De begroting van 2008 ligt weer op de tafel van de gemeenteraad. Een begroting die anders van opzet is. Op een duidelijke en overzichtelijke manier is in de vorm van zes Programma’s weergegeven wat de doelstelling is, welke activiteiten daarvoor nodig zijn, de speerpunten en het nieuwe beleid. Progressief’96 heeft als partij wederom een nadrukkelijk stempel op de begroting kunnen drukken, door het progressieve beleid van ”onze wethouder” Sociale zaken, Onderwijs en Welzijn, Carine Blom. WMO wordt nader uitgewerktExtra ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorgVernieuwde bibliotheekvisieExtra subsidie peuterspeelzalenVoortzetten onderwijsvernieuwingMinima beleidTerug dringen bureaucratieJeugdbeleidOuderenvisie Progressief’96 staat voor progressie ( vooruitgang) maar is ook voorstander van dat reeds ingezet en bestaand beleid doorgang vindt, en ook daadwerkelijk de kans krijgt om uitgevoerd te worden, en dat er zo min mogelijk beslag wordt gelegd  op de ambtenaren om langlopende individuele dossiers op te lossen.Progressief ’96 gaat duidelijk voor algemeen belang, wij zij blij dat er na een langere periode eindelijk gebouwd wordt, de eerste contouren zijn zichtbaar!  Progressief’96 stond en staat nog steeds voor leefbaarheid en duurzaamheid in de dorpen. Het in stand houden van de gemeenschapsvoorzieningen in de hele gemeente, extra aandacht voor de kwetsbare groepen en inwoners met een beperking, natuur en milieu liggen ons na aan het hart. Het meerjarig perspectief ziet er nu gezond uit, zonder dat de lasten voor de burgers meer dan de inflatietrend worden verhoogd. De begroting 2008 sluit af met een positief saldo van € 222.670,00 maar desalniettemin horen en lezen we een waarschuwing van de wethouder financiën “de bomen groeien niet tot in de hemel, het is nodig om verstandig en alert te blijven “ Progressief ’96 heeft liever dat de bomen blijven staan waar ze staan, en ook blijven staan in de toekomst, zowel letterlijk als figuurlijk. Namens de fractie van progressief’ 96 Annelies  LeermakersMilco Janssen Tiny Assink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *