Maandblad Helvoirt wordt steeds meer van de mensen

Het septembernummer van het Helvoirtse maandblad ’t Pomphuiske wordt komende week persoonlijk door de bezorgers aan de bewoners overhandigd. In ruil voor een kersvers nummer nemen de bezorgers dan een zakje met de jaarlijkse vrijwillige bijdrage in ontvangst. Vorig jaar beleefde ’t Pomphuiske het gouden jubileum. Het maandblad bestaat al 50 jaar dankzij de inkomsten uit advertenties en dankzij de jaarlijkse financiële inzamelingsactie onder de bewoners van dorp Helvoirt.
Het gouden jubileum werd in 2015 kracht bijgezet met de presentatie van ‘de HELVOIRT’. Dat was een eenmalige full color glossy met een even kleurrijke verzameling van lokale gebeurtenissen, personen en activiteiten. Om de zoveel tijd komt de redactie met iets bijzonders. Zo werd tijdens de eeuwwisseling het Helvoirtse stratenboek uitgebracht. Daarin vertelden bewoners over herkomst en sfeer in hun straat. Enkele jaren geleden tekenden kinderen van de dr Landmanschool mooie gebouwen uit het dorp. De tekeningen werden opgemaakt tot een setje kaarten ‘Groeten uit Helvoirt’. Dit jaar is er een wisselende tentoonstelling van posters waarop prominente Helvoirtenaren pleiten voor restauratie van de kerktoren. De posters worden bevestigd op het stenen pomphuisje tegenover de Nicolaaskerk.
Veelzijdige redactie
Maandblad ’t Pomphuiske wordt in stand gehouden door een vaste kernredactie en een stichtingsbestuur. Daarnaast is een grote groep medewerkers (columnisten, cartoonist, dichter, verenigingen…) maandelijks aanwezig met een bijdrage. Om de betrokkenheid van mensen uit het dorp nog verder te vergroten is er gezocht naar dorpsgenoten die bereid zijn zo nu en dan een bijdrage te leveren. Deze mensen gaan dan enkele keren per jaar op pad om een interview te doen, een activiteit bij te wonen en te verslaan of een creatieve eigen bijdrage te leveren. Deze mensen kunnen dat doen op verzoek van de redactie of kunnen een persoonlijke hobby of expertise onder de aandacht brengen. Een en ander vindt plaats onder het motto ‘Pomphuiske wordt steeds meer van de mensen’.
Voortbestaan gegarandeerd
De jaarlijkse financiële actie is nodig om het voortbestaan te waarborgen. Het bestuur is van mening dat een maandblad niet alleen afhankelijk kan zijn van advertentie-inkomsten. Daarom is gekozen voor gunstige advertentietarieven. De aanvullende financiële middelen komen jaarlijks beschikbaar tijdens de septemberactie. Bestuur en redactie rekenen erop dat alle lezers voor elk nummer van ’t Pomphuiske het geldbedrag van een dagblad over hebben. Enkele jaren geleden is de subsidie van de gemeente ingetrokken. Uit de jaarlijkse bijdragen blijkt dat de Helvoirtenaren prijs stellen op een medium waarin dorp Helvoirt zichzelf herkent.

phke-2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *