Belangengroep Toekomst Haaren komt niet op voor het belang van de Haarense bevolking.

Door: Tom de Bok

De Belangengroep Toekomst van Haaren blijft met loze kreten suggereren dat opsplitsen van de gemeente Haaren een oplossing zou zijn. Voor welk probleem dit een oplossing is, wordt echter met geen enkel inhoudelijk argument onderbouwd. Dus ik stel hier nogmaals de vraag aan de Belangengroep: kunt u even rationele en meetbare argumenten noemen waarom opsplitsen goed zou zijn voor de inwoners van de gemeente Haaren. Ik laat me graag overtuigen.
Helaas heeft onze Raad vorig jaar een ongelukkig geformuleerd besluit genomen. Gebaseerd op de uitkomst van het grondige onderzoek had het besluit ook kunnen luiden: De gemeente Haaren blijft zelfstandig totdat zich omstandigheden aandienen waardoor het voor de inwoners beter is de gemeente op te splitsen. Maar hoe je het ook formuleert, er is (nog steeds) geen enkel valide argument om de gemeente Haaren op te splitsen. Wordt er iemand beter van en het wordt goedkoper voor de burger? Ik heb alleen het tegendeel gelezen. Terwijl dit de enige twee argumenten zouden moeten zijn die, indien met een onderbouwd ja beantwoord, reden zouden kunnen zijn de gemeente Haaren op te splitsen.
Er zijn veel slechte voorbeelden van schaalvergroting die alleen maar tot geldverspilling en andere ellende hebben geleid. Wie kent niet de drama’s met de grotere scholengemeenschappen; het opheffen van de wijkverpleegkundige, die we nu weer proberen terug te krijgen; de enorme ziekenhuizen waar het geld sneller verdampt dan het binnenkomt? Maar het belangrijkste argument is dat de democratie verder van de burger af komt te staan. Bij schaalvergroting naar een gemeente met 50.000 inwoners of meer wordt er niet meer met u, maar over u besloten. Terwijl u als inwoner daar niets voor terug ziet. Ter afsluiting een voorbeeld dat een kleine gemeente prima kan floreren: Boekel, een gemeente van ca. 10.000 inwoners. In 1996 heeft dit dorp geweigerd te fuseren met Uden en Veghel en is zelfstandig gebleven. Ook nu heeft Boekel aangegeven niet met deze ongefundeerde schaalvergroting hype mee te doen en lekker zelfstandig te blijven. Wat Boekel kan, kan Haaren zeker. Kappen dus met die onzin totdat duidelijk wordt aangetoond dat het gras bij de buren echt groener is. Als je dat niet bevalt, ga lekker verhuizen naar Oisterwijk, Vught, Boxtel of waar dan ook, als je denkt dat het daar beter is.
Tom de Bok.

AAA reactie

2 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • frank , 31 oktober 2016 @ 22:56

  Tom stelt: “Helaas heeft onze Raad vorig jaar een ongelukkig geformuleerd besluit genomen.”
  Valt nog mee dat hij de Belangengroep niet de ‘schuld’ geeft van dat besluit.
  Tom, ik hoor van alle kanten dat juist jij twee jaar geleden van de daken schreeuwde dat Haaren NIET zelfstandig kon blijven. En dat je wethouder wilt worden als Eric vertrekt of Johan valt? Al die prietpraat 😉 Ik ben blij dat we een gedegen onafhankelijk onderzoek hebben laten verrichten door WagenaarHoes met een duidelijke conclusie: Zelfstandigheid heeft geen toekomst, Opsplitsing wel. Heb je dat rapport eigenlijk wel gelezen en ben je bij de inwonersavonden geweest? Of in de Brede Klankbordgroep gaan zitten? Nee, alleen wat re-ageren en dan nog met zo’n “originele”, beter goed-gejatte titel: Uw stem …. nr 2. ?

 • Jan van Balkom , 1 november 2016 @ 13:53

  Nee helaas laat dhr. De Bok zich juist niet graag overtuigen! Duizenden handtekeningen, demonstratieve posters achter de ramen, een brede klankbordgroep en een onderzoek van WagenaarsHoes …. en nog steeds is iedereen gek.
  We kunnen in elk geval vaststellen dat van de huidige constellatie niemand beter wordt. Ik hoop dat hij in zijn pleidooi om hier mee door te gaan niet de term ‘beter worden’ verengd tot financieel beter. Want er is ook nog een vorm van (sociale) oriëntatie; iets waar je bij wilt horen.
  Zoveel is zeker dat het onrustig is in de gemeente Haaren. Dat het gedrag van de bestuurders op straat en in de media wordt veroordeeld. Wat er van waar is? Nog geen enkel gemeenteraadslid heeft de vraag in een openbare raadsvergadering durven voorleggen: Wat is er nou waar van al dat gedoe in de media? Is het echt nodig dat er op deze manier een beeld wordt geschetst van onze mooie gemeente?
  En wat te denken van een wethouder die inwoners blockt voor zijn social media? Van een burgemeester die ronduit toegeeft niet te reageren op mails die haar niet bevallen?
  Natuurlijk gaat het in Boekel beter, maar daar heeft zowel het gemeentebestuur als de gemeenteraad ervoor gezorgd dat de krachten gebundeld bleven. Daar zullen toch ook zeker de inwoners wel kritisch meegekeken hebben! Dat hoort nu eenmaal bij (goede) democratie.
  Laten we eerlijk: de meningen over het rijtje van dingen die misgaan (en mis blijven gaan) zijn inmiddels zo gevestigd dat er geen weg terug is. ‘Over de top’ zou je kunnen zeggen. En dan kan het hard omlaag gaan!
  Politiek bedrijven is een apart vak/vak apart, meneer de Bok. De wijze waarop u eenheid wilt scheppen door verdeeldheid te zaaien lijkt mij vrij kansloos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *