Slider1
slider2

Jammerlijk uitstel besluit nieuwbouw school Het Molenven; leerlingen nog zeker 10 maanden langer in noodlokalen

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 30 mei 2023. D66 wil de nieuwbouw school Het Molenven op de locatie Loonsebaan plaats gaat vinden, en vindt verdere uitbreiding van Het Kwartier tot een megaschool op de huidige plek ongewenst.

Helaas koos een meerderheid van de raad ervoor in te stemmen met een amendement (ander voorstel) van de VVD om de besluitvorming verder voor zich uit te schuiven. Daardoor moeten veel leerlingen leerlingen van Het Kwartier nog bijna een jaar langer les krijgen in noodlokalen. Tijdens de raadsvergadering had vooral de VVD last van de eigen ‘onderbuikgevoelens’

“We hebben het hier bij een ander onderwerp wel eens gehad over Dubai aan de Dommel (eerste nieuwbouwplan Van der Valk, red.). We waren duidelijk als raad. Dat willen we niet. Maar wordt het straks dan ook niet Dringen aan het Drongelens kanaal? Een van de grootste bassischolen, zo niet de grootste, in Brabant? Waar ook nog eens gewoekerd moet worden met minimale buitenruimte die verkleind wordt door de aanleg van vele nieuwe parkeerplaatsen? D66 moet er niet aan denken. En we hopen echt straks ook dat we dit als raad in meerderheid niet willen”, aldus D66-fractievoorzitter Dion Meuwissen.

Niet alleen de omvang vindt D66 te groot, ook de verkeersdruk die dat met zich mee zal brengen vindt D66 te groot. En ook de impact op een uniek evenement als Jeugd Aktief vinden we te groot. En dat nog los van alle overlast en stress die een bouwproject op die plaats gaat geven. D66 vraagt zich ook af wat het überhaupt gaat doen met de motivatie en de drivevan iedereen die daar in een rol speelt. En is zo’n school nog wel zo aantrekkelijk op de lange termijn? Hoe dan ook, er komen fors woningen bij de komende jaren in Vught-Noord, en moeten er rekening mee houden dat de leerlingenaantallen eerder zullen stijgen dan dalen.

Belang van kinderen voorop
D66 wil de snelle realisatie van een circulair en flexibel gebouwd IKC aan de JF Kennedylaan, met daarbij de opdracht samen met de omwonenden tot de best mogelijke inpassing te komen, die het minste schade toebrengt aan het groen. Dat was een van de belangrijkste speerpunten waarmee D66 in 2020 de tussentijdse verkiezingen won. Wat D66 betreft kan er ook extra geld komen voor extra wensen vanuit de school en de buurt. Meuwissen: “Want we moeten vol blijven kiezen voor het belang van de Vughtse kinderen. De uitdagingen waar de nieuwe generaties voor komen te staan in hun maatschappelijk leven, daarvan mogen we wel zeggen dat die groter zijn dan welke generatie dan ooit. Een goede basis, in een frisse school, van normale omvang en in een mooie, natuurlijke omgeving is daarbij cruciaal.”

Onderbuikgevoelens
Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat naast de D66-fractie ook PvdA-GroenLinks en het raadslid Van Doorn van Gemeentebelangen voor de nieuwbouw aan de Loonsebaan zijn. De VVD diende een amendement om 400.000 euro beschikbaar te stellen voor een voorlopig schetsontwerp en onderzoek naar de juridische haalbaarheid van de school. Dit zal naar verwachting 10 maanden extra vertraging opleveren, zodat de school er op z’n vroegst pas over 3,5 jaar kan staan.

D66 was verbaasd, want in juli vorig jaar is al een D66-motie van dezelfde strekking aangenomen, die ervoor moet zorgen dat de raad over voldoende informatie beschikt. Deze is goeddeels uitgevoerd. Daarin werd toen al gevraagd om een gedetailleerde verbeelding, met daarbij de impact om de omgeving en het groen. De VVD was toen tegen, het was volgens haar niet nodig. De partij gaf tijdens de raadsvergadering veel last te hebben van ‘onderbuikgevoelens’. Die onderbuikgevoelens van de VVD waren al twee jaar lang de reden van de VVD om zich tegen de locatie Kennedylaan te keren. Om van de onderbuikgevoelens af te komen vond de VVD het daarom nodig om 400.000 euro uit het budget voor onderwijshuisvesting te halen voor nóg meer onderzoek.

In de aanloop naar de raadsvergadering waren er acties van Jeugd Aktief, die op diverse plekken in het door stoeptekeningen hebben gemaakt en protestliederen zongen voor het raadhuis voorafgaand aan de raadsvergadering.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *