Het college van burgemeester en wethouders van Haaren stelt aan de raad voor om de Jaarstukken 2015 (oftewel de jaarrekening) vast te stellen. Hiermee geeft het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de bestede middelen in 2015.
Inzage
U kunt de Jaarstukken 2015 inzien in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak. Wilt een exemplaar ontvangen? Dan vragen wij hiervoor een vergoeding. Daarnaast is het ook te raadplegen via de gemeentelijke website. Hiervoor klikt u op ‘Bestuur en organisatie’, vervolgens op ‘Visie en Beleid’ en bij het blok ‘Financieel’ staan de Jaarstukken 2015.
Wanneer in de raadsplein en raadsvergadering?
Op 16 juni 2016 is het Raadsplein en twee weken later, op 30 juni, de Raadsvergadering over de Jaarstukken 2015
Ook u bent van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *