(informatierubriek verzorgd door Van den Hurk Makelaardij, bron: NVM / VEH)

Evenals andere jaren lagen de plannen voor Prinsjesdag al op straat, ruim voordat er ook maar één woord van de troonrede werd uitgesproken. Wat wél nieuw was; de Gouden Koets werd verruild voor de Glazen Koets en ook de hoedjesparade verraste ons opnieuw. Maar vooral het positieve geluid klonk Van den Hurk Makelaardij als muziek in de oren!
Prinsjesdag stond dit jaar vooral in het teken van het herstel van de economie en extra investeringen. Veel van de maatregelen van het kabinet waren al eerder aangekondigd, hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten:
• Verhoogde vrijstelling schenkbelasting: om aflossing van schulden te bevorderen wordt in 2017 de maximale schenkingsvrijstelling voor de eigen woning weer verhoogd naar 100.000 euro. Voorwaarde is dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is.
• Loan-to-Value verlaagd naar 101%: In 2017 wordt de maximale loan-to-value (LTV) van woninghypotheken verder afgebouwd tot 101%, met als einddoel 100% in 2018. Het kabinet geeft ook aan verdere maatregelen niet wenselijk te vinden met oog op rust op de woningmarkt. Oproepen van de Europese Commissie en De Nederlandse Bank om meer maatregelen te nemen om de hypotheekschuld te beperken, worden hiermee terzijde gelegd.
• Hypotheekrenteaftrek verlaagd naar 50%: het maximale tarief van de hypotheekrenteaftrek wordt in 2017 weer met een half procentpunt verder beperkt tot 50%.
• Aanpassing NHG-grens: Vanaf 2017 wordt de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde, zoals het geval was vóór de tijdelijke verhoging in 2009.
• De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan. Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Voor de starterslening gold sindsdien een uitzondering. Die uitzondering stopt op 31 december 2016. Om onder de nieuwe regels door te kunnen gaan is de ‘combinatielening’ bedacht, die de starter aangaat naast de starterslening. Uit die lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald. Lees meer ›
• Energiebesparing koopwoningen: In 2017 wordt uitvoering gegeven aan de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Voor deze regeling zet het kabinet 70 miljoen euro in. Van dit budget wordt 20 miljoen euro gebruikt voor de uitvoering van innovatieve voorstellen van bedrijven, gemeenten en andere partijen om woningeigenaren te stimuleren tot energiebesparing, 10 miljoen euro wordt ingezet voor rentesubsidie en betere marketing van leningen uit het Nationaal Energiebespaarfonds voor eigenaren-bewoners en VVE’s.
• Als u een nul-op-de-meter woning koopt, mag u in 2017 een bedrag van € 25.000 optellen bij de maximale hypotheek die u op basis van uw inkomen kunt krijgen. Dat is € 2000 minder dan in 2016.
• Liberalisatiegrens blijft bevroren: Met ingang van 2016 is de liberalisatiegrens voor drie jaar bevroren, wat moet leiden tot een aantrekkelijker investeringsklimaat in het middensegment van de huurmarkt.
• Hogere huurtoeslag: Als onderdeel van het koopkrachtpakket worden de uitgaven voor de huurtoeslag vanaf 2017 structureel met € 150 miljoen verhoogd. Vanaf 2017 wordt de basishuur, met € 10,50 per maand verlaagd. Hierdoor ontvangen huurtoeslagontvangers maandelijks meer huurtoeslag. Deze maatregel komt bovenop de eerder geschrapte bezuinig op de huurtoeslag.
• Vrije sectorhuur: Het kabinet bereidt een wetswijziging voor waardoor gemeenten in bestemmingsplannen gebieden exclusief kunnen aanwijzen als plek voor huurwoningen in het middensegment. Verder neemt het rijk met ‘samenwerkingstafels’ het initiatief om met ontwikkelaars en gemeenten te overleggen over het aanbod aan huurwoningen in het middensegment.
Standpunt NVM
De NVM onderschrijft het standpunt van het kabinet dat er op dit moment vooral behoefte is aan rust op de woningmarkt, de discussie over een verdere verlaging van de LTV-limiet is in ieder geval tot de verkiezingen gesmoord.
De NVM is ook positief over de verhoging van de vrijstelling schenkbelasting, dit geeft starters op de woningmarkt meer mogelijkheden om een woning te kunnen kopen. De NVM wijst er daarbij op dat een structurele en waar mogelijk flexibelere oplossing van financieringsmogelijkheden op de koopwoningenmarkt voor bijvoorbeeld starters, zzp-ers en senioren nog wel gewenst is.
Daarnaast is de NVM blij dat het kabinet gehoor geeft aan de oproep van de NVM om de realisatie van meer vrije sector huurwoningen te versnellen, want door de enorme krapte op de markt is dit hard nodig.
Meer lezen? KLIK HIER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *