Slider1
slider2

Koninklijke onderscheidingen in Vught

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 26 april 2021. De toegekende Koninklijke Onderscheidingen 2021 in de gemeente Vught werden vandaag uitgereikt door Burgemeester v.d. Mortel.

Vanwege het coronavirus heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden bepaald, dat de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen op het privéadres van de decorandi plaatsvindt of op een andere toepasselijke locatie waar dat overeenkomstig de coronamaatregelen mogelijk is. 

De volgende tien personen ontvingen vandaag de Koninklijke Onderscheiding:

Decorandus: De heer R.H. Mesman, Helvoirt.

Rob Mesman (Foto Bart Meesters)

Verdiensten: Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1974-heden        Medeoprichter/penningmeester van en vrijwilliger bij de badmintonclub Shuttle te Helvoirt. Decorandus verzorgt de ledenadministratie en zet zich in als trainer.

2010-heden        Vrijwilliger bij de Stichting Boekenmarkt Helvoirt. Decorandus draagt zorg voor het sorteren van de ingezamelde boeken en selecteert deze voor de verkoop.

2015-heden        Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Thuis in Helvoirt. Deze stichting draagt zorg voor de exploitatie van het multifunctioneel centrum HelvoirThuis. Decorandus was lid van de denktank voor de totstandkoming van het huis. Hij verzorgt de barwerkzaamheden en draagt zorg voor de schoonmaak. Daarnaast beheert hij de portefeuille ‘personeelszaken’.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Decorandus: De heer P.T.J.M. Maessen, te Vught.

Verdiensten: Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1994-2005          Lid van de ouderraad, lid van de klussengroep en (vice)voorzitter van de MR van de basisschool De Baarzen.

1998-heden        Medeoprichter/voorzitter (sinds 2006) van het Natuurpark De Kwebben te Vught. Door middel van een Europese subsidie is het mogelijk geworden om dit Brabants landschap binnen de bebouwde kom te behouden. Decorandus coördineert mede werkzaamheden in het park. Daarnaast onderhoudt hij het contact met de gemeente en zijn medevrijwilligers. Hij organiseert (sinds 2006) de publieksactiviteiten, o.a. de lezingen en de excursies, en hij schrijft daarnaast artikelen voor de nieuwsbrief van Natuurlijk Vught en de lokale nieuwsbladen.

1998-heden        Bestuurslid/voorzitter (sinds 2007) van de Stichting Jeugd Natuurwacht Vught. Decorandus stelde mede het educatief programma op met diverse activiteiten wat eraan heeft bijgedragen, dat thans twee jeugdleden een jeugdlintje van de gemeente Vught uitgereikt hebben gekregen.

2006-heden        Vrijwilliger bij de Natuur en Milieugroep Vught. Decorandus is lid van de plantenwerkgroep en de vogelwerkgroep. Hij draagt zorg voor de inventarisatie van de natuur en het organiseren van de excursies.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Decorandus: De heer B.H.M. Brands, Vught

Verdiensten: Decorandus is sinds 2006 werkzaam als wethouder, achtereenvolgens bij de gemeenten Vught en Maasdonk en sinds 2015 bij de gemeente Landerd. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten:

1996-2017          Bestuurslid (1999-2002) en vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling ’s-Hertogenbosch. Decorandus was verantwoordelijk voor de sociale hulp, voorlichting en internationale hulp. Daarnaast richtte hij het evenement Rondje Kermis op voor mensen met een verstandelijke beperking.

1998-2009          Initiator en voorzitter van de Avondvierdaagse Vught. Decorandus organiseerde het jaarlijkse evenement.

1999-2006          Raadslid bij de gemeente Vught.

2012-2016          Voorzitter van de volleybalvereniging VVC te Vught. Decorandus organiseerde mede het scholentoernooi, de jeugdactiviteiten en de festiviteiten. Daarnaast zette hij zich in voor het verbeteren van de relatie met de gemeente.

2015-2019          Onafhankelijk voorzitter van de Vereniging Mariënhof te Vught, opgericht door de ouders van jongeren met autisme in de locatie voor begeleid wonen Mariënhof. Decorandus voerde het overleg met de woningstichting, de gemeente en de GGZ-instelling Reinier van Arkel en realiseerde een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de instelling van een bewonersoverleg, een coördinator en huismeester.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Decorandus: De heer T.W.P. Beks, Vught.

Verdiensten: Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1955-2018          Vrijwilliger bij de Atletiekvereniging Prins Hendrik. Decorandus begeleidt een team en verzorgt de PR als plaatselijk correspondent van het Brabants Dagblad en het Klaverblad.

1974-2016          Secretaris van de Soos Vught. Dit is een netwerkorganisatie, die zich inzet voor haar leden voor verdieping en inspiratie op maatschappelijke thema’s gecombineerd met informele activiteiten.

1979-1990          Vrijwilliger bij het CDA Vught. Decorandus ondersteunde in het begeleiden van politici.

2002-2020          Vrijwilliger bij het Brabantse Historische Informatie Centrum. Decorandus maakte deel uit van de Archiefgroep BOVO Vught. Decorandus zette zich in om relevante geschiedenis voor het onderwijs toegankelijk en inzichtelijk te maken.

2004-heden        Vrijwilliger bij de Parochie Edith Stein. Decorandus maakt deel uit van de redactie.

Decorandus: De heer A.F. van den Bersselaar, Vught.

Verdiensten: Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1974-2008          Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging ‘De Zonnebloem’, afdeling Vught-Cromvoirt. Decorandus bezocht frequent ouderen en begeleidde hen bij activiteiten en excursies. Ook was hij actief in de fondsenwerving. Hij ontving voor zijn inzet de Zonnebloemspeld in goud.

1996-2009          Vrijwilliger bij de Stichting Motortoertocht Vught voor Gehandicapten. Deze stichting organiseert een jaarlijkse rondrit voor mensen met een beperking. Decorandus begeleidde de deelnemers en verzorgde de catering op het vaste rustpunt.

2002-heden        Vrijwilliger bij de Stichting Anders Bezig Zijn (ABZ). Decorandus werkt achter de baar op de locatie Rozenoord ten behoeve van de biljart- en kaartmiddag, alsmede voor de cursisten van de zomerschool. Vanaf de verhuizing naar DePetrus in 2018 verzorgt hij de koffie en thee, alsmede de reiniging van de apparatuur. Daarnaast verricht hij hand-en-spandiensten. Sinds 2004 verzorgt hij ook de bardiensten op de ontmoetingsavonden voor mensen met een beperking. Sinds 2016 ondersteunt hij bovendien bij het serveren van maaltijden en drankjes bij (W)Etenstijd..

2018-heden        Vrijwilliger bij de Charlotte van Beuningen Stichting. Decorandus verzorgt bardiensten in de ontmoetingsruimte ‘De Molenhoek’ ten behoeve van de bewoners en biedt een luisterend oor, waar daar behoefte aan is.

2019-heden        Vrijwilliger bij de zorgorganisatie Visio, locatie De Vlasborch. Decorandus verzorgt bardiensten ten behoeve van de sjoelclub voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast ondersteunt hij activiteiten voor bewoners en cliënten van de dagbesteding.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Decoranda: Mevrouw P.J.H.M. Coeleveld-Teulings, Vught.

Verdiensten: Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

Het Rode Kruis

2005-heden       Afdelingscoördinator evenementenhulp. Decoranda is verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening. Daarnaast zorgt zij voor de aansturing van de evenementenhulpverleners en organiseert zij mede de activiteiten.       

2013-heden        Hulpverlener en teamleider (sinds 2014) bevolkingszorg. Decoranda zet zich in voor het verbeteren van de omstandigheden van door rampen of crisis getroffen burgers. Daarnaast coördineert zij de hulpverleners en heeft zij contact met de hulp vragende instanties, zoals de gemeente.

2014-heden        Evenementenhulpverlener.

Overige activiteiten

2010-heden        Vrijwilliger bij de Stichting Avondvierdaagse Vught. Decoranda zet zich o.a. in voor het werven en coördineren van de vrijwilligers en de sponsorwerving. Daarnaast draagt zij bij aan de organisatie van het inschrijfbureau.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Decorandus: De heer J.A.A. van den Meerendonk, Vught.

Verdiensten: Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1980-heden        Vrijwilliger bij de Stichting Scouting Vught Noord. Decorandus fungeert als beheerder van het clubgebouw en het kampeerterrein. Daarnaast ondersteunt hij bij de organisatie van de activiteiten, o.a. de kerstbomenverkoop.       

1995-heden        Vrijwilliger bij de Stichting Jeugdweek Vught, waar jaarlijks 1100 kinderen aan deelnemen. Decorandus draagt zorg voor de faciliteiten en voor de elektra op het evenemententerrein. Daarnaast zet hij zich in als lid van de kookploeg.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Decorandus: De heer C.A. van der Pasch, Vught.

Verdiensten: Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1970-2004          Vrijwilliger bij het St. Catharina Gilde. Decorandus verzorgde het zilverwerk en beheerde het schietterrein.  

1995-heden        Vrijwilliger bij de St. Janskerk. Decorandus beheert het kerkhof. Daarnaast onderhoudt hij de contacten met de uitvaartondernemers en nabestaanden.    

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Decoranda: Mevrouw H.P.M. Schuurmans-van Oijen, Cromvoirt.

Verdiensten: Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1990-2015          Vrijwilliger bij het zorgcentrum De Vlasborch te Vught. Decoranda las voor aan enkele slechtziende cliënten.           

1990-heden        Bestuurslid en secretaris van de vereniging Dames Onder Elkaar te Cromvoirt. Het doel van de vereniging is de onderlinge banden te versterken door middel van activiteiten.

1995-2005          Vrijwilliger bij de Basisschool De Leydraad te Cromvoirt. Decoranda fungeerde als lid van het oudercomité.

2000-heden        Vrijwilliger bij de Lambertuskerk te Cromvoirt. Decoranda fungeert als coördinator van alle werkgroepen, onderhoudt de relatie met de school en het koor en zet zich in voor de ouderen en hulpbehoevenden.

2010-heden        Bestuurslid van de Vincentius Vereniging te Vught. Decoranda zet zich in voor de voedselpakketten, zomer- en winterpakketten, de voedselbank en de vakantieprojecten voor mensen in armoede. Zij is verantwoordelijk voor het Gemeentelijk Sociaal Fonds.   

2013-heden        Vrijwilliger bij de gemeente Vught. Zij fungeert als dorpsondersteuner en vervult een signalerende, coördinerende, organiserende en bemiddelende rol op maatschappelijk gebied.             

2018-heden        Vrijwilliger bij de jaarlijkse Cromvoirtse Quiz. Decoranda organiseert mede de quiz.

2019-heden        Vrijwilliger bij het Nationaal Monument Kamp Vught. Decoranda fungeert als gastvrouw en verricht hand-en-spandiensten.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Decoranda: Mevrouw G.H.J. Vastenburg-van Esch, Vught.

Verdiensten: Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

2000-heden        Vrijwilliger bij het Nationaal Monument Kamp Vught. Decoranda fungeert als gastvrouw. Daarnaast is zij lid van de baliecommissie, zet zij zich in als baliemedewerker en ververst zij wekelijks de bloemen in de bunkercel.          

2010-heden        Vrijwilliger bij de Stichting Vughterstede. Decoranda bezoekt wekelijks ouderen.

2010-heden        Vrijwilliger bij het integraal kindcentrum De Avonturier te Vught-Zuid. Decoranda leest wekelijks een groep kinderen voor.      

Daarnaast zet decoranda zich sinds 2005 in als collectant voor het KWF kankerbestrijding.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *