Slider1
slider2

Lezing voor Heemkundekring ‘De Kleine Meierij’, 9 mei 2023

HELVOIRT – 18 april 2023     Op Park Stanislaus in Moergestel, aanvang 20.00 uur. Ingang achterom (zaal open vanaf 19.30 uur). Deze lezing wordt mede in het kader van het 75 jarig bestaan van de kring georganiseerd.

Prostitutie in de vestingstad ’s-Hertogenbosch in de 17de en 18de eeuw.

In 1629 werd de onneembaar geachte vestingstad ’s-Hertogenbosch veroverd door de Prins van Oranje, Frederik Hendrik. De stad en de Meierij behoorden vanaf die tijd bij de Noordelijke Nederlanden. Calvinistische regenten gingen de scepter zwaaien in de hoofdstad van de Meierij en duizenden soldaten werden ingekwartierd. Ook de Meierij kreeg na 1629 en zeker na de Vrede van Munster in 1648 te maken met de calvinistische regenten en predikanten. Deze heren konden echter niet verhinderen dat daar waar soldaten waren, ook prostitutie was. Prostitutie lijkt een universeel verschijnsel. De organisatie ervan is in de loop der tijd veranderd en de maatschappij heeft grote invloed op het fenomeen.

In 2021 verscheen van de spreker, Jos Wassink, Dagelijks leven in ‘ontugt’. Prostitutie in de vesting ’s-Hertogenbosch, 1629-1795 Het boek behandelt het reilen en zeilen van de vrouwen
die in de achttiende en negentiende eeuw in de Brabantse hoofdstad werkzaam waren in de prostitutie. Wassink gaat in zijn lezing niet alleen in op de organisatie van de prostitutie,
maar belicht ook de maatschappelijk achtergrond van de vrouwen die erin werkzaam waren.Hij geeft een inkijkje in het dagelijks leven in de bordelen en ook de tippelgebieden komen
aan bod. ’s-Hertogenbosch had in die periode steeds een groot garnizoen. Het zijn vooral de soldaten die klant waren. Duidelijk zal worden dat voor een omvangrijk deel van de Bossche
bevolking armoede en ellende waren verweven met criminaliteit en in het bijzonder met prostitutie.

Jos Wassink studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en werkte van 1981 tot 1988 op het Rijksarchief Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch. In 2004, toen hij
gemeentearchivaris van Weert was, promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Van stad en buitenie. Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in
Weert 1568-1795. Hij werd in 2008 provinciaal historicus van Utrecht en begeleidde de afgelopen jaren als consulent bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed (VIE) erfgoedgemeenschappen bij het plaatsen van hun tradities op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan
over lokale en regionale geschiedenis in Nederland en over immaterieel cultureel erfgoed. Sinds zijn pensionering is hij is stadsgids van ’s-Hertogenbosch, zijn woonplaats, en geeft hij
cursussen over de geschiedenis van Brabant voor HOVO Brabant Seniorenacademie.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. In het bijzonder bewoners van Park Stanislaus zelf. Entree voor leden en bewoners Stanislaus is gratis, niet-leden betalen €.4,00 per
persoon. Koffie en thee verkrijgbaar tegen betaling van €1,50.

Tevens zorgt de Heemkundekring voor een tafel met boeken en tijdschriften voor geïnteresseerden die ter verkoop worden aangeboden. Een lidmaatschap kost slechts €35,00 per
jaar en levert u vele voordeeltjes op, zoals gratis entree bij lezingen, het kwartaalblad met mooie artikelen (4x per jaar t.w.v. 6,95 per stuk gratis), meedoen met de excursie enz. enz.
Park Stanislaus biedt ons de gastvrijheid om deze lezing in Moergestel te kunnen laten plaatsvinden. Dank daarvoor.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *