KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN UITGEREIKT


De Burgemeester van Haaren ging vandaag de dorpen in om de Koninklijke onderscheidingen uit te reiken. De busrit ging dit jaar door de dorpen Haaren, Helvoirt en Esch. In Helvoirt kreeg een persoon de versierselen uitgereikt. In Haaren vijf en koploper Esch ontving zes van de twaalf onderscheidingen.

Allemaal van Harte Proficiat.

1 persoon uit Helvoirt:

1. Henk van Schijndel:
160426GHR-1298
Henk van Schijndel Foto: Henk Pijnenburg
De heer H.J.G. van Schijndel uit Helvoirt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding werden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet op dinsdag 26 april 2016 om 8.30 uur aan de Torenstraat 1 in Helvoirt.
Henk van Schijndel (30-08-1945) ontplooide de volgende activiteiten:
• Vanaf 1976 is hij lid van voetbalvereniging Helvoirt, waarvan hij van 1999-2014 voorzitter was. Behalve als voorzitter was hij actief als lid van de onderhoudsploeg, schoonmaakploeg en sponsorcommissie. Vanaf oktober 2014 is hij Erelid van voetbalvereniging Helvoirt.
• Vanaf 1965 is hij lid van het gilde Sint Catharina en Barbara te Helvoirt en vanaf 1981 is hij voorzitter van dit gilde.

5 personen uit Haaren:

1. Albert van de Wiel:
160426GHR-1773
Albert van de Wiel Foto: Henk Pijnenburg
De heer Albert van de Wiel uit Haaren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding werden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet op dinsdag 26 april 2016 om 13.00 uur in de brandweerkazerne in Haaren.
De heer Albert van de Wiel (28-6-1967) ontplooide de volgende activiteiten:
• Vanaf 1989 is hij lid van de vrijwillige brandweer van Haaren. Hierbij was hij onder andere actief als bevelvoerder en is postommandant.
• Vanaf 2000 is hij bestuurslid van het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan te Haaren.
• Vanaf 2003 is er een Brandweervereniging in Haaren. Hij is medeoprichter en voorzitter.
• Vanaf 2005 is hij voorzitter van buurtvereniging De Vissende Engeltjes te Haaren.
• Vanaf 2006 is hij vrijwilliger bij de jeugdbrandweer te Vught. Hij leidt een team van jeugdigen, dat jaarlijks deelneemt aan jeugdbrandweerwedstrijden.
• Vanaf 2009 is hij vrijwilliger bij Haertsafe te Haaren. Hij is actief als hulpverlener en wordt via de ambulancedienst opgeroepen bij personen met hartfalen.
2. Angeline van der Ven- Pauli:
160426GHR-1653
Angeline van der Ven- Pauli  Foto: Henk Pijnenburg
Mevrouw Angeline van der Ven- Pauli uit Haaren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding werden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet op dinsdag 26 april 2016 om 12.00 uur aan de Burgemeester Panisstraat 11 in Haaren.
Mevrouw Angeline van der Ven (27-1-1949) ontplooide de volgende activiteiten:
Voor de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch was zij:
• Van 1975-1980 vrijwilliger. Zij leidde kinderdiensten en legde huisbezoeken af.
• Van 1982-1990 was zij gastvrouw voor mensen uit de DDR en verschafte ze hen onderdak.
• Van 1988-2004 was ze lid van de missionaire werkgroep.
• Van 1995-2003 begeleidde ze studenten en stagiaires vanuit Zuid-Afrika. Ze verschafte hen onderdak en maakte hen wegwijs.
• Van 2003-2005 was ze voorzitter van de diaconie.
• Van 2005-2008 was ze secretaris.
Maar u bent niet alleen actief voor de Protestantse Gemeente.
• Zij is één van de initiatiefnemers van het Inloopschip te ’s-Hertogenbosch en van 1988-2004 was ze daarvan ook bestuurslid, vrijwilliger en gastvrouw. Vanaf 2004 is dit project overgenomen door de gemeente ’s-Hertogenbosch, maar ze bleef betrokken bij het Inloopschip want ze is nu nog secretaris van de Stichting Vrienden van het Inloopschip.
• Vanaf 2011 is zij vrijwilliger bij de Lambertuskerk te Vught. Ze bereidt de jaarlijkse sponsormaaltijd en organiseert kookworkshops ten behoeve van het restauratiefonds van het monumentale kerkgebouw. Ook is zij één van de vaste koks bij de maandelijkse inloopmaaltijd voor alleengaanden. En vanaf 2015 verzorgt ze voor deze kerk persberichten voor lokale en regionale media.
• Vanaf 2013 is zij lid van de werkgroep “Open Kerk” te ’s-Hertogenbosch. Ze is onder meer actief als gastvrouw.
• Vanaf 2014 is zij vrijwilliger bij de zorgorganisatie ContourDeTwern. Ze ondersteunt een alleenstaande moeder met twee kinderen.
• Vanaf 2014 is ze mede-initiator en organisator van het onderhouden van het groen in de buurt.
3. Jaap Stouten:
160426GHR-1729
Jaap Stouten. Foto: Henk Pijnenburg
De heer Jaap Stouten uit Haaren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding worden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet op dinsdag 26 april 2016 om 12.40 uur aan de Handboogstraat 8 in Haaren.
De heer Jaap Stouten (17-6-1944) ontplooide de volgende activiteiten:
• Vanaf 1975 is hij bondscheidsscheidsrechter van het amateurvoetbal van de KNVB. U bent benoemd tot scheidsrechter van verdienste.
• Vanaf 1995 is hij clubscheidsrechter en lid van de onderhoudsploeg van de voetbalvereniging RKSV Nemelaer te Haaren.
• Daarnaast was hij van 1970-1988 penningmeester van de Zwemvereniging de Watervrienden te Voorschoten.
• En van 1979-1988 was hij ook vrijwilliger bij de scoutinggroep Waingunga te Leiden.
4. Jan van Kollenburg:
160426GHR-1591
Jan van Kollenburg. Foto: Henk Pijnenburg
De heer Jan van Kollenburg uit Haaren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding werden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet op dinsdag 26 april 2016 om 11.40 uur in Kasteel Nemerlaer in Haaren.
Jan van Kollenburg (3-4-1953) ontplooide de volgende activiteiten:
• Van 1975 tot 2015 was hij werkzaam bij Cello, waarvan een lange tijd op locatie Haarendael. Het is niet onopgemerkt gebleven dat hij de belangen van de cliënten altijd voorop stelde. Hij steunde mensen bij hun zorgaanvragen, waardoor hij de professionele zorg toegankelijker maakte. Ook was hij aanspreekpunt voor diverse instanties. Hij heeft veel extra gedaan bij Cello, veel meer dan van hem verwacht mocht worden.
• Ook verzorgde hij de ontvangst van voormalig gedetineerden van Haarendael uit de periode 1940-1945, hun familieleden of nabestaanden en andere belangstellenden.
Naast zijn werkzaamheden bij Cello heeft hij zich ook voor andere zaken ingezet:
• Hij is verzorger en bewindvoerder van zus Sjan.
• Hij is medeoprichter, bestuurslid en vicevoorzitter van de stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945. Hij is dagvoorzitter bij bijeenkomsten en onderhoudt het contact met de eigenaar.
• Vanaf 2010 is hij lid van de WMO-adviesraad Haaren. Hij maakt zich in het bijzonder sterk voor mensen met een geestelijke beperking en ouderen.
5. Rien van Boxtel:
160426GHR-1686
Rien van Boxtel. Foto: Henk Pijnenburg
De heer Rien van Boxtel uit Haaren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding werden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet op dinsdag 26 april 2016 om 12.20 uur aan de Kruisboogstraat 20 in Haaren.
De heer Rien van Boxtel (23-2-1963) ontplooide de volgende activiteiten:
• Vanaf 1978 is hij vrijwilliger bij de EHBO vereniging en bent u hulpverlener bij evenementen.
• Vanaf 1993 is hij penningmeester en vanaf 2012 ook vicevoorzitter.
• In 2007 is Haaren Haertsafe opgericht. Hij is initiatiefnemer en secretaris. Het doel van Heartsafe is te bereiken dat het overal in de gemeente binnen 6 minuten mogelijk is om een slachtoffer van hartfalen te reanimeren. Hiervoor zijn vijfentwintig AED’s geplaatst en zijn vele inwoners opgeleid om deze AED’s te kunnen gebruiken. De heer van Boxtel heeft hiervoor gecollecteerd en hij geeft reanimatiecursussen.


6 personen uit Esch:

1. Christ Pijnenburg
160426GHR-1428
Christ Pijnenburg. Foto: Henk Pijnenburg
De heer Christ Pijnenburg uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding werden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet op dinsdag 26 april 2016 om 10.05 uur aan Den Bogerd 14 in Esch.
Christ Pijnenburg (5-2-1958) ontplooide de volgende activiteiten:
• Van 1974-1977 organiseerde hij de soos voor de jeugd onder de 16 jaar in het gemeenschapshuis van Esch. Hij was daar ook dj.
• Hij was medeoprichter van Loesch. Van 1992-2014 was hij voorzitter en tegenwoordig is secretaris van de plaatselijke tv-omroep Loha (voorheen Loesch). Hij is cameraman, hoofdredacteur en beheerder van het archief. Ook nam hij het initiatief om samen te werken met het tv-station Boschtion en zette hij zich in voor de aanleg van een digitaal tv-kanaal.
• Van 2003-2007 was hij trainer van de A-junioren van voetbalvereniging Essche Boys.
• Ook was hij een aantal jaren vrijwilliger bij het Oranjecomité in Esch.
• Daarnaast was hij de drijvende kracht achter het tot stand brengen van de prachtige permanente verlichting in de kastanjebomen rondom de bierpomp te Esch.
2. Hans van Bussel
160426GHR-1460
Hans van Bussel. Foto: Henk Pijnenburg
De heer Hans van Bussel uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding werden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet op dinsdag 26 april 2016 om 10.25 uur in Dorpshuis De Es in Esch.
Hans van Bussel (4-3-1961) ontplooide de volgende activiteiten:
• Van 1980-1995 was hij vrijwilliger bij Stichting Satisfaction te Rosmalen. Hij was elke zaterdag dj en daarnaast organiseerde hij evenementen en verrichtte hand- en spandiensten.
• Van 1986-1997 was hij bestuurslid van de Vrienden van het Rosmalens carnaval. Hij heeft een breed scala van activiteiten verricht en ontwikkeld ten behoeve van het carnaval in Rosmalen.
• Van 1992-2010 was hij actief lid van de Hannusclub te Rosmalen. De Hannusclub organiseert jaarlijks de intocht van Prins Carnaval en alle activiteiten die daar omheen plaatsvinden. Hij was actief als omroeper tijdens de intocht en verrichtte tal van hand- en spandiensten ten behoeve van de uiteenlopende onderdelen van het programma.
• Vanaf 2005 is hij vrijwilliger, en vanaf 2007 ook penningmeester, bij de Stichting Samenwerkend Jeugd- en Jongerenwerk (SJJ) te Esch. Ook was hij een aantal jaren medeorganisator en penningmeester van bouwdorp Jesch.
• Van 2006-2013 was hij lid van de jeugdcommissie van Stichting d’Oggelvorsen te Esch. Vanuit de jeugdcommissie was hij één van de belangrijke schakels tussen het jeugdcarnaval en het volwassenencarnaval. Ook organiseerde en presenteerde hij het kindermatinee.
• Vanaf 2008 is hij secretaris van Stichting Dorpshuis de Es. Hij is nauw betrokken bij de exploitatie van het dorpshuis en bij het onderhoud en de inrichting daarvan.
• Van 2009-2013 was hij commissielid van Stichting Evenementen Commissie Esch en organiseerde hij de feestelijkheden rondom Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. Nu is hij nog betrokken als vrijwilliger en kennen we hem vooral als omroeper bij deze activiteiten.
• Vanaf 2010 is hij als omroeper actief bij de Avond 3 Daagse in Esch en verzorgt hij ook de muziek bij de start- en finishlocatie.
3. Désiré Timmermans
160426GHR-1330
Désiré Timmermans.Foto: Henk Pijnenburg
Mevrouw Désiré Timmermans uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding worden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet op dinsdag 26 april 2016 om 9.00 uur aan de Witvensedijk 2b in Esch.
Désiré Timmermans (25-01-1956) ontplooide de volgende activiteiten:
• Vanaf 2000 is zij bestuurslid van en vrijwilliger bij de Sint Willibrodusparochie te Esch (thans onderdeel van de Heilige Hartparochie te Boxtel). Zij was medebegeleider van de fusie van vier parochies. Ook is zij lector in de kerk, coördinator van de vrijwilligers, lid van het parochieel dameskoor en organisator van de peuterviering bij feestdagen. Verder zet ze zich actief in om het kerkgebouw in Esch open te houden en om de begraafplaats te bewaren voor de gemeenschap. Daarnaast heeft zij voor de gefuseerde parochies zitting in het Contactberaad.
• Vanaf 2005 is zij ook vrijwilliger bij de Stichting Nationale Bedevaarten in ’s-Hertogenbosch. Zij is medeorganisator en zorgbegeleider bij bedevaarten naar o.a. Lourdes en Rome.
• Daarnaast is ze actief als contactpersoon binnen Esch voor de terminale zorg “Thuis tot het einde” en verleent ze zelf ook stervensbegeleiding.
4. Jan van Gerven
160426GHR-1500
Jan van Gerven. Foto: Henk Pijnenburg
De heer Jan van Gerven uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding werden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet op dinsdag 26 april 2016 om 10.50 uur aan de Willibrordusweg 11 in Esch.
Jan van Gerven (3-6-1956), op zijn eigen bescheiden wijze “mister Essche Boys”, ontplooide de volgende activiteiten:
• Van 1980-2003 was hij hoofd- en jeugdbestuurslid. In deze periode verzorgde hij ook het jeugdsecretariaat.
• Van 1990-2002 was hij jeugdtrainer en jeugdleider.
• Van 1997-2015 beheerde hij de kantine van Essche Boys en was hij verantwoordelijk voor de inkoop en stond hij af en toe achter de bar.
• Vanaf 1997 tot heden is hij materiaalbeheerder en verantwoordelijk voor de indeling en schoonmaak van de kleedlokalen.
• Vanaf 1998 is hij wedstrijdsecretaris.
• Vanaf 2003 is hij leider van het eerste elftal en bent u verantwoordelijk voor de materialen, het opruimen van de kleedkamers, het wassen van de tenues, het bijhouden van de topscorelijst en het schrijven van het wedstrijdverslag voor het Brabants Centrum.
• Hij was niet alleen actief voor Essche Boys want van 2010-2013 was hij ook assistent- jeugdleider van FC Den Bosch.

5. Marcia Bekkers- van Vught
160426GHR-1542
Foto: Henk Pijnenburg
Mevrouw Marcia Bekkers- van Vught uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding werden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet op dinsdag 26 april 2016 om 11.10 uur aan de Leunisdijk 46d in Esch.
Marcia Bekkers (10-11-1965) ontplooide de volgende activiteiten:
• Van 1998-2014 was ze lid van de Ouderraad van de Sint Willibrordusschool in Esch. Ze organiseerde activiteiten, was groepsouder en heeft zich onder andere ingezet voor het opknappen van de speelplaats en de viering van het 25-jarig bestaan van het schoolgebouw.
• Vanaf 2004 is ze lid van de Sinterklaascommissie van de Stichting Evenementen Commissie Esch. Deze stichting is vanaf 2010 samengegaan met de Koningsdagcommissie. Zij zet zich in voor de organisatie van de intocht van Sinterklaas en van Koningsdag, onderhoudt contacten met andere verenigingen en verricht hand- en spandiensten.
• Van 2010-2014 was ze vrijwilliger bij bouwdorp Jesch.
• Vanaf 2010 heeft ze geholpen bij diverse activiteiten van korfbalvereniging Tovido. Ze organiseerde het jaarlijks gehouden kerstkorfbaltoernooi, ze bakte hamburgers bij het bierpompfeest, ze organiseerde de Grote Clubactie en hielp bij diverse activiteiten gedurende het jaar.
• Ook was ze een aantal jaren mantelzorger van een buurvrouw en hielp ze met het doen van boodschappen, het vervoeren naar de huisarts, kapper etc.
• Vanaf 2014 is zij vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Zij vervoert mensen met een auto of busje, verkoopt loten, wandelt met mensen in een rolstoel en bezoekt mensen thuis.
6. Toon van Esch
160426GHR-1382
Toon van Esch. Foto: Henk Pijnenburg
De heer Toon van Esch uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze onderscheiding werden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg- van der Vliet op dinsdag 26 april 2016 om 9.20 uur op de tennisbaan in Esch.
Toontje van Esch (6-1-1931) ontplooide de volgende activiteiten:
• Vanaf 1976 is hij groundsman bij Tennisvereniging d’Oggelen en zorgt hij voor het onderhoud van de banen. Hij is ’s morgens al vroeg aanwezig om er voor te zorgen dat de banen er piekfijn bijliggen. Ook onderhoudt hij het groen rondom de banen.
• Vanaf 1980 is hij kantinebeheerder en vanaf 1985 ook tapwacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *