De Haarense gemeenteraad is donderdag unaniem akkoord gegaan met het plan voor woningbouw in Den Hoek in Helvoirt. Alle fracties stemden voor het bestemmingsplan dat de bouw van 170 woningen aan de noordkant van het spoor mogelijk maakt. De raad besloot uit oogpunt van verkeersveiligheid de verkeerssituatie bij de Stationsweg te wijzigen zodat verkeer op de Helvoirtsestraat vanuit de richting Nieuwkuijk voorrang krijgt.  

De Stichting Landschap Natuur en Milieu Haaren (LNMH) vroeg voorafgaand aan het raadsdebat aandacht voor groencompensatie voor het bouwplan. Maar ook het feit dat woningbouw aan de noordoostzijde van het gebied start vindt het LNHM ongelukkig. Voor het maken van de ontsluiting op de Helvoirtsestraat moet er nu een weg door het hele gebied worden aangelegd terwijl onzeker is of het plan voltooid wordt, aldus het LNHM. Deze milieugroep heeft bezwaar gemaakt tegen het bouwplan evenals milieugroep het Groene Hart. Beide milieugroepen wijzen erop dat woningbouw in het groene Den Hoek niet nodig is omdat er nog voldoende alternatieve bouwlocaties binnen Helvoirt voorhanden zijn.   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *