Gemeente Haaren
– WELZIJNSFONDS GEWIJZIGD
– WEGWIJS WEET DE WEG
– WELZIJNSFONDS GEWIJZIGD
Op 26 maart 2015 heeft de gemeenteraad de Verordening maatschappelijke participatie voor schoolgaande kinderen ingetrokken. Tegelijkertijd is de Verordening Welzijnsfonds gewijzigd vastgesteld. De vergoeding van activiteiten voor kinderen is voortaan weer opgenomen in de nieuwe Verordening Welzijnsfonds.
Vanaf 1 januari 2015 is het Welzijnsfonds gewijzigd en de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen vervallen. De bijdrage voor de kinderen is per die datum weer teruggekomen in het Welzijnsfonds. De bijdrage geldt voor kinderen tot en met 17 jaar. De bijdrage uit het Welzijnsfonds is € 275,- per kind. Heeft het ene kind in het gezin niet het hele bedrag opgemaakt, dan mag een ander kind in het gezin de rest van het geld besteden.
De bijdrage voor personen vanaf 18 jaar is in 2015 € 175,- per gezinslid. Ook zij mogen het eventuele restant door een ander gezinslid laten opmaken. Het is niet meer mogelijk om het geld dat bestemd is voor de kinderen aan de gezinsleden, die ouder zijn dan 17 jaar, over te dragen. De raad heeft besloten om ervoor te zorgen dat kinderen, wiens ouders het niet zo breed hebben, zeker moeten kunnen meedoen aan sport, culturele activiteiten e.d. Daarom blijft het geld dat voor kinderen bestemd is, gereserveerd voor de kinderen.
Voor het Welzijnsfonds moet u altijd bonnen overleggen om aan te tonen waar u het geld aanheeft besteed.
De wijziging hangt samen met de veranderingen in de nieuwe Participatiewet. In die wet is de mogelijkheid om categoriaal bijzondere bijstand te verstrekken voor kinderen ervallen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Loket WegWijs.
– WEGWIJS WEET DE WEG
WegWijs is het loket voor alles wat een mens in zijn dagelijks bestaan aan ondersteuning nodig kan hebben om op de been te blijven. WegWijs informeert, adviseert, verwijst en coördineert.
Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen? Dan kunt u bij WegWijs terecht. In WegWijs werken verschillende organisaties samen om uw vraag te kunnen beantwoorden.
Wat kan WegWijs u bieden?
WegWijs denkt met u mee, adviseert, lost op, begeleidt, verwijst en regelt. WegWijs maakt u letterlijk wegwijs in de wirwar van voorzieningen, regelingen en vergoedingen die er zijn voor wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Soms kunt u bij WegWijs meteen een aanvraag indienen. Voor andere regelingen kan WegWijs u aanmelden bij de juiste instantie of u daarnaar doorverwijzen.
Voor wie is WegWijs bedoeld?
Alle inwoners van de gemeenten Haaren en Boxtel kunnen terecht bij Loket WegWijs. En natuurlijk staat WegWijs ook klaar voor hulpverleners, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.
Loket WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis Haaren (Mgr. Bekkersplein 2, Haaren)
Loket WegWijs is telefonisch bereikbaar – elke werkdag van 9.00-12.30 uur en op maandag en donderdag ook van 14.00-16.00 uur – op telefoonnummer 0411-65 59 90.
Wilt u naar het gemeentehuis komen? Maak dan altijd een afspraak! Dit kan via dit telefoonnummer 0411-65 59 90. Afspraken plannen we in op de maandag- en woensdagmorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *