Harmonie Kunst Adelt, Helvoirt, heeft zich aangemeld voor de actie van de “Hart voor uw Club”.
Dit is een actie van de Rabobank Hart van Brabant waarin zij verenigingen en stichtingen financieel willen ondersteunen.
Kunst Adelt heeft als bestedingsdoel aangegeven: financieel ondersteuning voor verzorging van muzieklessen in Helvoirt.
Tussen 4 en 17 oktober worden de leden van de Rabobank in de gelegenheid gesteld stemmen toe te kennen aan de deelnemende verenigingen/instanties. Er mogen 5 stemmen worden uitgebracht waarvan maximaal 2 op dezelfde deelnemer.
Harmonie Kunst Adelt verzorgt vanaf dit jaar de muzieklessen voor 65 leerlingen uit Helvoirt. Dit deed voorheen de muziekschool, echter deze is helaas failliet. Verder is de subsidiekraan fors naar beneden gedraaid.
De exploitatie van de muzieklessen is niet kostendekkend, er moet veel geld bij vanuit de verenigingskas. Om deze lessen op termijn betaalbaar te houden en de drempel tot aanmelden zo laag mogelijk te houden, probeert Kunst Adelt met allerlei acties en fondsenwervingen inkomsten te vergaren. De actie Hart voor uw Club is een mooie gelegenheid om daar als lid van de Rabobank aan mee te werken. Als u 1 of 2 stemmen wilt uitbrengen op Harmonie Kunst Adelt zijn wij u zeer erkentelijk. Hoe meer stemmen, hoe hoger het uit te keren bedrag. Bij voorbaat hartelijk dank.
Bestuur Harmonie Kunst Adelt, Helvoirt
Kunst Adelt tijdens Fanfari Bombari. Foto: Rens Bressers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *