Het Helvoirts Kamerkoor kan weer nieuwe leden gebruiken. Het koor bestaat uit 20 mannen en vrouwen uit Helvoirt en directe omgeving en zingt muziek uit verschillende stijlperiodes. Muziek uit de Renaissance neemt een belangrijke plaats in, maar we zingen ook graag liederen uit de Romantiek.
Kennis van het notenschrift is handig maar niet per se noodzakelijk. Belangrijker is een muzikaal gevoel.
Beschikt u bovendien over een gezonde zangstem, zingt u graag in een klein koor uitdagende, klassieke muziek, stap dan gewoon eens binnen tijdens een repetitie op de dinsdagavond van 20.15 tot 22.15 uur in het HelvoirThuis, Kloosterstraat 30 in Helvoirt. Alle stemgroepen zijn welkom.
Meer info staat op onze website www.helvoirtskamerkoor.tk.
Bellen kan ook: Marjan Kemps 0411-645228 of Tonny van Kreij 0411-641721.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *