5.000 kinderen onderwijs, een ontbijt en een warme maaltijd krijgen. Ook zijn er twee centra voor de opvang van kinderen met een beperking.

2008-2013 Bestuurslid en voorzitter van de Stichting Bielat, dat de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden wil bevorderen in de regio Eindhoven, Leuven en Aken. Decorandus bracht partijen bij elkaar en overtuigde hen om deel te nemen aan de evenementen . Daarbij overbrugde hij de culturele verschillen.

2009-2016 Medeoprichter en penningmeester van de Stichting Vrienden van de Hospice De Duinsche Hoeve te Rosmalen. Decorandus wierf sponsors en zorgde voor de contracten.

2011-2017 Penningmeester van de International Vocal Competition ’s-Hertogenbosch, onderdeel van de Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad. De heer Janssen opende veel deuren voor ondersteuning vanuit het bedrijfsleven en onderhield het contact met de overheden, stakeholders en deelnemers.

2012-2016 Medeoprichter van NEXT OEM te Eindhoven. OEM-ers zijn Philips, AASML, DAF en FEI, spelers waarvan de high tech industrie in de regio Brainport destijds afhankelijk was en met slechts vier bedrijven was dat een kwetsbare positie. Hij onderzocht of er nieuwe OEM’s in de regio konden worden gestimuleerd. Er werden studiereizen georganiseerd en een netwerk gestart van relevante partijen om een programma samen te stellen. Dit leidde tot de oprichting van Brainport Financials, een netwerk dat jonge ondernemers en investeerders bij elkaar brengt om de groei van de regionale industrie te bevorderen.

2012-heden Medeoprichter en penningmeester van het Nationaal Theater Fonds. Decorandus ontwikkelde het fonds mede tot een belangrijk cultureel fonds, waar m.n. de theatersector veel belang bij heeft. Veel voorstellingen zijn door het fonds mogelijk gemaakt. Hij initieerde tevens het Nationaal Theater Weekend, waarbij meer dan 75 theaters in heel Nederland ‘open dag’ houden om publiek te trekken, dat normaal niet met theater in aanraking komt. Inmiddels trekt dit jaarlijks tienduizenden bezoekers en uit onderzoek blijkt, dat inderdaad groepen met een kleiner budget of een andere culturele achtergrond door dit initiatief de weg naar het theater weten te vinden. Ook maakt hij zich mede sterk voor het breed en centraal regelen van de marketing voor de theatersector.

2014-heden Bestuurslid en voorzitter van de raad van toezicht bij de Elisabeth van Beuningen Stichting, een woningcorporatie te Vught.

2014-heden Lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de auditcommissie bij Flight Forum Beheer Vennoot B.V., de gebiedsontwikkelaar van vijf bedrijvenclusters en een kantorencluster in de regio Eindhoven Airport. Decorandus werkte mee aan het ontvlechten van het Flight Forum van de gemeente en het bouwen aan een zelfstandige organisatie, m.n. wat het administratieve deel betreft. In 2020 fungeerde hij enige tijd als interim-directeur, samen met een collega-commissaris.

2016-heden Lid en voorzitter van de raad van commissarissen van de Stichting Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven. De heer Janssen droeg bij aan financiële verbeteracties en strategische dossiers i.r.t. de gemeente Eindhoven.

2018-heden Initiator en bestuurslid van het platform Impact 040 te Eindhoven. Het platform verbindt wethouders uit het sociale domein, het bedrijfsleven en grote instellingen om samen hulp te bieden bij de sociale problematiek. Hij was de stuwende kracht achter het opzetten van diverse projecten.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Download onze gratis app

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Ell Slegers , 26 april 2024 @ 11:49

    Allemaal Hartelijk Gefeliciteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *